EST. 2002

Biztonság, ahogy a BMW látja

A BMW Motorrad a ‘Biztonság 360 fokban’ koncepció jegyében 2013-tól minden modelljében már szériafelszerelésként kínálja az ABS rendszerét. A vállalat e tekintetben egyfajta proaktív megközelítéssel jelent?sen megel?zi az új motorkerékpárok blokkolásgátlóval történ? kötelez? felszerelésére vonatkozó, Európában el?reláthatólag 2016-ban hatályba lép? el?írást. Az els? új modellekként, amelyek már e koncepció jegyében készülnek, a kéthengeres BMW F 700 GS és BMW F 800 GS érkezik a piacra.  Szöveg és képek: BMW

„Biztonság 360 fokban“ – A motorkerékpárok világának teljes kör? biztonsági koncepciója

Motorozás és biztonság – e két fogalom szoros és elválaszthatatlan egységet képez a BMW Motorrad háza táján, amely immár évtizedek óta vezet? pozíciót tölt be a motorkerékpárok biztonságának területén. Intenzív, mind a mai napig töretlen innovációs erejének köszönhet?en a márka az id?k folyamán olyan teljes kör? biztonsági koncepciót fejlesztett ki, amely vállalati stratégiájának alapvet? elemeként a motorkerékpárok és a motorozás minden területére kiterjed. A „Biztonság 360 fokban“ koncepció ennek egyfajta körkörös áttekintésével három f? témakörre tagolódik:

  • A motorkerékpárok biztonságtechnikája
  • Biztonság a motoros megfelel? felszerelése, illetve
  • Biztonság a motoros optimális gyakorlati oktatása révén

A BMW Motorrad blokkolásgátló berendezése (ABS) már minden modell szériafelszereltségének része

A biztonság témaköre immár a nyilvános és politikai párbeszédekben is mind nagyobb jelent?séget nyer. A BMW Motorrad korszer? motorkerékpárok vezet? gyártójaként mindig is pontosan tudatában volt ezen összefüggésb?l adódó társadalmi felel?sségének. A márka 1988-ban a világ els? olyan sorozatgyártású modelljeivel jelent meg a piacon, amelyek már rendelkeztek a máig is leghatékonyabbnak számító biztonsági technikával – a blokkolásgátló berendezéssel (ABS).

Eljött a következ? lépés ideje: a BMW Motorrad 2013-tól minden modelljében már szériafelszerelésként kínálja az ABS rendszerét. A vállalat e tekintetben egyfajta proaktív megközelítéssel jelent?sen megel?zi az új motorkerékpárok blokkolásgátlóval történ? kötelez? felszerelésére vonatkozó, Európában el?reláthatólag 2016-ban hatályba lép? el?írást. Az els? új modellekként, amelyek már e koncepció jegyében készülnek, a kéthengeres BMW F 700 GS és BMW F 800 GS érkezik a piacra.

Biztonság az innovatív járm?technika révén

A biztonság egyes aspektusainak kutatása messze visszanyúlik a BMW Motorrad közel 90 esztend?s történetében, s a futóm?-technika területén veszi kezdetét. Kiemelked? m?szaki fejlesztéseként a BMW Motorrad már 1937-ben bevezette a teleszkópvilla megoldását. A nyolcvanas és a kilencvenes években a BMW Motorrad Paralever hátsó, illetve a BMW Motorrad Telelever els? kerékfelfüggesztés számított újabb mérföldk?nek. 2004-ben pedig a Duolever formájában a BMW Motorrad olyan els? felfüggesztést alkotott, amely a lehet? legmagasabb fokú stabilitás mellett biztosította a rugózás és a csillapítás mindaddig elérhetetlenül közvetlen és érzékeny visszajelzések jellemezte m?ködését.

A szintén 2004-ben bemutatott Elektronikus futóm?állítás (Electronic Suspension Adjustment; ESA) rendszere révén els? ízben jelent meg az elektronika immár a sorozatgyártású motorkerékpárok futóm?-konstrukcióiban is. E fejlett berendezés a rugózás és a csillapítás karakterisztikájának egyszer? gombnyomással történ? szabályzását kínálja. Az R 1200 GS és Adventure modellekkel 2010-ben az enduro-ESA is megérkezett, amelynek továbbfejlesztéseként az ESA II mára a rugómerevség állítását is lehet?vé teszi.

További nagyjelent?ség? mérföldk?ként mutatta be a BMW Motorrad 2009-ben az Automatikus m?ködés? elektronikus menetstabilizáló rendszer (Automatic Stability Control; ASC) (2006-tól) továbbfejlesztéseként született Dinamikus vonóer?-szabályzás (Dynamic Traction Control; DTC) technikáját. A DTC szabályzása a sorozatgyártású motorkerékpárok körében els? ízben használja paraméterként a járm? oldalirányú d?lésszögét is.

A biztonságos motorozás rendkívül fontos feltétele a megfelel? látás, illetve láthatóság. Ennek szellemében az elektromosság és elektronika területein a tervez?k folyamatosan dolgoznak az innovatív világítási rendszerek kifejlesztésén, legutóbb például a motorkerékpár-ipar világszerte els? adaptív kanyarvilágítási rendszere (2011-t?l a K 1600 GT és a K 1600 GTL modelleken), vagy a különösen hatékony nappali menetfény (2012-t?l a C 600 Sport és C 650 GT modelleken) formájában.

A motoros kényelme és figyelmének minél kisebb mérték? elvonása szintén alapvet? jelent?ség? a fáradtságmentes és biztonságos motorozást tekintve. Ennek megfelel?en az ergonómia és a kezelhet?ség aspektusai is már jó id?ben megjelennek minden egyes BMW motorkerékpár fejlesztése során. A megfelel?en átgondolt, kell?en pihentet? üléspozíció itt éppúgy els?dleges követelmény, mint a járm? kezelhet?ségének egyszer?sége, illetve magas színvonalú funkcionalitása.

Ha pedig mégis bekövetkezne, aminek nem kellene, a BMW Motorrad hatékonyan véd? kiegészít?k egész sorát kínálja (például bukócsövek vagy behajló fék- és tengelykapcsoló-kar).

A BMW Motorrad a jöv?ben még tovább kívánja fokozni a motorozás biztonságát. Második generációs Elektronikus futóm?állítás (Electronic Suspension Adjustment; ESA II) rendszerét ennek szellemében a Dinamikus csillapítás-szabályzás (Dynamic Damping Control; DDC) révén már félaktív futóm?vé fejleszti tovább, de a tervekben intelligens vezet?i segédrendszerek is szerepelnek (a „ConnectedRide“ projekt keretében).

