EST. 2002

Kenéstechnikai kisokos I. :Amit a motorolajokról tudni érdemes…


A futóm?beállítások problematikájánál tán csak a motorolaj választás vonultat fel több „szakembert”, akik pályanapok alkalmával bringájuk oldalához simulva, slusszkulcsot pörgetve osztják az észt „a Rossi is azt használja” vagy „mert az a legjobb, nem érted???” meggy?z? eszmefuttatásokat mormolva. ?ket könnyen kisz?rhetjük, kivétel nélkül hangosan beszélnek, teátrális mozdulatok mögé bújva –ezek nélkül ugyanis senki nem hinne nekik. ?ket most tegyük félre, és hallgassunk meg egy igazi kenéstechnikai szakembert, ezen a héten ? kalauzol végig bennünket az olajok útveszt?jében, minden nap egy újabb témát boncolva fel. Jegyzetfüzetet és ceruzát el?: Kenéstechnika óra, csapó egy.


A motorolajokkal kapcsolatban szinte kivétel nélkül tévhitek, féligazságok és semmitmondó marketing szlogenek uralják a hazai motoros és nem motoros felhasználók környezetét. Sorozatunkkal szeretnénk el?segíteni a m?szakilag korrekt megismerés és objektív választás lehet?ségét minden a téma iránt érdekl?d? professzionális vagy hobby célú felhasználó részére.
A cikksorozatot a CEPSA ken?anyagok magyarországi forgalmazója, a HPS Lub Kft. készítette.

A motorolajok rendkívül összetett ken?anyagok, amelyet a motorkerékpár motor szerkezeti elemének tekinthet? gépelemként szükséges szemlélnünk. A motorolajok osztályozása folyási (reológiai) tulajdonságaik és nemzetközi szabványok által meghatározott teljesítményszint kategóriákba történ? besorolás alapján történik.

Mit jelent a motorolaj viszkozitása?
A viszkozitás az áramló folyadékrétegek egymáson való elmozdulásakor fellép? bels? súrlódás mértéke. Ez a jellemz? ken?olajok esetében a h?mérséklet függvényében jelent?sen változik. A h?mérséklet csökkentésével a motorolajok viszkozitása növekszik, míg el nem érik a szivattyúzhatóság-, egyben alkalmazhatóság határát. A folyáspontot elérve megsz?nik a folyadék jelleg.
A h?mérséklet növekedésével a viszkozitás fokozatosan csökken, az olaj hígfolyóssá válik, egyben csökken a hatékony ken?film vastagsága. Amikor a ken?film vastagsága a felületi érdesség mérettartományába kerül, megsz?nik a folyadékkenés állapota.

Mit jelent a motorolaj SAE viszkozitási osztályozása?
A motorolajok viszkozitási osztályokba történ? besorolását a SAE (Society of Automotive Engineers, USA) J 300 szabvány határozza meg.
Léteznek egyfokozatú- és többfokozatú viszkozitási osztályok. Az egyfokozatú (monograde) olajok egyetlen adott viszkozitás osztály el?írásait teljesítik.
Motorikus üzemre használható ún. nyári fokozatok (növekv? viszkozitási sorrendben): SAE 30, SAE 40, SAE 50, (SAE 60). Az egyfokozatú nyári olajokat általában dízel hajómotorokban és mez?gazdasági gépekben alkalmazzák.
A téli fokozatok: SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, ahol a legjobb hidegindíthatóságot a SAE 0W, a legkedvez?tlenebbet a SAE 15W jelöli. (Lásd a táblázat szivattyúzhatósági határh?mérséklet oszlopát.) A SAE 10W viszkozitási osztály már általában rész-szintetikus, míg a SAE 5W, SAE 0W fokozatok kizárólag szintetikus alapolaj felhasználásával valósíthatók meg.
A járm?ipar igényeit a többfokozatú (multigrade) olajok biztosítják, amelyek évszaktól függetlenül garantálják a hidegindíthatósági és az üzemmeleg állapotokhoz szükséges követelmények teljesülését. A többfokozatúak között beszélhetünk sz?k (pl. 15W-30) és tág (pl. 5W-50) viszkozitás osztályú termékekr?l.
Némi kitér?vel – a jobb érthet?ség kedvéért – személygépjárm? motorok esetében léteznek energiatakarékos motorolajok. A gyártástechnológiailag erre alkalmassá tett motoroknál (sz?k t?rések, jó illesztések, korszer? szerkezeti anyagokból készült precíz megmunkálású és felületkezelt alkatrészek) esetében alkalmazhatóak az energiatakarékos, ún. könny? futású motorolajok (Pl: SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30). Ezek a ken?anyagok üzemmeleg állapotban is alacsony viszkozitásúak, így bels? súrlódásuk csekély. Kopottabb vagy nagyobb illesztési hézaggal gyártott motorok esetében az alacsony viszkozitás elégtelen kenési állapot kialakulását eredményezheti, ilyenkor megoldást jelenthet pl. egy melegoldalon SAE 50-es olaj használata.
Figyelem! Az energiatakarékos motorolajok súrlódás-csökkent? adalékokat is tartalmaznak. Motorkerékpár olajkenés? tengelykapcsolóban nem biztosítják a megfelel? nyomatékátvitelt, és szerkezeti meghibásodást okozhatnak!

Melyik a legkedvez?bb viszkozitási osztály? Melyiket válasszam?
A megfelel? viszkozitási osztály a küls? h?mérséklet, a motorállapot és az üzemmód függvénye. A szervizel?írások egyértelm?en tartalmazzák a motorgyártó javaslatát. Ett?l való eltérés általában nem indokolt.

Alkalmazható-e a korábbitól (el?írttól) eltér? viszkozitású motorolaj?
Egyes esetekben igen. Például versenyszer? használat esetén a motorolajba folyamatosan jelent?s mennyiség? üzemanyag jut, amely (plusz a magasabb üzemi h?mérséklet) drasztikusan csökkentheti a motorolaj viszkozitását. A biztonságos ken?film-vastagság meg?rzése érdekében ezért célszer? növelni a melegoldali viszkozitást.
Pl. SAE 10W-40 -> SAE 10W–50

Folytatjuk…

ugrás fel