EST. 2002

A MOL nyújtotta be a legversenyképesebb ajánlatot az INA 25%-ára

Ezt az értéket a MOL egyedülálló tapasztalata és a régióban a szinergiateremtés
terén elért eredményei miatt volt képes felismerni.

A MOL meggy?z?dése, hogy ideális jelölt arra, hogy hosszú-távú partneri kapcsolatot
alakítson ki az INA vezetésével és Horvátország kormányával jelent?s részvényesi
érték teremtése érdekében, emellett a legjobb megoldást ajánlva az INA, valamint
a teljes horvát olaj és gázipar további fejl?désére. A MOL a régióban egyedülálló
piaci tapasztalattal és vezetési képességgel rendelkezik, és jelent?s eredményeket
ért el a részvényesi értékteremtés területén hazai m?ködésének átalakításával,
valamint a Slovnaft-tal sikeresen kialakított határokon átnyúló partneri kapcsolatával.
A MOL meggy?z?dése, hogy képes ezekre a tapasztalatokra építeni az INA-val a
jöv?ben kialakítandó sikeres partneri kapcsolat során.

Er?s és versenyképes ajánlatunkra építve azt várjuk a horvát kormánytól, hogy
gyors döntést hoz annak érdekében, hogy minél el?bb megvalósítsuk az INA-val
a jöv?beni partnerséget.

A partneri kapcsolat, ami magába foglalná a Slovnaft-ot és a TVK-át is, egy
egyedülálló, vertikálisan integrált olaj és gázipari szövetséget hozna létre
a régióban, melyben a partnerek a helyi piacon vezet? pozícióval és hasonló,
fókuszált stratégiával valamint er?s piaci és pénzügyi pozícióval rendelkeznek.
Egy ilyen együttm?ködés a térség vezet? és leger?sebb regionális olaj és gázipari
szerepl?jét hívná életre Közép- és Kelet-Európa kilenc országában több mint
1200 tölt?állomással.

A MOL Közép-Európa egyik vezet? integrált olaj- és gázipari társasága, 4,5
Mrd dollár konszolidált árbevétellel és 500 millió dollár EBITDA-val (2002-es
számok). A társaság Magyarország legnagyobb ipari vállalata és egyike Budapesti
Értékt?zsdén jegyzett legnagyobb társaságoknak hozzávet?leg 2,5 Mrd dollár piaci
kapitalizációval. A MOL Csoport magában foglalja a MOL-t, Slovnaft-ot és a TVK-át.

www.mol.hu

ugrás fel