Fokozott biztonság a motoros innovatív felszerelése révén

A motoros biztonságos felszerelése nyújtotta lehet? legmagasabb színvonalú kényelem és az esetleges balesetek következményeivel szemben biztosított maximális védelem szintén már évtizedek óta igen jelent?s szempont a BMW Motorrad fejlesztési tevékenységében. A márka 1976-ban mutatta be els?, már kifejezetten a korszer? biztonsági megfontolások jegyében született bukósisakját. 1978-ban a BMW Motorrad az els? motorkerékpár-gyártóként jelent meg a piacon a motorosok számára összeállított, teljes kör? felszerelés-programmal. A szintén a BMW Motorrad által a kés?bbiekben a motorosruhák, illetve biztonsági csizmák és keszty?k számára kifejlesztett NP-protektorok mellett a 2007-ben bemutatott „Neck Brace System” is nagyban hozzájárul a motoros biztonságához.

Testre szabott gyakorlati oktatások mindenfajta alkalmazásra

A „Biztonság 360 fokban“ harmadik alapvet? területét a motorosok oktatása, illetve továbbképzése jelenti, a képzettebb motorosok ugyanis biztonságosabban közlekedhetnek. A BMW Motorrad ennek szellemében minden alkalmazási területre min?sített oktatókkal szolgál megfelel? oktatási programmal, legyen szó akár terep, közúti vagy éppen versenypálya-használatról. Az egyes oktatások a résztvev?k alaptudását is tekintetbe veszik – a kezd?kt?l egészen a nagy tudású, illetve tapasztalatú motorosokig –, s a motorozás minden fajtájára kiterjednek, a terepmotorozástól a biztonságos közúti közlekedésen át, egészen a sebességorientált versenypálya-bevetésekig.

A motorkerékpár

Futóm?-technika

Innovatív futóm?-technika – Mindig a BMW motorkerékpárok egyik alapvet? ismérveként

A futóm? összes komponense kétségkívül jelent?s befolyást gyakorol a motorkerékpár vonóer?-átadási képességére, menetstabilitására, mozgékonyságára és kényelmére. A járm? minden menethelyzetben kell? gyorsulási és lassulási képessége, illetve megfelel? kormányozhatósága elengedhetetlen a magas színvonalú biztonság megvalósításához, s nem utolsó sorban a magas színvonalú menetdinamikához és a motorozás élményéhez is nagyban hozzájárulnak.

A futóm? innovatív fejlesztése ennek megfelel?en alapvet? vezérfonalként húzódik végig a BMW Motorrad közel kilencvenesztend?s történetén. A sorozatgyártású motorkerékpárokon alkalmazott els? hidraulikus csillapítású teleszkópvilla (1937), a hosszú leng?karok (ötvenes és hatvanas évek), a hosszúlöket? komfort-villa (hetvenes évek), a Paralever (1987) és a Telelever (1993) egyaránt a motorkerékpár-technika olyan mérföldkövei, amelyeket a BMW Motorrad tervez?i fejlesztettek ki, illetve tovább, valamint alkalmazták els? ízben a szériagyártásban. A közelmúlt figyelemreméltó újdonságai között mindenekel?tt az elektronikus szabályzású futóm?-konstrukciók említhet?k.

Az els? felfüggesztés, mint a motorkerékpárok pontos irányíthatóság és magas fokú kényelem szempontjából meghatározó eleme

Az 1993-ban bemutatott R 1100 RS modellben töltött be – BMW motorkerékpáron – els? ízben az er?forrás tehervisel? funkciót is egyben, vagyis immár megsz?nt a hagyományos értelemben vett vázszerkezet. Az els? kerék vezetésér?l a BMW Motorrad Telelever konstrukciója gondoskodott, amely háromszög-leng?karból illetve a motorblokkon ágyazott teleszkópvillából épül fel. A rendszer el?nyeiként különösen érzékeny reakciói, magas torziós merevsége és fékezés alatti stabilitása említhet?.

Egészen 2004-ig a Telelever számított az egyetlen olyan els? felfüggesztési konstrukciónak, amely a meghatározó klasszikus teleszkópvilla mellett is bevált, mivel kiemelked? funkciós és kényelmi adottságaival mindenkor a legoptimálisabb megoldást jelentette a boxermotoros modellsorozatok számára.

E konstrukciónak a K 1200 S modellen 2004-ben bemutatott, s a BMW motorkerékpárjain mind a mai napig alkalmazott továbbfejlesztése, a Duolever, a BMW Motorrad négyhengeres sorozataiban a Telelever optimális alternatívájaként t?nt fel. Az els? kerékfelfüggesztés e formája a kerékvezetés, illetve a rugózás és csillapítás funkcióinak szétválasztásával még kimondottan sportos közlekedés mellett is minden menethelyzetben a járm? biztos uralhatóságával szolgál. El?nyei között els?sorban a magas fokú menetstabilitás és a fékezés alatti csekély besüllyedés említhet?.

A BMW Motorrad Paralever rendszere a kardánhajtású modellek hátsó felfüggesztésének innovatív továbbfejlesztéseként

A BMW Motorrad 1987-ben R 100 GS modellje formájában nem csupán az addigi legnagyobb henger?rtartalmú enduróval, hanem rajta a hátsó kerékfelfüggesztés különlegesen innovatív m?szaki megoldásával, a BMW Motorrad Paralever hátsó leng?karral is jelentkezett. A Paralever hatékonyan vette elejét a kardánhajtás fel?l érkez?, nem kívánt forgatónyomatéki hatásoknak, akárcsak a rugózás gyorsítás közben jelentkez? felkeményedésének. Mindez a motoros számára jól érzékelhet?en nyugodtabb, stabilabb és nem utolsósorban jóval biztonságosabb menettulajdonságokban mutatkozott meg.

Elektronikus futóm?állítás (Electronic Suspension Adjustment; ESA)

A BMW K 1200 S bemutatkozásával 2004-ben els? ízben immár az elektronika is megjelent a sorozatgyártású motorkerékpárok futóm?vében. Az Elektronikus futóm?állítás (Electronic Suspension Adjustment; ESA) elnevezés?, gyári extrafelszerelésként kínált rendszer segítségével a futóm? karakterisztikája a motoros kívánsága szerint, s igen kényelmesen, egyszer? gombnyomással szabályozható, akár menet közben is. Ez volt világszerte az els? elektronikus szabályzású motorkerékpár-futóm?. Az állíthatóság a hátsó rugótalp pozíciójára, illetve hátul a lengéscsillapító be- és kirugózási, míg elöl csak a kirugózási csillapításra terjedt ki.

