EST. 2002

Aktív biztonság: A BMW nem vicceli el

A BMW „biztonsági újítások egész sorát” mutatta be nemrégiben. Láthatóan roppant fontos momentum ez a bajorok számára, technikai tudásuk legjavát nyújtva próbálnak megtenni mindent a közleked?k és a közlekedés biztonsága érdekében.

Például olyan, néha sci-fibe ill?nek is nevezhet? rendszereket fejlesztenek motorjainkra (és persze autóikba), melyek például felismerik a közlekedési táblákat, figyelmeztetnek az útakadályokra, a haladási irányunkban található egyéb járm?vekre és a rossz id?járásra, hogy csak néhányat említsünk a megannyi rendszer közül. Az egyik új „találmány” még arra is képes, hogy baleset esetén önm?köd?en értesítse az életment? szerveket, magyarul magától hívja ki t?zoltót, ment?t, vagy akire éppen szükség van, GPS-e alapján határozva meg a baleset pontos helyszínét.


Érzékel?kkel, kamerákkal, lézerekkel és egyéb elektronikákkal teletömött K 1600 GT-ken feljesztik a ConnectedRide-ot (amit az autós vonalon ConnectedDrive-nak hívnak)

A BMW Motorrad évtizedek óta a biztonsági fejlesztések éllovasa, elég, ha csak az els? motorkerékpárra szerelt (elektro-hidraulikus) ABS blokkolásgátlóra gondolunk (1988, K 100), de említhetjük a 2005-ben debütált RDC guminyomás-ellen?rz?t, a 2007-ben piacra dobott Neck Brace-t, vagy az ACS kipörgés-gátló legújabb, legfejlettebb DTC változatát is akár, hiszen nem egy, de nem is kett? olyan – aktív és passzív, motorba integrált vagy éppen ruházati – okosságot jegyez a gyár, melyek valóban óvják testi épségünket.

Legfrissebb újításaik közé tartozik például a K 1600 GT és GTL-ben a lehet? legközelebbi jöv?ben debütáló Nappali Világítás rendszer. Ez a motorkerékpár saját fényérzékel?jét használva (ez állítja a m?szerfal fényer?sségét is) tisztában van az aktuális fényviszonyokkal, nappali fény esetén jelent?sen megnöveli az angyalszemek (a BMW helyzetjelz? fénygy?r?knek hívja ?ket…) fényerejét a minél jobb láthatóság érdekében – és ez még a „legbénább” a temérdek újítás közül, olvass tovább és ámulj!

Szintén belátható id?n belül megjelenhet szériamotorokon a BMW Motorrad eCall, az automata segélyhívó és bukásérzékel?. A BMW autókba már egy ideje rendelhet? hasonló rendszer, de motoron ez lesz az els?. Egy eCall-lal felszerelt motorral baleset helyszínére érve egyetlen gombnyomással kezdeményezhetünk manuálisan vészhívást. Ez a BMW egyik call centerébe fut be, és egyidej?leg megadja a baleset helyszínének pontos GPS-adatait, a callcenteres munkatárs pedig szükség esetén azonnal, késlekedés nélkül értesítheti a legközelebbi ment?állomást – súlyos baleset alkalmával sokszor másodperceken múlik az emberélet, az eCall pedig ezt spórol sokat: súlyos, emberéletet ér? másodperceket.

A másik esetben, azaz ha maga a motoros szenved balesetet eCallos járm?vével, a rendszer szenzorikája érzékeli a vészhelyzetet (motor eld?lt, nem állítják fel, vészleállító On-on maradt, stb. – ezek a baleset jelei gépi oldalról), és emberi beavatkozás nélkül, önállóan segélyhívást kezdeményez. Ilyenkor automatikus kapcsolat jön létre a BMW call centerével, amely pontos tájékoztatást kap a baleset helyszínér?l és egyéb lényeges körülményeir?l.

Egy másik kísérleti projekt keretében kameraalapú információs és asszisztens-rendszer motorkerékpáros adaptációján dolgozik a BMW Motorrad, ígéretük szerint ez is megjelenik sorozatgyártásban, akár már a közeljöv?ben. Ez a rendszer aktívan járul hozzá ahhoz, hogy a veszélyes közlekedési helyzetek a kezdett?l fogva elkerülhet?k legyenek, hogy a baleset meg se történjen.

