EST. 2002

Fokozott ellen?rzés Magyarország közútjain

A TISPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek) M?veleti Csoport éves terve alapján 2014. április 14. és 16. között európai közlekedésbiztonsági ellen?rzés lesz, mely a járm?vek megengedett legnagyobb sebességének ellen?rzésére terjed ki.    

A közúti közlekedési balesetek f? oka a sebességtúllépés, illetve a sebesség helytelen megválasztása. A személyi sérüléssel járó balesetek mintegy harmada ezek miatt következik be.

Az ellen?rzés célja a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, azaz a közlekedésben résztvev?k életének és testi épségének megóvása.

forrás: police.hu

ugrás fel