Kezelhet?ségét a lehet? legegyszer?bb és legérthet?bb módon alakították ki tervez?i. A motorosnak csupán a járm? terhelési állapotát („Szóló”, „Szóló csomaggal” valamint „Utassal és csomaggal”) kellett beállítania, illetve motorozási stílusát („Komfort”, „Normál” vagy „Sport”) megadnia. A rugótalp állítását hidraulikus rendszerhez csatlakozó elektromotor, míg a csillapítás szabályzását kisebb és könnyebb elektromos léptet?motorok végezték el.

Mindezek eredményeképpen a K 1200 S olyan menettulajdonságokat kínált, amelyek – a biztonságot, illetve a kényelmet egyaránt jelent?sen növelve – messzemen?kig függetlennek bizonyultak a mindenkori terhelési állapottól, s pontosan a motoros személyes igényeihez igazodtak.

Enduro-ESA terepezéshez

Kimondottan a túra-endurók igényei szerint kifejlesztve teszi lehet?vé a futóm? beállítását az ESA rendszer 2009-ben, az R 1200 GS és az R 1200 GS Adventure modellekkel együtt bemutatott új változata. Az Enduro-ESA nem csupán a különböz? terhelési állapotok és motorozási stílusok között tesz különbséget, hanem az utcai és a terep használat között is, és szükség szerint két fokozatban állíthatja a járm? szabadmagasságát.

ESA II – A rugózás és csillapítás mellett a rugóállandó is gombnyomásra állítható

A K 1200 S utódja, a K 1300 S motorosa kívánságra (gyári extrafelszerelésként) az els? és a hátsó csillapítás karakterisztikáján és a hátsó rugótalp helyzetén (tulajdonképpen a rugó el?feszítésén) túl a hátsó rugóállandót, s ezzel a rugó „keménységét” is egyszer? gombnyomással állíthatja. Az Elektronikus futóm?állítás (Electronic Suspension Adjustment) e második generációja, azaz az ESA II néven megjelent rendszer a futóm? paraméterei és a motoros igényei, illetve a járm? terhelése között mindeddig ismeretlen összhangot tesz lehet?vé, mégpedig a legmagasabb színvonalú kényelem mellett. Az eredmény pedig a menetstabilitás egészen új dimenziója, ami minden menethelyzetben és terhelési állapotban különösen érzékeny reakciókat biztosít, s különösen fékezéskor jelent komoly el?nyt.

A BMW Motorrad Dinamikus csillapítás-szabályzása (DDC) – A jöv? félaktív futóm?ve

A BMW Motorrad folyamatosan dolgozik futóm?-technikája továbbfejlesztésén, hogy a menetdinamika és a biztonság szolgálatában a jöv?ben még hatékonyabb rugózási és csillapítási konstrukciókat kínálhasson. Kiváló példája ennek a Dinamikus csillapítás-szabályzás (Dynamic Damping Control; DDC) berendezése, amely már a közeljöv?ben megjelenhet a BMW Motorrad sorozatgyártású motorkerékpárjaiban.

A DDC egy lépéssel még a jelenlegi ESA II rendszernél is tovább megy, s félaktív rendszerként önm?köd?en reagál az egyes man?verekre, mint például a fékezés, a gyorsítás, vagy a kanyarmenet, valamint az útfelület tulajdonságaira. Az egyes érzékel?k által közvetített ezen paraméterek birtokában elektronikus szabályzású fojtószelepeken keresztül szabályozza a csillapítás mértékét a pillanatnyi menethelyzetnek megfelel?en. Az eredmény pedig még kedvez?tlen útviszonyok közepette is jelent?sen megnövekedett biztonság.

A motoros e rendszer esetében is három, gombnyomással választható jellegmez? segítségével dönthet egyéni igényei szerint a „Komfort”, a „Normál” és a „Sport” üzemmódok között. A DDC az ESA II berendezéshez hasonlóan a rugóállandó állítását is lehet?vé teszi. A DDC a CAN-Bus hálózaton keresztül a BMW motorkerékpárok további fejlett szabályzórendszereivel – például az ABS és a DTC funkciókkal – is kapcsolatban áll, s amint részükr?l bármilyen szabályzási aktivitást érzékel, a lengéscsillapítók m?ködését is ezredmásodpercek alatt az adott szituációhoz igazítja.

Elektronikus szabályzórendszerek

A BMW Motorrad blokkolásgátlója – Több mint két évtized fejlesztése

A BMW Motorrad a 2013-as modellévt?l minden új motorkerékpárját már alapkivitelben blokkolásgátló berendezéssel (ABS) szereli fel. A vállalat proaktív stratégiát követ e tekintetben, s jelent?sen megel?zi az új motorkerékpárok blokkolásgátlóval való kötelez? felszerelésére vonatkozó, Európában el?reláthatólag 2016-ban hatályba lép? el?írást.

A nagy biztonsági tényez?kkel méretezett, s kimondottan igényes komponensekb?l összeállított fékberendezések mindig is a BMW Motorrad alapfilozófiájának egyik f? elemét jelentették. A fékutak további rövidítése érdekében a BMW Motorrad immár több mint húsz esztendeje, a világ els? gyártójaként kínált blokkolásgátló berendezést (ABS) modelljeihez, újabb jelent?s mérföldk?ként a biztonságosabb motorozás felé vezet? úton. Az 1988-ban a K-sorozat K 100 és K1 tagjainál még gyári extrafelszerelésként bemutatott technika rövidesen a boxermotoros családban, kés?bb pedig az F- és G-modelleken is népszer?vé vált. 2009. augusztus 31-én egy BMW K 1300 R formájában már a BMW Motorrad Integral ABS rendszerével felszerelt egymilliomodik BMW gördülhetett le a Berlin-Spandau-i szerel?szalagról.

ABS az R- és a K-sorozatban is: egyre kisebb, könnyebb és hatékonyabb

A motorkerékpár-szakért?k 1988-ban valóságos „technikai forradalmat” emlegettek, s „az aktív biztonság területén tett legjelent?sebb fejl?désr?l” beszéltek. A BMW ugyanis a világ els? motorkerékpár-gyártójaként K 100 modelljében egy elektronikus-hidraulikus blokkolásgátló berendezéssel (ABS) jelent meg a piacon. A 11,1 kilogrammos konstrukció egy csapásra óriási sikert aratott.

Már 1993-ban megérkezett a második generáció, az ABS II is. Az új blokkolásgátló tömege mindössze a korábbi felét (5,96 kilogramm) tette ki, s méreteiben is jóval kompaktabb volt nála. Elektronikai rendszere korszer? digitális technikájával még sokrét?bb szabályzási képességeket és fokozott megbízhatóságot kölcsönzött számára.