A BMW K 1600 GT-b?l kialakított kísérleti járm? kamerával pásztázza saját környezetét, felismeri a közlekedési táblákat és így a legnagyobb megengedett sebességet, ezeket az információkat a m?szerfalon jelzi ki nekünk (Speed Limit Info). A kamera észleli a környezetet, és képes rá, hogy automatikusan felismerje például az úton felbukkanó akadályokat, szükség esetén haladéktalanul figyelmezteti a motorost az ütközésveszélyre.

Ez az els? olyan rendszer motorkerékpáron, amely aktívan közrem?ködik vészhelyzetben, és szükséges intézkedéseket indítványoz. A szükséges intézkedések közé tartozik például a látható figyelmeztetés (pittyog-villog a m?szerfal), amivel külön felhívja a motoros figyelmét a beazonosított tárgyra, valamint a fékrendszer el?készítése a hirtelen, intenzív beavatkozásra. Ezzel párhuzamosan, az „akadályt” figyelmeztetend?, felhívja magára a figyelmet a motorkerékpár: ütközésveszély esetén felkapcsolja a fényszórót, megnöveli annak fényerejét, továbbá m?ködésbe hozza a LED-es irányjelz?ket, ezáltal szélesebbnek t?nik a motor, jobban észlelhet?.

ConnectedRide intelligens asszisztensekkel

A járm?vek közötti kommunikáció területén végzett kutatásaiból egyértelm?en kit?nik (2009-es ConnectedRide cikkünket itt olvashatjátok), hogy hosszú távú biztonság-fejlesztési stratégiával is rendelkezik a BMW Motorrad. A BMW-csoport kutató- és fejleszt?részlegével közösen beindított ConnectedRide kísérleti projekt keretén belül a fentieken felül számos egyéb, el?remutató fejlesztést valósított meg. A járm?vek közötti kommunikációra épül? asszisztens-rendszerek a jelenleginél is sokkal biztonságosabbá teszik a közlekedést, kés?bb a sorozatgyártású motorkerékpárok is profitálhatnak bel?lük. A BMW Motorrad egyedüli gyártóként jelenleg is öt kísérleti járm?vet üzemeltet nagyszabású gyakorlati teszt céljából.


A BMW által elképzelt jöv?ben minden, a közlekedésben résztvev? járm? kommunikál és információkat oszt meg egymással

A BMW már 2009-ben bemutatta a ConnectedRide csomag hat elemét a Stuttgartban megrendezett Nemzetközi Járm?biztonsági Szakvásáron (International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, röviden ESV). A BMW fejleszt?i a keresztirányúforgalom- és a közlekedésilámpa-asszisztens mellett három, kimondottan kétkerek?ek használóinak szánt figyelmeztet? rendszert is kidolgozott: az els? a rossz id?re, a második váratlanul felbukkanó akadályra, a harmadik megkülönböztet? jelzést használó gépjárm? közeledésére hívja fel a figyelmet.

A negyedik az elektronikus féklámpa, amely azonnal m?ködésbe lép, ha feltorlódott járm?oszlopban hirtelen fékeznie kell a motorosnak, és egyértelm?en jelzi a veszélyt a mögötte haladóknak. 2011. májusában mutatkozott be továbbá a szembe jöv?k balra kanyarodását felügyel? asszisztens, majd az el?zésasszisztens, amely egyel?re az utolsó a vonatkozó fejlesztések sorában.

Az elektronikus féklámpa kifejlesztéséhez az a felismerés szolgált alapul, miszerint a feltorlódott járm?oszlopban intenzív fékezésbe kezdett járm? féklámpáit eltakarja a mögöttes forgalom, emiatt csak némi késéssel tudnak reagálni a hátrébb haladók, aminek akár ráfutásos baleset is lehet a következménye. Annak érdekében, hogy mindenki id?ben tudomást szerezzen a veszélyr?l, járm?r?l-járm?re továbbítódna a figyelmeztetés. A forgalom többi résztvev?je a m?szerfalon megjelen? üzenet vagy szóbeli figyelmeztetés formájában értesülne a hirtelen megváltozott körülményekr?l.

