EST. 2002

Biztosítások: egyenjogúság n? és férfi között

2011 márciusától uniós jogszabály rendelkezik arról, hogy biztosítások kötésekor semmiféle különbség nem tehet? a nemek között. A biztosítótársaságoknak 2012 végéig van idejük, hogy harmonizálják termékeiket.

A nem, mint paraméter végleg kikerül a biztosításkötések (kötelez?, casco) piacáról az Európai Unió igazságügyi testületének C-236/09-es számon közreadott rendeletének értelmében. Ez kimondja, hogy a díjszabás nem tehet különbséget az alapján, hogy férfi avagy n? köti a biztosítást. Társaságonként és országonként változó a praxis, az autós biztosításokat nem vagy csak alig, a motorosokat nagyban érintheti a változtatás, hiszen a hölgyeknek jellemz?en nagyobb összeget kell fizetniük a szolgáltatásért, mint az uraknak.

További bejelentésig csak találgathatunk, hogy ez vajon azt jelenti-e, hogy a társaságok a n?k által fizetend? biztosítási tételeket szállítják-e le, avagy az urakét emelik föl, esetleg – és ez a valószín? forgatókönyv – valahol középtájon állapítják meg a fizetend? összeget. Egyel?re id? még van, a rendeletnek a futó szerz?désekre semmiféle hatálya nincsen. Az egyes tagállamoknak 2012. december 21-ig kell alkalmazkodniuk az új irányhoz. De addig még szinte bizonyosan történik ez-az a biztosítási piacon…

ugrás fel