EST. 2002

Európa: csökkennek a halálos balesetek, de nem eléggé

Aligha teljesül az az összeurópai törekvés, amely szerint 2010-re felez?djön
meg a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. A felmérések és az új el?rejelzések
szerint legalább plusz öt évre lesz szükség, hogy az áhított célt el lehessen
érni. A ‘régi’ uniós tagok – néhány kivételt?l eltekintve – kimagaslóan
teljestenek a megel?zésben, a ludasok legnagyobb részben az újonnan csatlakozott
államok, f?leg a kelet-európaiak, ahol nemhogy csökkent volna a végzetes kimenetel?
úti tragédiák száma, de a tendencia egyenesen növekszik. ‘Az EU-t vastagon Litvánia,
Magyarország és Észtország tartja vissza
, de Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia
is csak nagyon kis mérték? csökkenést tud felmutatni’ – fogalmaz a felmérést
végz? ETSC szervezet közleménye. Az is igaz, hogy a ‘nyugati’ országok is csak
2012-re érnék el öner?b?l a kívánt 50%-os csökkenést. A nyugatiak rossz tanulója egyértelm?en az Egyesült
Királyság, amely a rangsor utolsó harmadában foglal helyet.

Kevés azoknak a virtuóz országoknak a száma, amelyek jelent?sen, 40%-ot meghaladó
mértékben voltak képesek visszaszorítani a halálos balesetek számát az elmúlt
öt évben. Az eminensek listája: Portugália, Franciaország és Luxemburg. Rögtön
utánuk a rangsorban ott van Belgium, a többiek lemaradása viszont komolynak t?nik.
A lista nem teljes, mivel egyetlen ország egyel?re még adatközlési kötelezettségének
sem tett eleget: az olaszok, akik így az összevetésben 2006-os statisztikákkal
szerepelnek, csökkenésük egyébként vélhet?en 10% alatti.

Csak öt európai országban n?tt a halálos balesetek száma, hazánk produkálta a második legnagyobb emelkedést. A GDP is mehetne így.

Mint azt már korábban közlekedésszakért?k elmondták, visszás helyzet alakulhat ki
a 2000-es évek második évtizedében: míg a halálos közúti balesetek száma
összességében csökken, az áldozatok között egyre nagyobb a motorosok aránya.
Visszafordítható-e, megállítható-e a folyamat? Sokak szerint igen, megfelel?
motoros kiegészít? képzéssel, amelyet többhelyütt a vezet?i engedély megszerzésének
kritériumává emelnének. A kampányok sokat segíthetnek, de hatékonyságuk nehezen
mérhet?, alapvet? fontosságú viszont a jól véd? felszerelés, ruházat, bukósisak
használata és – hiszen az esetek túlnyomó többségében a relatív gyorshajtás a
baleset kiváltó oka – a sebesség helyes megválasztása.

Sebesség, alkohol és biztonsági öv: címszavakban ez az a három dolog, amivel meg
lehet fogni a halálos közúti baleseteket. A franciáknak, portugáloknak és luxemburgiaknak
sikerült, s?t Portugália részben már a 2009-es kvótáját is teljesítette: csak
2006-ban 22%-kal csökkentette halálos baleseteit a kontinens legnyugatibb állama.
De jól teljesített Lettország (-27%), Csehország (-22%) és Franciaország (-11%)
is a tavalyi adatok alapján.

Ember tervez…

A javulások mögött mindegyik esetben a három f? baleseti ok – ittas állapotban
történ? vezetés, sebességtúllépés, biztonsági öv használatának elmulasztása –
elleni határozott fellépés áll. Portugália esetében közrejátszott egy új
autópálya-hálózat
átadása, ami elvonta a forgalmat több veszélyes f?útvonalról,
tehermentestve a veszélyes gócpontokat és kritikus szakaszokat. A franciák
viszont talán az 1.100 darab automata trafipax kihelyezésének köszönhetik a
halálos balesetek visszaszorulását, nem mellesleg egy év alatt megduplázták a
bírságokból származó központi bevételeket.

A fent nevezett ‘virtuóz’ országok csökkentették korábbi tágabb toleranciájukat az
alkoholfogyasztásaal szemben: Luxemburgban 0,2 g/l-re vitték le. Harmadlagos
szempontnak t?nhet (a szakért?k szerint nem az) a tömegközlekedés használata: a
benelux kisállamban a személyi közlekedés egynegyede így történik, míg például
Olaszország városias részein ez 15% körül mozog. Itáliában egyébként az ittasan
volán mögé ül?ket újabban azonnal a rend?rségi fogdába viszik, ahogyan ezt
Cipruson is tették.

ugrás fel