A blokkolásgátló harmadik generációja, a BMW Motorrad Integral ABS 2001 tavaszán érkezett a piacra. E rendszer els?ként kínált az els? és a hátsó kerék fékkörének szétválasztásával kialakított integrált fékezési funkciót, s fékrásegít?vel is kiegészült. Mindössze 4,35 kilogrammnyi saját tömegével mintegy 20 százalékkal bizonyult könnyebbnek az ABS II technikánál.

2006-ban jelent meg a BMW Motorrad Integral ABS következ? generációja, amely egyben jelent?s evolúciós ugrást is jelentett, mégpedig a szimpla fékszabályzásról immár fejlett hálózattá lépve el?. Új Integral ABS rendszerével a BMW Motorrad mérsékelt konstrukciós igény mellett hozott létre kiváló platformot további menetdinamikai szabályzórendszereinek, amely a vásárló kívánsága szerint további fejlett vezet?i segédrendszerek – például az Automatikus m?ködés? elektronikus menetstabilizáló rendszer (Automatic Stability Control; ASC) – számára is ideális alapként szolgált.

E technikát már el?djét?l teljesen függetlenül dolgozták ki tervez?i, felépítésében is teljes egészében új fejlesztés? rendszert alkotva. A maximális lassulásértékek, s ezzel a legrövidebb fékutak elektromos fékrásegít? nélkül is elérhet?k. Az Integral ABS tömege már mindössze2,3 kilogramm, s e változatában a mai napig az R- és K-sorozatok bevált technikája.

A belép?- és a középkategória blokkolásgátlója

Az F 650 GS (egyhengeres) belép?modell 2000-ben szintén blokkolásgátló berendezéssel egészült ki, mégpedig célzottan az adott piaci szegmens igényei szerint kialakított, igen könny? (2,1 kg), integrál-funkció nélküli kétcsatornás szeleprendszerrel szerelt technikával.

Az ezen az alapokon továbbfejlesztett rendszer jelent meg 2006-ban az F-sorozat középkategóriás modelljein, illetve az R 1200 S modellen. A BMW Motorrad e blokkolásgátlójának új generációja nem csupán kompakt építési módja és csekély saját tömege (1,5 kg), hanem el?djéhez képest jóval fejlettebb szabályzási képességeivel is kit?nik.

2008-ban a berendezés enyhe módosításon esett át, a fejl?dést ez esetben a hátsó kerék nem kívánt elemelkedésének hatékonyabb felismerése, valamint b?vített diagnosztikai funkciói jelentették.

A BMW F 800 R 2009-es megjelenésével a rendszer új nyomásérzékel?jével alkalmazkodott még jobban a Roadster sportos alkalmazásaihoz.

A BMW Motorrad „Biztonság 360 fokban“ koncepciójával összhangban a 2013-as modellévben az új BMW F 700 GS és F 800 GS modelleken jelenik meg a sorozatgyártásban a BMW Motorrad kétcsatornás ABS rendszerének legújabb generációja. Az új technika mindössze700 grammtömegével nem csupán jóval könnyebb el?djénél, hanem kedvez?bb beépítési méretek is jellemzik. A lineáris szabályzású belép?szelepek mindemellett még érzékenyebb reakciókat kölcsönöznek számára, az érzékel? és a szenzorkerék között pedig új fejlesztés? kerékfordulatszám-érzékel?k felügyelik a távolságot. Az új, széria blokkolásgátlót a motoros igény szerint – például lendületes terepmotorozáskor – a megszokott módon, gombnyomásra ki is kapcsolhatja.

„Race” ABS a versenypályára

A blokkolásgátlók fejl?désének jelenlegi csúcspontját a BMW S 1000 RR 2009-es bevezetése óta a kifejezetten sportos motorosok számára kifejlesztett BMW Motorrad Verseny ABS jelenti. Ez esetben teljes egészében új fejlesztés? berendezésr?l van szó, amely még egy fokkal könnyebb a részben integrált technikáknál. Szabályzóegysége mindössze 1,5, illetve össztömege 2,5 kilogrammos értékével e berendezés kiváló adottságokkal rendelkezik a szupersport-motorkerékpárok számára.

A különböz? üzemi körülmények, mint például a nedves útfelület („Rain“), az utcai használat („Sport“), a sport-gumiabroncsokkal végzett versenypálya-bevetések („Race“) vagy éppen a slick-gumis pályahasználat („Slick“) esetére a gombnyomásra választható egyes motorkarakterisztikákkal együtt az ABS megfelel? üzemmódja is aktiválódik. E jellegmez?k a mindenkori menetprogrammal összhangban, harmonikus együttm?ködésükkel magas fokú biztonságról gondoskodnak.

Még ha az új rendszer – mint minden más ABS – nem is írhatja újra a járm?dinamika fizikai törvényeit, az új Verseny ABS értékes segítséget és óriási biztonsági pluszt kínál a motoros számára.

BMW Motorrad ASC és DTC – Fokozott biztonság gyorsításkor

Blokkolásgátló rendszerei alkalmazása során a még magasabb színvonalú biztonság szolgálatában a BMW Motorrad olyan további szabályzórendszereket is kifejlesztett, mint például az Automatikus m?ködés? elektronikus menetstabilizáló rendszer (Automatic Stability Control; ASC) vagy legutóbb a BMW S 1000 RR Dinamikus vonóer?-szabályzása (Dynamic Traction Control; DTC).

A BMW Motorrad 2006-ban bemutatott ASC vezet?i segédrendszere egyben a BMW motorkerékpárjainak egyik legnépszer?bb extrafelszerelése is. Ennek oka, hogy az ASC a pillanatnyi útviszonyok függvényében szabályozza a motor forgatónyomatékát. A blokkolásgátló berendezés (ABS) kerékfordulatszám-érzékel?inek adatait felhasználva, a rendszer az els? és a hátsó kerék fordulatszámának összevetésével állapítja meg a kipörgés tényét, s a motorszabályzásba avatkozva az el?gyújtási szög és az üzemanyag-befecskendezés megváltoztatásával gondoskodik a motorteljesítmény megfelel? mérték? csökkentésér?l. Gyorsításkor hatékonyan veszi elejét a hátsó kerék hajtásból ered? megcsúszásának (kipörgésének), s így az oldalvezet? er? meg?rzésével jóval hatékonyabb vonóer?-átadásról, s ezzel fokozott aktív biztonságról gondoskodik.

A BMW Motorrad GS-modelljei esetében az ASC egy speciális, kifejezetten laza talajra, például homokra vagy köves utakra hangolt karakterisztikával egészül ki. Az utcai és a terep beállítások közötti váltás kényelmesen, a kormányarmatúra egyik gombjával végezhet? el. Ez az innovatív kipörgésgátló-funkció 2011. óta minden Integral ABS (2007-t?l) rendszerrel felszerelt BMW motorkerékpárra utólagosan is telepíthet?.

