Hirdetés
Kezdőoldal Magazin BMW Connectedride: motorosokat keresztez?désben óvó rendszer

BMW Connectedride: motorosokat keresztez?désben óvó rendszer

Hirdetés

A BMW mindig is élenjárt az innovációban, de ez most egy olyan rendszer, ami talán minden eddiginél el?bbre mutató az aktív közlekedési biztonság terén. Egy olyan kisegít? modult fejlesztettek ki, amely az útkeresztez?désekben bekövetkez? ütközéseket, baleseteket hivatott megel?zni.

A gyár történetében el?ször vonják be az ilyen jelleg? (ConnectedDrive) kutatásokba, termékfejlesztésekbe a motorosokat – ennélfogva a korábban kizárólag autókra illeszthet? rendszerek után itt a ConnectedRide. Németországban a nemzeti közlekedésbiztonsági alap támogatásával (AKTIV = Adaptive und Kooperative Technologien für den Intelligenten Verkehr) valósul meg a munka, amely több vállalat együttm?ködésének eredménye, és szerves részét képezi annak az uniós közlekedésbiztonsági törekvésnek, amely szerint 2010-re meg kéne felezni a 2001-es baleseti statisztikákat, ami a halálos kimenetel? karambolokat illeti.

A tapasztalat és több felmérés is azt mutatja, hogy az útkeresztez?désekben bekövetkez? balesetek túlnyomórészt azért születnek, mert az autós résztvev? helytelenül méri fel a helyzetet, figyelmetlen, nem ad els?bbséget. A ConnectedRide ezeket a helyzeteket igyekszik megel?zni. Ez egy aktív biztonsági rendszer, amely preventív jelleggel m?ködik. De hogyan?

A rendszer adatokat nyer a forgalomból, a járm?vek helyzetét és sebességét elemzi, amelyek a keresztez?déshez közelítenek. Tisztában van az els?bbségadási sémával, valószín?síti egy esetleges ütközés létrejöttét, figyeli a közlekedésben résztvev?k viselkedését. Amikor egy autós közelít a keresztez?déshez, ahol els?bbséget kell majd adnia, de nem megfelel? módon halad (túl nagy sebességgel), a rendszer különböz? jelleg? és intenzitású fény- és hangjelzésekkel figyelmezteti a sof?rt.

Az ütközési kockázat növekedtével a motorkerékpár által kibocsátott fényjelek progresszívan n?nek, illetve kigyulladnak a motor idomzatára szerelt ledes jelz?fények. Kritikus kockázat esetén a rendszer aktiválja a motorkerékpár dudáját.

A cél a vezet? figyelmének felhívása (vagy inkább felrántása) egy potenciális baleseti helyzetre, amely kialakulhat. Lehet?séget adva a lassításra, megállásra, lehet?ség szerint még miel?tt még a valóban éles szituáció el?állna. A rendszer ugyanis abból indul ki, hogy a sof?rnek van kell? ideje a fékezésre illetve a korrigálására. Az aktivációs folyamat részét képezi ugyanakkor, hogy a motor m?szerpanelén a motorost is különféle vizuális ingerek érik a fedélzeti számítógép részér?l.