EST. 2002

A Yamaha feje

A tavalyi évhez képest mennyivel emelkedtek az eladások?
– Tavaly 2050 motorkerékpárt adtunk el, míg idén úgy t?nik, hogy 2600 körül
fog megállni ez a szám
. Ez többnyire nagymotorok eladásából áll.

A 2004-es évben melyik típus volt a sláger?
– Az R1-es és az FZ6-os együtt: nem tudott annyit szállítani a gyár, mint
amennyit el tudtunk volna adni
. De ezzel így volt a többi európai import?r
is. Európában kb. 30.000 darab FZ 6-os ment el, Magyarországon közel 300 darab
fogyott el.

Az elkövetkez? években szerinted mennyire marad meg ez
az emelked? tendencia?

– Hát még egy pár évig biztos!

Minek köszönhet? ez a fejl?dés?
– A készletfinanszírozásnak. Az, ami most fejl?désként megjelent, az meggy?z?désem
szerint csak részben került a vásárlókhoz, egy részük még mindig ott van a kereskedésekben,
pedig azokat már az import?r eladottnak tekinti. A számok azt mutatják, hogy
60%-kal n?tt az eladások száma, pedig 20-25% még mindig ott áll a szalonokban.

Ha valaki a régi motorját be szeretné számíttatni egy
újba, arra van lehet?sége?

Többnyire a saját gyártmányainkat vásároljuk vissza, de megtaláljuk
a módját annak is, hogy valamelyik másik japán gyártó modelljét be tudjuk számítani.

A központi szalon beváltotta a hozzáf?zött reményeket?
– Amit mi kalkuláltunk, azt maradék nélkül teljesítette. F?leg a szervizünknek
örülnek legjobban
, mert munkaid? el?tt letámaszthatják nálunk a hibás motorokat
és munkaid? után is érte jöhetnek.

A gyorsasági versenyzés a rendszerváltás óta a gyenge
kezdés után er?s visszaesést mutat, ennek mi lehet az oka és, hogy lehetne ezen
segíteni?

-Egyrészt meglehet?sen gyenge volt annak a szakszövetségnek a marketing tevékenysége
és támogatása, aminek a feladata lenne ezt a versenyágat összefogni, propagálni
és a sajtóval tartani a kapcsolatot. Lényegesen magasabb szintre kellene
emelni ezt a tevékenységet.
Másrészt az én személyes tapasztalataim azok,
hogy a versenyz?kkel nem sikerült egy korrekt kapcsolatot kialakítani, nem úgy,
mint a más területr?l érkez? Yamaha szponzoráltakkal.
Sokkal elkötelezettebb szakmai menedzsmentre lenne szükség, akik valóban
azt a célt tartják szem el?tt, hogy fejl?dés legyen, és kézzelfogható el?relépés
mutatkozzon. Másrészt pedig ebben akkor látok valamiféle fejl?dést, ha nem az
import?rökre hárul ez a feladat, hanem a keresked?k indítanának el csapatokat,
akkor is, ha ez import?ri segítséggel menne végbe.

Ha beindulna a néz?szám emelkedés, támogatnátok ezt a
sportot is?

– Persze! Biztos megtalálnánk a módját annak, hogy lehetne a saját feladatunkat
ellátni import?ri részr?l.
De addig, amíg nem akar m?ködni, addig nem tudunk
tenni semmit sem.

Kik a szponzorált versenyz?itek?
F?leg a fiatalabb korosztályból választjuk ki a támogatottjainkat,
mert az id?sebbek már úgy viselkednek, mintha a világbajnokság állandó résztvev?i
volnának, holott err?l szó sincsen. A krossz szakággal már van érvényes szerz?désünk,
de ott leszünk a supermoto-ban és a gyorsaságiban is.

Hol lehet már megtekinteni a Yamaha 2005-ös modelljeit?
A Freestyle el?tt, november 27-én lehet?ségünk nyílt egy rögtönzött kiállításra,
a Sportcsarnok el?terében
, és december elején már a kereskedésekben látni
lehet szinte az összes 2005-ös modellt.

Köszönöm az interjút!

Benk? Zsolt
benzso@motorinfo.hu

ugrás fel