A kipörgésgátló berendezés kiemelked? fejlesztése, egyben az elektronikus szabályzórendszerek területén komoly fejl?dést képvisel a 2009-ben a BMW S 1000 RR modellel együtt megjelent Dinamikus vonóer?-szabályzás (Dynamic Traction Control; DTC). Els? ízben kapható ugyanis a szupersport-szegmensben olyan vonóer?-szabályzó rendszer, amely paraméterként immár a motorkerékpár oldalirányú d?lésszögét is tekintetbe veszi. Az els? és a hátsó kerék fordulatszámának a blokkolásgátló berendezés (ABS) kerékfordulatszám-érzékel?inek adatait felhasználva végzett összevetését ez esetben egy speciális szenzor-box egészíti ki, amely a motorkerékpár pillanatnyi bedöntését érzékeli. Akárcsak az új BMW Motorrad Verseny ABS, a Dinamikus vonóer?-szabályzás (DTC) m?ködése szintén a motorszabályzás éppen aktivált üzemmódjával is összhangban áll.

A DTC négy különböz? beállítással segíti a motorost abban, hogy az S 1000 RR képességeit a menetdinamika fizikai határait közelítve is jóval hatékonyabban és biztonságosabban aknázhassa ki, mint a rendszer hiányában tehetné.

Világítás

Adaptív kanyarvilágítás – Jóval kedvez?bb megvilágítás a kanyarokban

A biztonságos motorozás rendkívül fontos feltétele a megfelel? látás illetve láthatóság. Ennek szellemében a BMW Motorrad tervez?i az elektromosság és elektronika területein is folyamatosan dolgoznak az innovatív világítási rendszerek kifejlesztésén.

A hathengeres K 1600 GT és K 1600 GTL 2011-es bevezetése óta a BMW Motorrad széria xenon-fényszóróihoz a világ els? gyártójaként kínál adaptív kanyarvilágítási funkciót. Ez a járm? oldalirányú d?lésszögének, illetve hosszanti bólintásainak mértékét is tekintetbe véve kanyarmenetben az úttest lényegesen kedvez?bb megvilágításával szolgál, nagymértékben fokozva a közlekedés biztonságát.

Nappali menetfény és LED-technika – Jóval nagyobb biztonság

Az új C 600 Sport, C 650 GT modellek 2011-es bemutatásával a BMW Motorrad LED-technikájú nappali menetfény-funkcióját is bemutatta. E mind a mai napig meglehet?sen ritka biztonsági felszerelés igen nagy mértékben javítja a járm? észlelhet?ségét, jelent?sen fokozva a motorkerékpár aktív biztonságát. A LED-technika a jöv?beni tervekben már sokkal szélesebb körben szerepel, a robogók és a motorkerékpárok számára egyaránt.

Ergonómia és kezelhet?ség

Az ergonómiai háromszög, mint a motoros testtartásának meghatározó paramétere

Az ergonómia szintén mindig is a BMW motorkerékpárok fejlesztésének egyik alapvet? területét képezte, mivel csakis optimális üléspozícióval lehetséges hosszú távon is a fáradtságmentes és biztonságos közlekedés. Különös jelent?ség? e tekintetben az úgynevezett ergonómiai háromszög, amelyet a kormány, az ül?felület és a lábtartók pozíciója ad meg. A BMW Motorrad e tekintetben modellt?l függ?en számos beállítási, illetve specifikációs lehet?séget kínál, például magasabb és alacsonyabb kialakítású ülések formájában. A különleges ergonómiai kívánságokat – például különösen alacsony vagy magas termet? motorosok – a BMW Motorrad extrafelszerelései és gyári kiegészít?i (szélvéd?k, futóm?-ültet? készletek stb.) széles palettája segítségével elégíti ki.

Optimális kezelhet?ség magas fokú funkcionalitással

Az egyszer? kezelhet?ség, valamint a kapcsolóegységek, illetve a fék, a tengelykapcsoló és a sebességváltó karjainak, illetve pedáljainak lehet? legkedvez?bb elérhet?sége a biztonságos motorozás kétségkívül alapvet? feltétele. A BMW Motorrad ennek szellemében mindig is fokozott hangsúlyt fektetett a kezelhet?ség kérdésére. Abszolút újdonságot képvisel a motorkerékpárok körében e területen az integrált kezelési koncepció részeként bemutatkozó Multi-Controller, például a K 1600 GT és a K 1600 GTL modelleken.

Az egyes m?szerek és információk leolvashatósága szintén nagy jelent?ség? ezen összefüggésben. A lehet? legel?nyösebbre tervezett számlapoktól a nagyfelbontású TFT-kijelz?kön és tükröz?désmentes kijelz?kön át, egészen az intuitív menüvezetésig, a tervez?k minden tényez?t folyamatosan vizsgálnak, s lehet?ség szerint tovább tökéletesítenek.

Kiegészít?k

A különleges alkalmazásokra és követelményekre a BMW Motorrad a jöv?ben még szélesebb kör? megoldásokkal szolgál modelljei biztonságtechnikája terén. Ennek szellemében szükség esetén kiegészít? véd?borítások és bukócsövek segíthetnek megóvni a motorkerékpárt a komolyabb sérülésekt?l. A kiegészít? kézvéd?k különösen terepezés során védhetnek a felcsapódó kövek, ágak ellen, míg az alsó véd?lemez a motor alját hivatott megóvni a sérülésekt?l.

Pillantás a jöv?be

BMW Motorrad ConnectedRide – Intelligens vezet?i segédrendszerek

„Járm? – járm?“ (V2V) illetve „Járm? – környezeti infrastruktúra“ (V2I) kommunikáció, mint a motorosok biztonságát szolgáló vezet?i segédrendszerek

A BMW Motorrad kutatásai során szakért?k nemzetközi hálózatával m?ködik együtt a motorosok biztonságának további növelése érdekében. A BMW Motorrad és a BMW Forschung und Technik közös kutatási projektje, a BMW Motorrad ConnectedRide keretében máris igen jelent?s fejl?dést sikerült elérni e területen. Hosszabb távra el?retekintve például a „V2x” kommunikációra épül? segédrendszerek kínálhatnak lehet?séget a még intenzívebb fejl?désre.

A jöv?ben például a keresztirányú forgalmat felügyel? segédrendszer elemezheti az útkeresztez?déshez közelít? járm? vezet?je számára az érvényes els?bbségi viszonyokat, illetve baleseti valószín?ségeket. Komoly ütközési veszélyt érzékelve a rendszer a különböz? fények és a kürt m?ködtetésével fokozná a motorkerékpár észlelhet?ségét.

