EST. 2002

Autópálya díjakkal kapcsolatban (motoros szempontból)

Autópálya díjakkal kapcsolatban (motoros szempontból):

A hatályos autópályadíjak a D1 motorokra is vonatkozó kategóriában:

Érvényesség D1kategória

10 napos 1 520 Ft + áfa = 1 900 Ft

Havi 2 560 Ft + áfa = 3 200 Ft

Éves 23 200 Ft + áfa = 29 000 Ft

Díjmentesen lehet közlekedni:

– az M7 autópályán Budapest és Érd csomópontja (5,6-17,7 km) között

– az M7 autópályán Székesfehérvár-Kelet és Székesfehérvár-Nyugat csomópontok
(56,4-63,8 km) között.

Az M1/M3/M7 autópálya díjakat jogszabály állapítja meg. Ezek megváltoztatása
csak az illetékes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rábeszélése útján lehetséges.

Ha valakinek az "autópálya probléma" megoldására van valami jó tippe,
vagy ismerõse a Minisztériumban, annak segítségét nagyon várjuk az autopalya@freestart.hu
címen! Más jogi kérdésekre is választ illetve segítséget kaptok itt, pl. ha
nem fizet a biztosító.

Autópálya díjak ellenõrzése:

Mindenek elõtt: Az adatvédelmi biztos ajánlása miatt, jelenleg az állami autópályát
kezelõ társaságok nem kérnek rendszám alapján információt a jármûnyilvántartótól!
Szóval hiába rögzítik elektronikus úton a bliccelõ rendszámát, nem használják
fel egyelõre. Azokat szólítják fel fizetésre, akiket az autópályán megállítanak
és "tettenérnek". Azt sajnos nem lehet megmondani, hogy meddig tart
ez az állapot.
Ha nem áll meg a motoros az ellenõrzéskor, azzal nem követ el szabálysértést
-ha nem rendõr jelzett-. Hiába írják fel a rendszámát, jelenleg nem kezdenek
vele semmit; nem fogják felszólítani, hogy fizessen.

A jogi szabályozás: A díjfizetés ellenõrzésekor a motor vezetõje köteles megállni
és az ellenõrzõ szelvényt a társaság ellenõrének átadni, és a gépjármû forgalmi
engedélyét bemutatni. Az úthasználati díj megfizetése a rendszám alapján, elektronikus
úton az autópályán bárhol ellenõrizhetõ.
Ha a motor az ellenõrzéskor nem rendelkezik érvényes matricával és ellenõrzõ
szelvénnyel, abban az esetben a motorvezetõ a jogosulatlan úthasználat miatt
köteles pótdíjat fizetni. A pótdíj fizetésen felül a helyszínen meg kell vásárolni
a D1 tíznapos matricát is, ennek elmulasztása esetében a pótdíj összege megegyezik
az elektronikus ellenõrzés esetén fizetendõ díjjal.

A pótdíj mértéke:

Fizetési határidõ D1 kategória

3 munkanapon belül 9 500 Ft

15 napon belül 19 000 Ft

30 napon belül 38 000 Ft

A pótdíj mértéke elektronikus ellenõrzés esetében:

Fizetési határidõ D1 kategória

3 munkanapon belül 11 400 Ft

15 napon belül 20 900 Ft

30 napon belül 39 900 Ft

Elektronikus ellenõrzés esetében a pótdíjat a motor tulajdonosának (üzemben
tartójának) a fizetési felszólítás kézhezvételét követõen, a táblázat szerinti
fizetési határidõ függvényében kell megfizetni. A fizetési kötelezettség független
attól, hogy ki vezette valójában a motort.

Nem minõsül szabálysértésnek az úthasználati díj megfizetésének elmulasztása.

A súlyadóval (gépjármûadó) kapcsolatban:

250 cm3 alatti lökettérfogatú motor után nem kell fizetni gépjármûadót -súlyadót.

A motorok után -ha nagyobb mint 250 cm2- az adó mértéke évi maximum 5000 forint.
Budapesten a motorokra január 1.-tõl évi 5000 forint a gépjármûadó mértéke.

