EST. 2002

Kenéstechnikai kisokos II.: Amit a motorolajokról tudni érdemes…

Folytatva gondolatébreszt? és tévhitromboló sorozatunkat, a motorolajok alapvet? feladatairól, és a 4-ütemü motorkerékpár olajok sajátosságairól fogunk röviden beszélni. Mivel egy klasszikus gépelemr?l van szó, ezért el?ször célszer? bizonyos alapfogalmak egyértelm? tisztázása, majd analitikus módon megpróbáljuk összegezni, mit várhatunk el egy korszer? motorolajtól.

Mi a különbség a szintetikus- és az ásványi eredet? motorolajok között?
Az ásványolaj alapú motorolajok a k?olajból finomítási technológiák során nyert természetes szénhidrogén-vegyületek (pl. paraffinok vagy naftének) és teljesítményjavító adalékok keveréke.
A szintetikus elnevezés nem egzakt petrolkémiai fogalom, és ez sajnos marketing szempontból számos „félreértelmezésre” adhat lehet?séget. M?szaki értelemben a következ?ket kell értenünk alatta. Léteznek olyan mesterségesen el?állított szénhidrogén molekulatípusok – motorolajok esetében szintetikus szénhidrogénnek is nevezett poli-alfa-olefeinek (PAO), illetve szintetikus észterek -, amelyek a motorikus igénybevételek szempontjából lényegesen felülmúlják az ásványolajokat. Az ilyen típusú alapolajok el?állítása – nagyon leegyszer?sítve – etilén bázisból kiindulva komplex szénláncmódosításokkal történik. Szintetikus motorolajnak az a termék tekinthet?, amelyben az alapolaj 100%-ban PAO és/vagy észter összetétel?. A legkisebb mérték? (!) ásványolaj hozzáadása esetén már csak a rész-szintetikus (semy-synthetic) elnevezést lehet korrektnek tekinteni.

Jobbak-e a szintetikus motorolajok?
Egyértelm?en. A szintetikus alapolajok olyan el?re megtervezett molekulatípusokból épülnek fel, amelyek a motorikus üzemhez a legmegfelel?bb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Az ásványolajok molekula összetétele inhomogén, amely tükrözi a nyersolaj származási helyét, illetve a finomítási technológia sajátosságait. Az összetev?k kémiai stabilitása, illetve folyási jellemz?i korlátozottak, ebb?l adódóan az igénybevételeknek részben, vagy csak bizonyos ideig képesek megfelelni.

A motorolaj, mint többcélú gépelem, a következ? igen lényeges motorikus feladatokat látja el.
Véd az égés-, és termikus bomlástermékek lerakódásától a dugattyúgy?r? zónában (gy?r?leragadás megakadályozása), az égéstérben és a dugattyúpaláston. Oldja a motor bels? felületeire lerakódó szennyez?déseket (detergens hatás). Az olajba jutott szennyez?ket (por, égéstermékek, kopásfémek) folyamatos lebegésben tartja, így a sz?r?rendszer egy bizonyos mérettartomány felett azokat képes kisz?rni, a finom diszpergált szennyez?k pedig az olajcsere alkalmával távoznak a motorból. Itt érdemes megjegyezni, hogy a használt olaj sötét színét ez a lebegésben tartó hatás okozza, amely alapvet?en elvárt pozitív tulajdonság, ellentétben a „szakért?k” olajmin?ségre vonatkozó okfejtéseivel.
Kopásvédelem a dugattyúgy?r?-hengerfal zónában, a vezérlésben és motorkerékpároknál a hajtáslánc további elemeiben (tengelykapcsoló, nyomatékváltó). A motorcsapágyak esetében az indítási kopások csökkentése.
H?t?-, h?elvezet? szerep. Konstrukciótól függ?en a motorolaj gyakran primer h?t?közeg. Ez fokozott követelményt jelent a termikus stabilitás, illetve a magas h?mérsékleten is hatékony ken?film-vastagság biztosítása terén.
Egyéb követelmények: katalizátor összeférhet?ség, bázikus tartalék az üzemanyag savas égéstermékeinek ellensúlyozására, megfelel? élettartam.

Gépjárm? motorolajok vs. motorkerékpár motorolajok
Terjedelmi okok miatt nincs lehet?ségünk olyan történeti visszatekintésre, hogy mikor váltott külön utakra a négy- ill. kétkerek?ek kenése. A 90-es évek elejét?l már eltér? alapolaj és adalék alkalmazásról beszélhetünk. Létezik ugyanis néhány alapvet? körülmény, amely miatt ma már nem lehet azonos fejlesztési koncepciókat alkalmazni a két ken?anyagtípus esetében.
Bár az égésfolyamat elvi sajátosságai azonosak, számos tényez? igen eltér? a 4-ütem? motorkerékpároknál.
A h?tési rendszer sokkal összetettebb (motorelrendezés, aerodinamikai tervezés). A rendelkezésre álló tér korlátozott, így a motor és a nyomatékváltó közös kenési rendszert alkot. Fajlagosan nagyobb a teljesítmény, akár kétszeresen olyan széles fordulatszámmez? mellett. Az igen gyors teljesítményugrások miatt, gyakran fordul el?, hogy a ken?anyag-ellátó rendszer tehetetlenségéb?l adódóan szükségkenés állapotok lépnek fel.
A motorolajok fejlesztése ma már alapvet?en motorfékpadi tesztekre épül. A személygépjárm? olajok vizsgálatánál gyakoriak például nagy V8-as, illetve 1 hengeres vizsgálati motorok, amelyek jól modelleznek gépjárm? igénybevételeket, de csak gyenge korrelációban állnak egy 600 cm3-es sportgép követelményeivel.
Összegezve: csak kifejezetten motorkerékpárhoz formulázott motorolajakat használjunk! A teljesítményszintekr?l és a kiválasztásról a következ? részekben fogunk részletesen beszélni.

Azért, hogy ellentmondjak önmagamnak, van néha kivétel is. Létezik a világnak számos olyan tája, ahol a John Deere a megkérd?jelezhetetlen min?ség szimbóluma. Ezért ne gy?zz meg egy farmert Tennesse-b?l, hogy az 1968-as Harley-jába létezik jobb olaj, mint ami már a traktorban is bizonyított. (Ráadásul igaza is van…)
A cikksorozatot a CEPSA ken?anyagok magyarországi forgalmazója, a HPS Lub Kft. készítette.

Folytatjuk…

ugrás fel