A közlekedésilámpa-asszisztens segítségével a járm? közvetlenül kommunikálhatna a jelz?lámpákkal. Amennyiben a járm? változatlan sebesség mellett éppen a piros fázisra érne az útkeresztez?déshez, a vezet? a kombinált m?szeregységen már jó el?re tájékoztatást kaphat err?l, hogy kell? mértékben lassítson.

BMW Motorrad eCall életment? rendszerként automatikus bukásfelismeréssel (ACN)

A BMW gépkocsikban már sorozatgyártásban is megjelent e rendkívül értékes biztonsági funkció, s a fejleszt?k már egy motorkerékpár-adaptáción is dolgoznak, amely akár már középtávon megjelenhet a szériatermelésben. Amennyiben egy a BMW Motorrad eCall rendszerrel felszerelt motorkerékpár balesetet szenved, ennek tényét az Automatikus bukásfelismerés (Automatic Collision Notification; ACN) funkció rögzíti, amely automatikus segélyhívást is aktivál. A szükséges információkat ekkor a manuális megoldáshoz hasonlóan a BMW Callcenter felé továbbítja, amely gondoskodik az adott baleset által indokolt mentésr?l.

BMW Motorrad kameraalapú vezet?információs és segédrendszer

A BMW Motorrad vezet?információs- és segédrendszere aktívan járulhat hozzá a veszélyes szituációk id?beni megel?zéséhez. E technika, amely a közlekedési táblák és az egyes objektumok felismerését, illetve a küszöbön álló ütközésre figyelmeztet? funkciókat kombinálja átfogó el?zetes figyelmeztet? rendszerré, már középtávon is szériaéretté válhat. Motorkerékpárok esetében els? ízben ismeri fel a rendszer aktívan a közlekedési veszélyhelyzeteket, s foganatosíthat olyan megfelel? szekunder intézkedéseket, mint például a járm? észlelhet?ségének fokozása vagy a fékrendszer vészhelyzetre történ? el?zetes felkészítése.

Felszerelések a motoros számára

Önálló döntésen alapuló biztonság – Tökéletes védelem az id?járással és egyéb veszélyekkel szemben

A BMW Motorrad az egyetlen motorkerékpár-gyártóként fejleszt már a hetvenes évek óta teljes kör? felszerelést a motorosok számára, a bukósisakoktól a motorosruhákon át, egészen a csizmákig és keszty?kig. Ennek során a mérnökök és a formatervez?k a biztonság tekintetében is már a kezdetekt?l igen magasra helyezték a mércét. Kényelmes viselhet?ség mellett is a lehet? legmagasabb fokú védelem és kiváló adottságok – e célok vezérlik ?ket mind a mai napig.

A BMW Motorrad felhajtható áll-résszel kialakított bukósisakjai már a kezdetekt?l mércéül szolgáltak a motoros világban. Ez az elmúlt évtizedek során fokozatosan b?vült a ma kínált, teljes kör? ruházati és felszerelési programmá, amelynek darabjai a BMW Motorrad rendkívül magas funkcionális és min?ségi követelményei jegyében születnek.

Bukósisakok

A motorozás agymunka – BMW Motorrad bukósisakok az optimális védelem és funkcionalitás szolgálatában

A BMW Motorrad bukósisakjai nem csupán megfelelnek a ma hatályos ECE 22-05 szabvány el?írásainak, hanem számos pontban felül is múlják azokat. A BMW Motorrad minden bukósisakja különböz? s?r?ség? polisztirolhab EPS bels? héjjal készül. Az eredmény pedig az áll, a homlok, a tarkó és az arcok számára kínált egyaránt optimális ütésvédelem. Különböz? arc- és nyakpárnák alkalmazásával a BMW Motorrad bukósisakok széles tartományon illeszthet?k az egyéni ergonómiai elvárásokhoz. A System 6 bukósisak például 48/49 és 64/65 közötti méretekben áll rendelkezésre.

A BMW Motorrad bukósisakjai hatékony alacsony nyomású szell?z?rendszerrel készülnek. A BMW Motorrad AirFlow sisakja alkalmazta a világon els?ként ezt az „AirFlow“ néven ismertté vált szell?ztetési elvet. A jelenlegi kínálatban szerepl? AirFlow2 két további nagyfelület? szell?z?zónával is rendelkezik, hogy a lehet? leghatékonyabban vezethesse a menetszelet a sisak alá, s a motoros mindenkor „hideg fejjel” dönthessen.

A BMW Motorrad bukósisakjai programjában is a legmegfelel?bb megoldásokat kínálja a különböz? alkalmazási területekre. A kényelemre jobban összpontosító motorosok a felhajtható állrész? System 6 bukósisak-modellben például a vakító napsugárzás ellen integrált árnyékolót is találnak.

A lehet? leghatékonyabb védelem érdekében a BMW Motorrad minden bukósisakja kiegészít? állpánttal készül, amellyel a sisak még er?s üt?désre is biztonságosan a helyén marad. Alkalmazási területt?l függ?en a sisakok könnyen kezelhet?, reteszes vagy a sportos motorosok körében jobban kedvelt kett?s D-zárat kapnak.

Dönt? befolyást gyakorol a motorosok fizikai igénybevételére – különösen nyaki izmaik környezetében – a bukósisak tömege, amelyb?l minden egyes grammnyi megtakarítás jóval élvezetesebbé teszi a motorozást. Állrészük igényes mechanikája, az üvegszál-er?sítés? m?anyag (GFK) héj, az integrált napellenz? és a már szériakivitel? kett?s plexi ellenére a BMW System 6 bukósisak csupán mintegy 1570 (58/59 méret), a Sport sisak 1380, míg az Enduro Carbon a világ egyik legkönnyebb enduro-sisakjaként alig több mint 1100 grammot nyom. E kiváló értékek mögött els?sorban a sisakhéj igen könny? és szilárd szénszál-er?sítés? laminált anyaga rejlik.

További rendkívül fontos kényelmi tényez? a motoros összpontosításának el?segítése érdekében a bukósisakok légellenállása. Ennek megfelel?en saját, házon belüli szélcsatorna áll a BMW Motorrad tervez?i rendelkezésére, hogy minden egyes modellt megismételhet? körülmények között tesztelve, a lehet? legmagasabb színvonalon alakíthassák ki aerodinamikai és aero-akusztikai tulajdonságaikat. Ennek eredményeképpen a BMW Motorrad bukósisakjai kategóriáik legcsendesebbjei közé tartoznak, jelent?s pluszt kínálva a kényelem, s ezzel a motoros összpontosítása, illetve biztonsága tekintetében.