20%-os adókedvezmény illeti meg a szabályozott katalizátorral ellátott motort.

30%-os kedvezmény illeti meg az ENSZ-EGB 83.05 elõírásnak megfelelõ gépjármûvet
(a forgalmiban a környezetvédelmi osztály jelzése: 6, 7 vagy 8).
Mentes az adó alól az a motor, ami több mint 30 éves és "veteránnak"
van vizsgáztatva -muzeális jellegû gépjármû.

A vidéken a gépjármûadó mértékérõl a lakóhely szerinti önkormányzatnál érdeklõdjük,
mivel az önkormányzat állapítja meg annak mértékét.

Itt jegyzem meg, hogy ha a motor ebben az esetben is egy tekintet alá esne
az autókkal -mint pl. az autópályáknál-, akkor a motor minden 100 kg-ja után
max. 1000 forint volna a gépjármûadó mértéke! Tehát egy átlagos motor után évi
2 – 3 ezer forint!

Az adóztatási feladatokat a forgalmi engedélyébe bejegyzett lakóhely (telephely)
szerinti illetékes kerületi (települési) önkormányzat (adóhatóság) látja el.

Az adófizetésre az év elsõ napján a forgalmiba bejegyzett üzemben tartó köteles,
ha nincs ilyen bejegyezve, úgy a tulajdonos köteles az adót megfizetni.
A motor tulajdonjogában bekövetkezett változást -pl. eladást- 15 napon belül
a régi tulajdonos köteles bejelenteni a forgalmi engedély kitöltött bejelentõlapjának
az önkormányzati okmányiroda részére történõ megküldésével.
Az új tulajdonos a tulajdonváltozástól -pl. eladástól- számított 15 napon belül
köteles bevallani a gépjármûadót az arra rendszeresített nyomtatványon.

Ha a korábbi tulajdonos 15 napon belül bejelentette a gépjármû tulajdonjogában
bekövetkezett változást, akkor a következõ év elsõ napjától nem minõsül adóalanynak.
Ettõl az idõponttól kezdve fõszabály szerint az új tulajdonost kell az adó alanyának
tekinteni .
A gépjármûadót félévenként, két egyenlõ részletben március 15-ig, illetve szeptember
15-ig kell megfizetni.

Az adóhatóság a gépjármûadót kivetéssel állapítja meg. Az adóhatóság által
megállapított adót az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított
15 napon belül kell megfizetni.

Az adótartozással kapcsolatban:

Az az újdonsült tulajdonos, aki nem tesz idõben bevallást, az megbírságolható.
A bírság magánszemély esetén legfeljebb 100.000 Forint lehet. A bírság mértéke
ha több mint 30 napos a bevallás késedelme a be nem fizetett adó kb. 30%-a.
A több mint 5 éve ki nem rótt adó megállapításához való jog elévül. A motor
csak akkor vonható ki a forgalomból adótartozás miatt, ha a már határozattal
felszólított tulajdonos tartozása meghaladja az egy évi adót, tehát a bevallás,
bejelentés elmulasztásáért nem!

A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó (pl. cég) 200 ezer forintig
terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha bejelentési, bevallási kötelezettségét
nem teljesíti.

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított
5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Ha az adó fizetésére kötelezett -jogerõs határozattal kivetett- adótartozása
az egy évi adótételt meghaladja, úgy az eljáró önkormányzat kezdeményezheti
a motor forgalomból történõ kivonását 2003. január 1.-tõl! Ezt csak akkor teheti
meg, ha a forgalmi engedélyben újabb tulajdonost (adóalanyt) az okmányiroda
nem tüntetett fel (pl. a motor nem lett eladva).

Kell-e a motorosnak fizetnie, ha Budapesten olyan közterületen parkol, ahol
kötelezõ a várakozásért díjat fizetni. NEM köteles fizetni, kivéve az oldalkocsis
motorkerékpárt!
Ez azért van így, mert a fizetésre kötelezett jármûfajták közt nem szerepel
a motorkerékpár. (lásd. 38/1993. Fõvárosi. Közgyûlés rendelete, 27.§)

ugrás fel