EST. 2002

A harmadik menet után van új elnöke és m?köd?képes elnöksége a Szövetségnek.

Az els? napirend tárgyalása közben mintegy húsz MAMS tag kivonulással tiltakozott
a demokrácia (a többségi akarat érvényesülése ellen, miáltal a Közgy?lés szavazatképtelenné
vált, és fel kellet függeszteni a munkáját.

A második fordulóra 2003 március 21-én került sor. Sajnos a 113 tag közül nem
jelent meg a többséget reprezentáló 57, így a Közgy?lés határozatképtelenség
miatt meghiúsult.

A harmadik menetre ma került sor. Mivel ez a Közgy?lés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes volt, végre lezárultak azok a kérdések, amelyeknek
már régen a feledés homályába kellett volna merülniük.

A Közgy?lés megválasztotta a MAMS új Elnökét Dr. Tóth László személyében.

Laci nem most kerül el?ször kapcsolatba a Szövetséggel.

A Közgy?lés megválasztotta a pozíciók szerint a hiányzó Elnökségi ntagokat.

A csapat három új tagja. Mint látható, fiatalok. Elkötelezettjei a motorozásnak,
motorsportnak, mindannyian Managerek. Talán ráfér erre a Szövetségre egy kis
fiatalítás és szemléletváltás. Hamarosan minden kiderül. Az els? új összetétel?
Elnökségi ülés jöv? kedden!

www.brorganisation.hu

ugrás fel