A sisakok biztonsága természetesen a lehet? legjobb kilátást is magában foglalja, mégpedig mindenfajta küls? körülmények között. A BMW Motorrad bukósisakjainak kett?s plexi nélküli rostélyai így a karcolásokkal (Antiscratch) és a párásodással (Antifog) szemben különösen ellenálló bevonattal készülnek. Az Antiscratch-bevonat az átlátszó felületet teszi jóval kevésbé érzékennyé a karcolásokra, amelyek els?sorban éjszaka és s?r? es?ben nehezíthetik a kilátást, míg az Antifog-réteg nedves körülmények között az plexi párásodásának veszi elejét. Kiemelked?nek számítanak e területen a BMW Motorrad System 6 bukósisak, valamint a Sport és a DoubleR modellek, amelyek már alapkivitelben kett?s plexivel készülnek, s a ma elérhet? leghatékonyabb páravédelmet kínálják.

Motorosruhák

Minden id?ben biztonságosan öltözve – A BMW Motorrad innovatív textil motorosruhái

Nincs rossz id?járás, csak alkalmatlan motoros-ruházat. Ez a motorosok körében közkedvelt mondás a BMW Motorrad számára immár évtizedek óta meghatározó program is egyben, amikor motorosruhákról, kabátokról és nadrágokról van szó. E koncepciót képviseli a BMW Motorrad saját „C.A.R.E. by BMW Motorrad” védjegye.

A C.A.R.E. a „Concept of Advanced Rider Equipment“ rövidítéseként a BMW Motorrad folyamatos, termékek kutatásán, fejlesztésén és tesztelésén alapuló er?feszítéseit jelzi, amelyek célja a motoros-ruházattal szemben támasztott rendkívül sokrét? követelményeknek megfelel? megoldások felkutatása.

A BMW Motorrad minden évszakra és id?járásra alkalmas ruházatai, mint például a TourShell motorosruha az alkalmazott high-tech anyagoknak megfelel?en nem csupán szél- és vízálló, hanem a C.A.R.E. Climate-Membran megoldása révén aktívan szell?z? darabok is egyben. Küls? rétegük anyaga rendkívül kopásálló poliamid és háromréteg? elasztán. A laminált kialakítás megakadályozza, hogy a legfels? réteg vízzel telít?dve megnövelje a ruha tömegét. A szövet mindemellett elasztán-tartalma révén rugalmas marad, s mindenfajta mozgáshoz könnyen alkalmazkodik. Ezt segítik a vállak (férfi) és a csíp? (n?i) környékén alkalmazott rugalmas stretch-betétek is. Összességében a motoros így a legmagasabb színvonalú kényelmet élvezheti, s figyelmét teljes mértékben a motorozásnak szentelheti – mindenfajta körülmények és id?járási viszonyok között.

A bukások során különösen veszélyeztetett területek, mint például a vállak, a könyök, a csíp? és a térdek védelmér?l kivehet?, a BMW Motorrad saját fejlesztésében készült NP-protektorok védenek. Ezeket magas fokú csillapítási képességek jellemzik, s a kényelem szolgálatában formáikban is a védend? testrészekhez idomulnak. A térd protektorai emellett háromfokozatú magasságállítással készülnek, így minden motoros egyszer?en a termetéhez igazíthatja ?ket. Ugyancsak testre szabottan állíthatók a ruhaujjak kézel?i, a gallérok és a nadrágok derékb?sége, ahol rugalmas gumiszalaggal készült pántos zár biztosít a korábbiaknál is tágabb állítási lehet?séget.

A „négyévszakos” motorosruhák kivehet?, steppelt termo-béléssel felelnek meg a velük szemben támasztott széles kör? követelményeknek. Hatékony h?szigetelésüknek és integrált ruhaujj-zárainak köszönhet?en kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, a motoros így kellemes közérzettel zavartalanul a forgalomra koncentrálhat. Amennyiben a ruha nyáron még eltávolított béléssel is túl melegnek bizonyulna, a mellrész cipzáras nyílásai segítségével hatékonyan szell?ztethet?.

A BMW Motorrad minden ruházati termékéhez a legmagasabb min?ség? anyagokat fejlesztette ki. A küls? réteg anyagaival, illetve azok kopásállóságával szemben egy dönt? fontosságú biztonságtechnikai elvárás is megfogalmazódik. A fejlesztés során egy számítógép-vezérlés? tesztberendezés vizsgálja a valós körülményeket modellezve, mi történik pontosan a ruházat és az úttest közvetlen kontaktusa esetén.

E fejlesztés eredménye például a már-már extrém er?s véd?hatású Schoeller Keproshield szövet, amelyet a Schoeller svájci specialistával közösen, kifejezetten a textil motorosruházatok számára dolgoztak ki. A Keproshield alapanyaga kevlár (aramid), gyapjú és poliamid, ami a ruhák legküls? rétegét alkotja. Úgynevezett c_change-membránjai, illetve egy igen könny? kötött szövet három réteget fog össze. E megoldással az anyag kopás-, bukás- és szakadásállósága, illetve a súrlódási h?vel szembeni védelme egyaránt mintegy 20 százalékkal növekedett, miközben csekélyebb tömege eredményeképpen jóval kényelmesebben viselhet?.

Az említett c_change-membrán pórusainak méretét a pillanatnyi küls? h?mérséklethez igazítva szabályozza a ruha aktív szell?zésének mértékét. Ez esetben maga a természet szolgált mintául. Akárcsak a feny?tobozok – amelyek levelei melegben kinyílnak, majd hidegben összezárulnak –, úgy szabályoz magasabb küls? h?mérsékleteket érzékelve a c_change-membrán, illetve szigetel h?vös id?ben. Ezen „intelligens” membránokat mindemellett tartós szél- és vízállóság is jellemzi. Rugalmas anyaguk révén ideális alapként szolgálnak az elasztikus fed?réteg számára, még kényelmesebb viseletet biztosítva.

A sötét szín? ruházatok úgynevezett coldblack® megoldásával hatékony h?szabályzás valósítható meg. A coldblack® a napsugárzás látható és az emberi szem által nem érzékelhet? hullámtartományait egyaránt visszaverve nem csupán a fényt, hanem a h?t is távol tartja a ruha belsejét?l. A textil így hosszabban nyújthat kellemesen h?s viseletet, jól érzékelhet?en fokozva e ruhák kényelmét, s ezzel a motoros koncentrációs készségét, így a közlekedés biztonságát.

Sportos és biztonságos – A BMW Motorrad b?r motorosruhái

A b?rruházat mind a mai napig a motorozás vérbeli „kultusz-kelléke”, s a BMW Motorrad egy és kétrészes b?rruhák széles és innovatív palettájával kíván megfelelni a rajongók e kívánságainak.

