EST. 2002

A motorra célzó pisztoly

A sorozatgyártásra berendezkedett gyári motortervezés egyéni kritikáját a motorosok leginkább az átépítés és a megfestés eszközeivel gyakorolják. Ezek különféle megszállottsággal ?zhet? szenvedélyek, melyek általában jól vagy rosszul, de kiegészítik egymást. Míg az átépítés egyszerre technikai és esztétikai beavatkozás, a megfestés kifejezetten esztétikai célokat szolgál, igazodva a technikai adottságokhoz. Írásunkban a professzionális motorfestés egyik, itthon és külföldön egyaránt elismert kreatív m?helyér?l lesz szó.


A Design Depo stúdiója ugyan alapvet?en a hagyományos dekorációs technológiák lehet?ségeit kínálja, de azokat kiegészíti különféle, nálunk egyel?re még újdonságnak számító design-eszközök alkalmazásával. A motorfestés szempontjából ezen eszközök közül az airbrush-technológia a legérdekesebb, amely kiváló min?ségben és tartósan teszi lehet?vé, hogy a motor szabad felületei teljes mértékben a grafikus terepévé váljanak. Az eljárás speciális munkaeszköze a festékanyagot magas nyomású leveg? segítségével finoman porlasztó retuspisztoly, mely vékony rétegben, nagy precizitással juttatja a célfelületre a festéket. A professzionális lakkozó-m?helyekben végzett el?kezelés és az utólagos lakkozás a gyári fényezéssel megegyez? min?séget és tartósságot szavatolja az airbrush-technológiával kidolgozott grafikák számára.

Báthory András, a Design Depo szellemi atyja és vezet?je hat éve kezdett kísérletezni az airbrush technológiával – megfestve mindent ami a keze ügyébe esett – mára pedig a sz?k szakmai elit egyik legelismertebb figurájává n?tte ki magát. Túl van több mint 50 megfestett motoron, kísérletekbe merült a legkülönfélébb grafikai témákban és stílusokban. Id?közben egyre kevesebb olyan grafikai kihívással találkozik, amelyek technikai megoldása még komoly titkokat rejtene számára.Az ifjú mester ráadásul maga is régi motoros, 800-as Marauderje meglep? kialakításáért idén szépségdíjat nyert. Nemrég megnyílt új stúdiójában fogad, munka közben. Nehéz t?le kérdezni. Látszik, hogy pontosan tudja magáról, hogy mit képvisel kézjegye a szakmában, hiszen mindazt saját maga érte el, ahol jelenleg tart. Elvárja t?lem, hogy saját szememmel fedezzem fel nála mindazt, ami a szakmai színvonalról árulkodik. Közben ügyfelek jönnek, akiket szintén nem támad le szolgáltatásai reklámozásával, mégis látni, hogy az ügyfelek megérzik, hogy jó helyen járnak. Lassan körvonalazódik az érdekl?d? számára a stúdióban végzett munka komplexitása.

Egy motor megfestése – függetlenül a megrendel? igényeit?l – konkrét és speciális grafikai feladat, mivel a rendelkezésre álló felületek ívesen görbül?, lezárt felületet alkotnak. A dekoráció szempontjából szóba jöhet? felületeket a különféle, fémb?l illetve m?anyagból készült idomok képezik, melyek természetesen már gyárilag is festve vannak (tank, sárvéd?k, burkolatok, stb.)


A motor formája adja ki a megfesthet? felületeket, a motoros pedig elképzeléseit adja a kívánt díszítéshez. Ezek azonban egymástól korántsem független tényez?k. Minden motorozó ember saját bels? identitással viszonyul magához a motorozáshoz, eszerint választ motort magának, és eszerint kívánja dekoráltatni.
A bels? identitások tárgyiasult kinyilvánítása örök emberi tulajdonság, mely különböz? mérték? kreativitással valósulhat meg.

Báthory Andrásnak szerteágazó tapasztalatai vannak a motorosok igényeir?l és elképzeléseir?l. Vannak köztük, akik egyszer?en csak a divatot szeretnék követni, és jóformán mindegy számukra, hogy milyen grafika díszíti motorukat. Sokszor konkrét elképzeléseik sincsenek, és úgy kell kihúzni bel?lük, hogy mégis mi tetszene nekik a legjobban. Vannak, akik számára kifejezetten a motor személyessé, egyedivé tétele a cél, aminek megvalósítási módját nem szorítják merev határok közé. Egyesek személyes motoros-filozófiát vallanak a szabadság, a nyers er?, a száguldás vagy valami más jegyében, és nézeteik nyilvános kifejezése céljából veszik igénybe a motorfestést. A chopperesek között például bevett szokás a motor megfestése, ami nem feltétlenül párosul mindig kreatív elképzelésekkel. A chopperesek általában közkedvelt figuratív motívumokhoz köt?dnek (pl. sas, halálfej, indián, n?i test, stb.), míg a speedesek inkább a nonfiguratív, technicista jelleg? díszítésekhez vonzódnak. Mindezek tükrében, a motorfest?nek bizonyos értelemben lélekbúvári képességekkel is rendelkeznie kell munkája során.


Ahhoz, hogy a kész m? végül elnyerje a motoros tetszését, el?ször meg kell ismerni magát a motorost, ami gyakran nem könny? feladat. Az ideális ügyfél el?zetes elképzelésekkel rendelkezik a kész m?re vonatkozóan, és használható támpontokat ad a grafikus számára. Sokkal nehezebb megfelelni az olyan ügyfél elvárásainak, akinek nem csak elképzelései nincsenek, de szóra is nehezen bírható. Ilyenkor segítenek a különféle katalógusok, ábrák és vázlatok, amelyek alapján ki lehet deríteni, hogy mi mozgatja meg leginkább a motoros fantáziáját. A különféle elképzelésekkel szemben azonban a grafikusnak érvényesítenie kell szakmai, esztétikai szempontjait is, azaz nem csak jó ötletekre van szüksége, de megfelel? alkotói szabadságra is, hogy az elképzeléseket stílusosan és kreatívan valósíthassa meg. A motoros és a grafikus együttm?ködésének mércéje a végeredménnyel való közös elégedettség, amire a Design Depo-ban nem panaszkodhatnak. Annak ellenére, hogy rossz munkát nem adnak ki a kezükb?l, néha azért eltelik egy kis id?, mire a haveroknak sikerül rádöbbentenie az ügyfelet, hogy a motor tényleg állati jól sikerült. De a végs? elégedettséggel nincs gond, ami nem a motorosokat, hanem az elképzeléseiket néha még náluk is komolyabban vev? stúdiót dicséri. Az elégedettség pedig a legjobb reklám, hiszen az igényes munkának gyorsan híre megy. A Design Depo-ba mostanában már külföldi motorosok is szívesen elzarándokolnak, és a stúdiót nagy nemzetközi cégek is megkeresik dekorációs megbízásokkal.

A min?ségnek, az aprólékos kidolgozásnak és a stílusbeli egységnek természetesen meg van a maga ára, amely jól kifejezi a befektetett munka mennyiségét is. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy máshol, a kevésbé professzionális motorfestés kevésbé munkaigényes, vagy esetleg olcsóbb lenne. Kérdés, hogy miért fizet szívesen az ember. A Design Depo stúdiójában egy komplett motorfestés 100-150 ezer, egy sisak megfestése pedig 30-35 ezer forintba kerül. A munka általában egy hetet vesz igénybe. Erre az id?re le kell mondanunk ugyan motorunkról, de aggódni kár, addig is jó kezekben lesz!

Deme

ugrás fel