EST. 2002

Gyors segítség a bajban: intelligens segélyhívó rendszer a BMW-t?l

Emberéletek múlhatnak azon, milyen gyorsan érkezik meg a segítség egy baleset helyszínére. Motoron ez hatványozottan igaz, mivel könnyebben szerzünk súlyosabb sérüléseket, és már maga a segítséghívás is kritikusabb, mivel a motoros gyakrabban van egyedül, és egy árokba esett motor nehezebben észrevehet?, mint egy autó.

Ennek a problémának a megoldásán dolgozik már évtizedek óta a BMW, a friss hír pedig az, hogy az intelligens segélyhívó rendszer a BMW autók után hamarosan BMW motorkerékpárokon is helyet kap.

A koncepciót 2011-es bemutatása óta Európa-szerte számos BMW modell és ment?szervezet részvételével tesztelték. Az eredmény: az intelligens segélyhívó rendszer alkalmazásával a ment?egységek átlagosan 40-50 százalékkal gyorsabban érkeztek ki a riasztás helyszínére. Becslések szerint az intelligens segélyhívó rendszer Európában évente 2 500 ember életét mentheti meg az utakon, és mintegy 26 milliárd eurót takaríthat meg.

BMW intelligens segélyhívó rendszer

Az intelligens segélyhívó rendszer Európában el?ször 1999-ben került beépítésre BMW autókba, majd 2007-ben a BMW Group intelligens segélyhívó központok országhatárokon is átível? nemzetközi infrastruktúrájával b?vítette a biztonsági rendszert. 2018-tól az intelligens segélyhívó rendszer mindegyik új autóban kötelez? alapfelszereltség lesz. A BMW és a BMW Motorrad közötti szoros együttm?ködésnek köszönhet?en a technológia motorkerékpárokra kifejlesztett változata az els? kétkerek? járm?vekhez várhatóan 2017-t?l válik elérhet?vé.

M?holdas helymeghatározás

Baleset vagy veszélyhelyzet esetén az intelligens segélyhívó rendszer automatikusan vagy manuális kezdeményezésre elküldi a járm? pontos helyét (koordinátáit) a BMW területileg illetékes segélyhívó központjának.

Folyamatos mobilkapcsolat

Az intelligens segélyhívó rendszer mobilhálózaton kommunikál, vész esetén a kapcsolat a motorkerékpárba gyárilag beépített mobilkommunikációs egység segítségével jön létre. A mobilkapcsolathoz bármilyen mobilszolgáltató megfelel, a lényeg, hogy legalább egy elérhet? hálózat legyen a helyszínen. A szolgáltatás egész Európában elérhet? lesz.

BMW intelligens segélyhívó rendszer

Mi történik, ha baj van?

Az intelligens segélyhívó rendszer háromféle forgatókönyv szerint dolgozik.

1. Automatikus segélykérés súlyos esés/baleset esetén

A rendszer késleltetés nélkül segélykérést küld a BMW területi segélyhívó központjának. A központ munkatársa a ment?egység megérkezéséig igyekszik folyamatos beszédkapcsolatot fenntartani a sérülttel. A ment?egység riasztására akkor is sor kerül, ha a motoros nem válaszol. A motorkerékpár m?szerfalán eközben visszajelz? lámpa és hangjelzés jelzi, hogy a riasztás megtörtént. Ezt követ?en a segélyhívást már nem lehet megszakítani.

2. Automatikus segélykérés kisebb esés/baleset esetén

Az intelligens segélyhívó rendszer ez esetben 25 másodperces késleltetéssel küldi el a segélykérést a BMW területileg illetékes segélyhívó központjának. Amennyiben a baleset nem olyan súlyos, hogy a helyszínen ment?egységre lenne szükség, a motoros 25 másodpercen belül egy gombnyomással megszakíthatja a segélyhívást.

A 25 másodperc letelte után a rendszer az 1. forgatókönyvet lépteti életbe. A motorkerékpár m?szerfalán visszajelz? lámpa és hangjelzés jelzi, hogy a riasztás megtörtént.

3. Manuális segélykérés

Az intelligens segélyhívó rendszer manuális m?ködtetésére egy segélykér? gombot helyeztek el a kormányon, a jobb oldali markolatnál, aminek megnyomásával a motoros felveheti a kapcsolatot a BMW területi segélyhívó központjával. Ez akkor jöhet jól, ha balesetet lát.

BMW intelligens segélyhívó rendszer

A gomb megnyomására a rendszer üzenetet küld a segélyhívó központnak, a további információkat és teend?ket a motoros és a központ munkatársa a gomb alatt és fölött elhelyezett mikrofonon és hangszórón keresztül tudják megbeszélni. A segélykérést küld? ez esetben is megszakíthatja a segélyhívást egyetlen gombnyomással vagy a gyújtás lekapcsolásával. Manuális segélykérés csak akkor küldhet?, ha a motorkerékpár álló helyzetben van és be van kapcsolva a gyújtás.

Az intelligens segélyhívó rendszer a nem veszélyhelyzeti szituációkat is felismeri

A rendszer különbséget tud tenni balesetek, veszélyhelyzetek és nem veszélyhelyzetnek számító szituációk között. Érzékeli, ha a motorkerékpár másik járm?vel vagy akadállyal ütközik, és nem keveri össze a baleseteket az álló helyzetben oldalra borulással, az alacsony sebesség? koccanással, a kátyúba gurulással vagy a terepezés során fellép? kisebb ugratásokkal és rázkódással.

Kifinomult szituáció-érzékel? szenzorok

Az intelligens segélyhívó rendszer a motorkerékpár érzékel?inek segítségével különbséget tud tenni balesetek, veszélyhelyzetek és nem veszélyhelyzetnek számító szituációk között. A másik járm?vel történ? ütközést vagy akadályba csapódást külön erre a célra kifejlesztett ütközésfigyel? szenzorok érzékelik. A motorkerékpár d?lésszögét figyel? szenzoroknak köszönhet?en ráadásul a rendszer azt is érzékeli, hogy az er?hatás melyik irányból és a motorkerékpár mely részére érkezett.

BMW intelligens segélyhívó rendszer

Anyanyelv? segélykérés

A segélyhívó rendszer nemzetközi lefedettséggel nyújt prémium színvonalú szolgáltatást. Ráadásul segélykéréskor az ügyfelek saját anyanyelvükön kommunikálhatnak a BMW segélyhívó központjainak munkatársaival, ami rendkívül hatékonnyá teszi a mentési folyamat elindítását.

Az intelligens segélyhívó rendszer els?ként Németországban lesz elérhet?, a BMW Motorrad azonban rövid id?n belül Európa további országaira és egyre több modellre is kiterjeszti a technológiát.

Forrás: BMW Motorrad

ugrás fel