Igen magas fokú biztonságot nyújtanak a sportos vagy akár szupersport-bevetések során a testre simuló, rendkívül kopásálló, akár1 millimétervastag kenguru- illetve mintegy 1,2 milliméteres marha-nappab?rb?l készült darabok. A biztonságot ez esetben azonban nem csupán az anyagválasztás, hanem annak feldolgozási technológiája is jelenti. Ennek szellemében mintegy 130 munkafázis és összesen közel 120 alkotóelem – b?r- és stretch-szövet darabok, fényvisszaver? felületek, cipzárak és patentek – szükséges egyetlen igényes b?r motorosruha elkészítéséhez. E ruhák a magas fokú kényelem érdekében b?r, kevlár vagy aramid stretch-betétekkel, illetve a biztonság szolgálatában el?re kiformált ujjakkal és térdrésszel készülnek.

A BMW Motorrad DoubleR és Sport b?rruháiban mindezeken túl a TFL Cool System is megjelenik, amelynek köszönhet?en a sötét szín? b?rruha is oly mértékben veri vissza a bees? fénysugarakat, akár egy világos tónusú. Az es? ellen a b?r felületének különleges vízleperget? kezelése véd. Az úgynevezett „hidrofobizálás” során kizárólag a b?rfelület szövetrészeit vonják be az összefügg? véd?réteggel, a b?r pórusai továbbra is szabadon lélegezhetnek, a lehet? legoptimálisabb szell?zést biztosítva. A BMW Motorrad színvonalán megvalósított, magas fokú mechanikai védelemr?l biomechanikusok, szakorvosok és baleseti szakért?k bevonásával kifejlesztett NP-protektorok gondoskodnak, amelyek a hát és a csíp? környékén kivehet?, míg a vállak, a könyök és a térd környezetében bevarrott, a gerinct?nél pedig utólagosan is behelyezhet? kialakításban gondoskodnak. Az optimális biztonság koncepcióját m?anyagba ágyazott INOX nemesacél dörzsbetétek teszik teljessé. NP-protektoraik mellett e szupersport-b?rkombinációk cipzáras hátidomot is tartalmaznak, amely a BMW Motorrad Neck Brace System számára biztosítanak helyet.

A „Neck Brace System”

A nyak és a tarkó védelme – A BMW Motorrad Neck Brace System

A BMW Motorrad az innovatív biztonsági rendszerek területén is világszerte vezet? motorkerékpár-gyártóként 2006-ban mutatta be Neck Brace System megoldását. A bukósisakok és a különböz? testprotektorok ekkor már maguktól értet?d?nek számítottak a motorozás világában, míg a nyak és a tarkó érzékeny területeinek hatékony védelme mindaddig egyfajta „biztonsági lyukként” tátongott.

A KTM-mel, valamint specialisták egy – baleseti szakért?kb?l, biomechanikusokból és baleseti sebészekb?l álló – csapatával, s természetesen a rendszer feltalálójával, Dr. Chris Leatt dél-afrikai orvossal szoros együttm?ködésben, a BMW Motorrad intenzíven szorgalmazta a nyak védelmének fejlesztését. Célul pedig a súlyos motoros bukásoknak a nyakra, a gerincoszlopra és a kulcscsontokra gyakorolt hatásának mérséklését fogalmazták meg.

A Neck Brace System igen könny? konstrukcióját szén- illetve üvegszál-er?sítés? m?anyag és kevlár alkotja, amelyeket részben puha, csillapító hatású és b?rbarát habréteg borít. A nyakvéd?t közvetlenül a nyak köré kell helyezni. Az egyszer? kezelést két oldalsó gyorsretesz segíti. A Neck Brace System nem képez merev kapcsolatot a bukósisak és a váll között, a kell? mozgásszabadság így mindvégig biztosított.

Csizmák és keszty?k

A láb érdekében – A BMW Motorrad csizmái

A BMW Motorrad minden egyes termékét jellemz? funkcionális részletmegoldások kifejlesztésén specialisták olyan válogatott csapata dolgozik, akik saját tapasztalataikból ismerik pontosan a motorosok ruházattal szemben támasztott elvárásait. Motorozás közben különösen a végtagokra leselkedik nagy veszély, amely kockázatokat a BMW Motorrad innovatív megoldások jellemezte csizmáival és keszty?ivel igyekszik mérsékelni.

A szél- és vízálló motoros-csizmák körében ennek szellemében számos, az adott alkalmazási terülthez és személyes igényekhez illeszked? megoldás született. Az úgynevezett Torsion Control System (TCS) megoldásával készült BMW Motorrad csizma két sarokidomból, kétrészes vázkeretb?l áll, amelyek tökéletes összhangot alkotnak egymással. A TCS rendszere jelent?sen mérsékli a boka sérülési kockázatát.

A tervez?k mindezeken túl a Metatorsal Control System (MCS) technikáját is kifejlesztették, amely a lábközépcsontok extrém hajlításból származó sérüléseinek veszélyét hivatott mérsékelni. A rendszer alapját szilárd, a hajlítás magasságába helyezett forgáspontú poliamidbázis alkotja, amely a lábfej fel- és lefelé irányuló hajlítását kontrollálva veszi elejét a lábközépcsontokra ható túl nagy terhelések kialakulásának.

Minden biztosan a kézben – A BMW Motorrad keszty?k

A keszty?k fejlesztése során szintén a pontos illeszkedés, a kényelem és a biztonság áll az el?térben. Legyen szó akár az ujjak ergonómiailag enyhén ívelt kialakításáról, a szél- és vízállóságért, illetve a lehet? legaktívabb szell?zésért felel?s GORE-TEX®-X-TRAFIT membránokról, a különösen veszélyeztetett részeken alkalmazott olyan különösen kopásálló b?rfajtákról, mint például a Keratan® és a Superfabric®, a rájab?r vagy a keprotec® kombinációi, vagy éppen a kevlár és a szénszál-er?sítés? m?anyag alkotta kemény véd?héjakról és az ujjperceket óvó viszko-elasztikus csillapító habanyagról – a BMW Motorrad minden egyes keszty?je rendkívül kiterjedt szaktudást rejt.

Az észlelhet?séget javító kiegészít?k

Fényvisszaver?k és élénk színek – Jól látszani

Éjszaka, es?ben vagy ködben minden egyes méter óriási jelent?ség?: minél korábban észleli a közlekedés többi résztvev?je a motorosokat, annál jobb. A BMW Motorrad ennek szellemében látja el motoros felszereléseit fényvisszaver? elemekkel is, hogy korlátozott látási viszonyok közepette észlelhet?ségük javításával minimálisra mérsékelje a veszélyhelyzetek kialakulásának kockázatát. Az optimális láthatóság érdekében a BMW Motorrad Boulder 2 és AirShell kabátjait „Neon”, míg BMW System 6 bukósisak-modelljét „Fluor-sárga” színben is kínálja.

ugrás fel