EST. 2002

A bukósisak formája és szell?zése

Senki sem tudhatja el?re, hogy melyik irányból érkezik egy esetleges ütés. Ezért a bukósisaknak elég er?snek kell lennie, hogy el tudjon vezetni a felületén bármely irányból érkez? er?s behatást. Mindezeket figyelembe véve nemcsak a bukó anyaga, hanem a formája is nagyon fontos tényez?. Annál jobb, minél közelebb áll az emberi fej formájához. Az Arai sisakok egyik jellegzetessége, hogy különböz? formákat találhatunk köztük. Ott van például a G-típus a kerekebb fej?ekre szabva, illetve az L-típus a hosszúkásabb arcúak kedvére. Ezen kívül az Arai különböz? formákat gyárt a különböz? kontinenseken él? használói számára: kerekebbeket az ázsiaiaknak, hosszabb-keskenyebb sisakokat az észak-amerikaiaknak, és elöl szélesebbet az európai vásárlóknak.

Felülr?l, szemb?l

Az emberi fej fels? nézete, amely mutatja a különbséget a kerekebb homlok rész illetve a keskenyebb és hosszabb elüls? rész között. A bukó héjának alakja annyira meg kell közelítenie az emberi fej formáját amennyire csak lehetséges.

Az arcot és az állat fed? résznek keskenyebbnek kell lennie, hogy híven kövesse az emberi fej tulajdonságait, akármennyire is nehéz így megformálni a sisakot.

Egyúttal a sisak olyan kicsi kell legyen, amennyire csak lehet, hogy minimalizálni tudja a centrifugális er?hatásokat. Mind a küls? , miind a bels? anyagoknak elég simának kell lenniük. Nem szabad sem a bels?, sem a küls? felületen kiálló részeknek lenni, nehogy sérülést okozzanak, illetve megbontsák az ütés levezet? képességet. Egy jó bukónak megfelel? sugárban hajlítottnak kell lennie, mert ez sokkal er?sebbé teszi egy egyenes felülettel szemben. Az egyenes felületeket ugyan könny? összeilleszteni, de nem nyújtanak megfelel? védelmet a különböz? ütések ellen (egy azonos vastagságú kerek felülettel összevetve).

Lélegzik

A hatékony szell?zés nagyon fontos, több okból is: egyrészt a bukósisak belsejében való párásodás nemkvánatos, másrészt sokkal komfortosabb érzés a folyamatos utánpótlás a friss leveg?b?l a meleg g?zpára helyett. A kényelem és a biztonság ez esetben is kézenfogva jár.

A friss, hideg leveg? beöml?kön át jut a sisakba, közvetlenül annak elüls?, arc el?tti részébe. Ez a szelep könnyedén, akár egy kézzel csukható és nyitható. A párásodás meggátlásáról gondoskodó és az emberi lélegzéshez szükséges leveg? az állnyíláson érkezik

A bukó tetején lév? nyílásba érkez? menetszél vákuumot képez a nyílás-diffúzor és a sisak küls? héja között. Ez a vákuum-er? szó szerint kipréseli a meleg, elhasznált leveg?t a sisak beljeséb?l, amely hét kiöml?n át távozik.

Az Arai sisakok tervezésükb?l adódóan különösen halkak belül, a visel?jüknek. A bukó belsejében tapasztalható zaj nagyrészt a fej mögötti vákuum-effektus miatt érzékelhet?, amely az Araik esetében nem jelentkezik a sisak által keltett oldalirányú turbulenciák következtében.

ugrás fel