EST. 2002
Kezdőoldal Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

 

Jelen szabályzat a www.motorinfo.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A szolgáltatást a www.motorinfo.hu (a továbbiakban Szolgáltató) nyújtja az alábbi feltételekkel. Felhasználó a belépéssel elfogadja ezeket.

A szolgáltatást Felhasználó saját felelősségére használja. Felhasználó regisztrációjával felhatalmazza Szolgáltatót elküldött személyes adatai kezelésére. Szolgáltató a rá bízott adatokat bizalmasan kezeli.

Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint jelszava biztonságos tárolásáért. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, hogy adatait más személy illetéktelenül használja, köteles Szolgáltatóval haladéktalanul kapcsolatba lépni.

Felhasználó az oldal használata során nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő, valamint egyéb, rajta kívül álló okokra visszavezethető hibákért, károkért.

Tartalom

Szolgáltató az oldalán Felhasználó által közzétett adatokért, képekért, szövegekért felelősséget a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe által előírt mértékben vállal. Felhasználó által közzétett tartalmak nem sérthetik harmadik személy szerzői jogait.

Felhasználó feljogosítja Szolgáltatót a Felhasználó által feltöltött tartalmak részben vagy egészben más médiumokban történő megjelenítésére. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

Szolgáltató Felhasználó által az oldalán közzétett adatokat nem vizsgálja, azok megbízhatóságát, hitelességét nem ellenőrzi, így Szolgáltató ezekből következő esetleges káresemények kapcsán nem vonható felelősségre.

Felhasználó nem tehet közzé Szolgáltató oldalán olyan információt, amely sérti a közízlést, harmadik fél jogait, valamint a Magyarországon hatályos törvényeket, jogszabályokat.

Felhasználó által közzétett tartalmak harmadik fél számára kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen módon történő másolása, átvétele, tárolása, és bármilyen más célú felhasználása Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Szolgáltató oldala nem használható reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha Felhasználó Szolgáltatótól erre vonatkozó írásos engedéllyel rendelkezik. Szolgáltató jogosult a Felhasználó által feltöltött tartalmakon a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát végrehajtani.

Szolgáltató jogosult a fenti pontok bármelyikét sértő hozzászólásokat, hirdetéseket azonnal, Felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítani. Szolgáltató jogosult e szabályokat súlyosan megsértő Felhasználót az oldal használatából kizárni.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy technikai vagy egyéb okokból az oldal működését vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

Szolgáltató jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

ugrás fel