EST. 2002

Kenéstechnika

Az el?z? cikkünkben már említettük, hogy a motorolajok leginkább egy mérleghintára
hasonlítanak. Az egyik oldalon is ül egy csomó tulajdonság és a másikon is.
Ha az egyik oldalt er?sítem, akkor a másik oldal romlik. Ha a másik oldalt
er?sítem, akkor ez egyik romlik. Ugyebár a motorunkban vagyon egy adott motorolaj,
amit a tervez?i legjobb tudásuk szerint adalékoltak úgy, hogy ez a bizonyos
mérleghinta a lehet? legkiegyensúlyozottabb legyen. Ha már most hozzáöntünk
egy anyagot, akkor bizonyos tulajdonságok javulni fognak, de mivel csodák
nincsenek
(ha valaki tud róluk, szóljon), természetesen más, egyébként a
motor szempontjából lényeges tulajdonságok romlani fognak
.

A katonai gépeknél lényeges szempont az üzemanyaghiányos (ken?anyag, h?t?folyadék)
m?ködés biztosítása, de utána azt a motort természetesen kidobják. Ezért
(is) drága a hadsereg. Egy civil gépnél az id?szakos szervizek alkalmazásával
oldjuk meg ezt a problémát. A hiba igen kis valószín?ség? bekövetkezésekor pedig
a motor azonnali leállításával tesszük gazdaságossá a javítást.

Súrlódáscsökkentést is ígérnek a reklámok, mégpedig úgy, hogy egy bizonyos
bevonat rakódik föl a nagy nyomásnak kitett alkatrészek felületére. A mérleg
egyik serpeny?jében van a gyárak által használ lézeres interferométer (ezzel
a módszerrel mutatták ki a Föld és a Hold közötti átlagosan 400.000 km-es távolság
évi 2-3 cm-es növekedését). Ennek segítségével állítják be és ellen?rzik a dugattyú
és a henger közötti illesztési hézagot. A másik serpeny?ben pedig a 3-5 %-os
teljesítménynövekedés.

A szerz? gyakorló természetjáróként meglehet?sen érzékeny a természetkárosításra.
Bár az olajmultikat ebb?l a szempontból szapulni illik, mégis az ENSZ EGB szabályozások
(EURO I …. EURO V, stb.) rákényszerítették ?ket, hogy csökkentsék a tüzel?anyagok
és ken?anyagok mérgez?-anyag tartalmát. Néhány százalékos teljesítmény-növekedés
kontra természetvédelem.

Végül ismét térjünk vissza a konyhába. Ha este a teánkat szürcsölgetjük, hiába
keverjük gyorsabban, egy bizonyos mennyiség? cukornál többet nem tudunk föloldani,
hiszen telít?dik a folyadék. A mai, korszer?, magas teljesítényszint? motorolajok
gyárilag annyi adalékot tartalmaznak, hogy a telítési határ közelében leledznek.
Hiszen csak így képesek megfelelni a motorok és a sof?rök igényeinek. Ha ebben
a lében még valamit föl akarunk oldani, nagy valószín?séggel két dolog történhet.
A hozzáadott anyag vagy nem oldódik föl (akkor meg minek töltjük hozzá?), vagy
föloldódik, de más szükséges alkotórészt kicsap
.

Mit mutat a tükör

Bár a keretek sz?kössége miatt ismét a teljesség igénye nélkül, de igyekeztünk
a lehet? legtárgyilagosabban bemutatni a motorolajokhoz vásárolható egyes termékek
származását, m?ködését, tulajdonságait.

Kedves Olvasó! A fentiek ismeretében Neked kell mérlegre tenned az adott
termék tulajdonságait és dönteni a használata mellett vagy ellen.

www.mamiszki.hu

U.i:
Az összes motorgyártó, illetve olajmulti kategórikusan tiltja a cikkünkben
tárgyalt termékek használatát. Az esetleges használatuk esetén minden garanciális
igényt elhárítanak.

Máthé István
Autógépész-mérnök
MAMI Szakközépiskola

ugrás fel