EST. 2002

Egy mindenkiért, mindenki egyért….?

Fekete János tavaly ?sz óta tölti be posztját, ezzel sok esetben nem kevés konfliktust okozva. Az elmúlt hónapokban, rengeteg változás történt a MAMS m?ködési folyamataiban, az elnökség összetételében, a versenykiírásban és a szabályok kérdésében. – Szöveg: Vaslaki Tímea. Fotók: Polis

El?zmények

2013-ban a magyar bajnokság, a szlovák, a lengyel és a cseh szövetséggel együttm?ködve fog megrendezésre kerülni. A versenyeket Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban bonyolítják majd. A bajnokság nyílt, nemzetközi, ebben minden résztvev?t értékelnek. A Magyar Gyorsasági Motoros Országos Bajnokság magyar versenyz?inek eredményeit, viszont külön is értékelik majd. A szezon április 13-án indul a Szlovákiaringen, a magyar bajnokság, els? és másodosztályra lesz bontva, azon belül is négy kategóriára Stock 600, Supersport 600, illetve Stock 1000 és Superbike kategóriákra.

– A legutóbbi MAMS közgy?lést február 21.-én  tartották, mi történt a közgy?lésen? Az ott hozott döntéseknek, milyen hatásai várhatóak?

– A 2012. júniusi közgy?lésen új elnökséget választottunk, akik annak rendje és módja szerint, elkezdték a munkát, mely órási kihívást jelentett. Elindította a MAMS a teljes szervezeti átalakítását és ezzel együtt, a m?ködését meghatározó minden szabályrendszer átalakítását is. Ezt a munkát az új elnökséggel együttm?ködésben még egy nagy stáb, többek között a gyorsasági szakágban nevez?i licenc-el rendelkez? sportegyesületek vezet?i, illetve versenyz?k végezték. A február 21.-i közgy?lés, már ennek a tevékenykedésnek a gyakorlati megvalósításáról szólt. Az els? lépés, hogy új alapszabályunk van,  a második, a sportszakmai vezetés és a szövetség vezetésének teljes szétválasztása, ezért egy nem szakmai elnökség állt fel, illetve került megválasztásra. Jellemz?en a jelenlegi vezet? politikai elitb?l lettek a szövetség vezet?i, akik a motorozással valamilyen kapcsolatban állnak.

Interjú Fekete Jánossal, Mams eln?kével

– Hogyan oszlanak meg a feladatok a vezetés és a szövetség között?

– Az elnökség, az iroda és a szövetség anyagi hátterének megteremtésével foglalkozik, nem szól bele a szakágak irányításába. Egy nagyon meghatározó döntés értelmében, anyagilag is szétvált az iroda és a szakágak költségvetése. Ez azt jelenti, hogy minden szakág magára maradt az anyagi terheit illet?en. Saját magának kell az anyagi forrásait el?teremteni a bajnokságára. Mivel a gyorsasági szakág jár a legnagyobb anyagi leterheltséggel – gondolom nem kell magyaráznom a nehézségeinket, gondjainkat.

A szakágak anyagi forrása idén kizárólag a licenc díj és a különböz? díjak, pl.: bejelentési díjból tev?dik össze. A szakágak önmagukat irányítják teljesen önállóan. Minden döntést meghozhatnak a m?ködésükkel, szabályaikkal kapcsolatban. Minden szakágban, így nálunk is van egy szakági tanács, de folyamatosan törekszünk a döntés el?készítés szakaszában,  párbeszédre az egyesületek vezet?ivel, akik már látják, érdemes hangot adni a véleményüknek és részt venni a döntésekben, valamint most kezd?dik a szakmai szabályok átalakítása, ami szintén temérdek feladatot ad számunkra.

Interjú Fekete Jánossal, Mams eln?kével

– Az idén a magyar és a szlovák bajnokság közös szervezéssel kerül megrendezésre. Milyen a kapcsolat és mennyire gördülékeny az együttm?ködés?

– Egyre nehezebb. Sajnos a szlovákok, bár ugyanazt a célt t?zték ki maguk elé mint mi, de nem ugyanazon az úton akarnak odajutni. Ahogy közeledik az els? futam, úgy gy?lnek a viharfelh?k az együttm?ködés felett. A nyelvi nehézségeken kívül, a nem hatékony  kommunikáció is súlyosbítja a helyzetet, ami mindkét fél részér?l nagy türelmet kíván. Az els? futam közeledtével, ez a fezültség eléggé rombolja az egymás iránti tiszteletet. Sajnos a szlovákok úgy érzem, nem tekintenek teljes jogú partnereknek minket, annak ellenére, hogy rengeteg pénzt fogunk invesztálni az együttm?ködésbe.

A vitatott kérdések legélesebben technikai jelleg?ek de ez köztudott. Ez elkerülhet? lett volna, ha már decemberben komolyan veszik és értelmezik az AA technikai szabályait (Az Alpok-Adria sorozat technikai szabályai vannak érvényben, mindkét bajnokságban. a szerk.), de nem tették. Erre csak februárban került csak sor, mikorra a magyar mez?ny nagy része ugyan sok morgás után, de tudomásul vette és az el?írásoknak, megfelel?en alakította versenymotorját. Nem lett volna kötelez? az AA technikai szabályait alkalmazni, de a két szövetség tavaly ebben egyezett meg, így érthetetlen, hogy most bizonyos pontjait miért nem akarják a szlovák versenyz?kkel betartatni.

Interjú Fekete Jánossal, Mams eln?kével

 – Mai nappal, hány liszenc-igénylés érkezett be a MAMS-hoz és hogy oszlanak meg a különböz? kategóriákban?

– Az élsportban 35-40 ember váltott licencet. Még nem tudom a végleges létszámot ,mert még vannak akik nem adták le a licencigénylést, hiszen még van 3 hét a versenyig. Jelenleg úgy t?nik, a nevezések és az id?eredmények alapján, több lesz az els? osztályú pilóta.

– A különböz? versenypályáknak van fizetési kötelezettsége a MAMS felé, amennyiben versenyt akarnak rendezni Magyarországon?

– A versenypályáknak nincs fizetési kötelezettségük a MAMS felé. Kizárólag a pályán versenyt rendezni kívánó külföldi, vagy magyar rendez?knek szükséges. 

– Elkészült a végleges versenynaptár?

A versenynaptár  február 20.-án felkerült a MAMS  honlapjára, az els? verseny kiírása pont az el?írt 30 nappal lett közzé téve. A szlovákokkal történt félreértés, miatt, azonban lesz a naptárban változás. A júniusra kiírt  brno-i verseny, július 6-7-én kerül megrendezésre.

Interjú Fekete Jánossal, Mams eln?kével

– Mennyire elégedett az elmúlt, közel egy évi munkájával?

– Úgy érzem rengeteget haladtunk el?re, természtesen ez még csak az út eleje, de minden er?mmel azon vagyok, hogy újra lendületet kapjon a magyar motorsport és minél többen látogassanak ki a versenypályákra, akár versenyz?ként, akár néz?ként! ,, Egy mindenkiért, mindenki egyért! “

– Találkozunk a versenypályán!

ugrás fel