A keresztirányúforgalom-asszisztens elemzi a keresztez?dés felé közeled? járm?veket, azt, kinek van els?bbsége, mekkora az ütközés valószín?sége, és hogyan viselkednek az els?bbségadásra kötelezett autósok. Utóbbiakat a m?szerfalon megjelen? üzenet emlékezteti az érvényben lév? közlekedési szabályokra, például abban az esetben, ha fennáll a veszélye, hogy nem adják meg az els?bbséget a motorosnak. Ha nem figyelnek fel erre a jelzésre, fokozatosan egyre felt?n?bb – látható, érzékelhet? és hallható – figyelmeztetésben részesíti ?ket gépkocsijuk.

A motorkerékpáron a vészhelyzet fokozódásával párhuzamosan egyre er?sebb fénnyel világít a fényszóró és felkapcsolódnak az érintett gépkocsi oldalára es? irányjelz?kbe épített LED-ek annak érdekében, hogy szélesebbnek t?njön, illetve jobban észlelhet? legyen a kétkerek? járm?. Súlyos ütközésveszély esetén még a dudálni is fog a rendszer önm?köd?en.

A közlekedésilámpa-asszisztens lényege, hogy kapcsolatba lép egymással a fényjelz? berendezés és a motorkerékpár. Abban az esetben, ha a motoros a sebességét tartva úgy érne a keresztez?désbe, hogy közben már pirosra váltott a lámpa, akkor erre külön jelzés figyelmezteti a m?szerfalon, vagyis marad ideje lelassítani. Azt a sebességet is meg tudja mutatni neki az asszisztens, amellyel haladva még zöld lámpánál jut át a keresztez?désen.

A rossz id?re figyelmeztet? funkció szintén a m?szerfalon megjelen? üzenettel – vagy fejlettebb változatában szóbeli figyelmeztetéssel –, id?ben felkészíti a motorost az egy adott útszakaszon várható mostoha id?járási körülményekre, például ködre, es?re, hóra vagy jégre, illetve arról is tájékoztatja, mikor fogja elérni a kritikus útszakaszt. A kutatók elképzelése szerint bizonyos számú, ködlámpát vagy ablaktörl?t használó személygépkocsi lenne a m?ködését kiváltó impulzus. A környezeti h?mérséklet értékét is felhasználva akár havazásra vagy jéges?re is tudna következtetni a rendszer, további információforrásként képzelhet? még el az es?szenzor, a kipörgésgátló (DSC) vagy a bekapcsolt hátsó ködlámpa.

Az akadályra figyelmeztet? funkció is a m?szerfalon keresztül – vagy szóbeli figyelmeztetéssel – tudatja a motorossal, ha valamiféle akadállyal, például olajfolttal, kavicsokkal vagy vesztegl? járm?vel kell számolnia menet közben, itt is része a tájékoztatásnak az akadály várható távolsága. Az elöl haladó járm? továbbítaná az utána jöv?knek a figyelmeztet? jelzést és az akadály helyére vonatkozó információt. A megkülönböztet? jelzést használó gépjárm? közeledésére figyelmeztet? funkció szintén külön jelez a m?szerfalon, szükség esetén szóbeli felhívást is alkalmaz a közeled? járm? távolságának megadásával.

A szemb?l jöv?k balra kanyarodását felügyel? asszisztens annak ismeretében fejti ki áldásos hatását, milyen nagy veszélyt jelent e közlekedési helyzet a motorosokra nézve. A visszapillantó tükrök házába beépített külön LED-ek és a távolsági fényszóró felvillantásával hívja fel a balra kanyarodók figyelmét a motorkerékpárra. Az ütközésveszély felmérése a járm?vek közötti kommunikáció útján továbbított adatok alapján történik. Ha nagy a veszély, automatikusan lefékezne a gépkocsi, hogy még véletlenül se keresztezze a motoros útját.

Az el?zésasszisztens felhívja a forgalom többi résztvev?jének figyelmét a motorkerékpár által megkezdett el?zésére. Azoknak az érzékel?knek a segítségével, amelyeket az ABS és a DTC is hasznosít, felismerhet? a kétkerek? járm? el?zési man?vere. Ez azért fontos, mert nagy veszélybe kerül a motoros és utasa, ha kivág eléjük az el?ttük haladó gépkocsi, csak mert nem vette észre ?ket. Az irányjelz?kbe épített külön LED-ek gondoskodnak róla, hogy a perifériás látómez?ben is jól észlelhet? legyen a motorkerékpár, ezáltal jelent?s mértékben n? a valószín?sége annak, hogy a gépkocsivezet? felfigyel rá még azel?tt, hogy szem el?l vesztené a holttérben.

ugrás fel