EST. 2002

Honda Safety

Hangos szavakkal próbálta instrukciókkal ellátni a vezet?t, miközben aktívan részt vett a fékezésben. Sikeresen megálltak a stoptáblánál, majd némi hezitálás után folytatták bizarrnak t?n? délutáni programjukat.

Szöveg: Nea. Képek: Honda, Superbike magazin

El?ször nem akartam hinni a szememnek, hogy így is lehet motorozást oktatni, de miután némi kellemes kék füst társaságában továbbhaladtak, komolyan elgondolkodtam, hogy a kedvenc ropim összetétele változott meg drasztikusan és látok érdekesnek t?n? dolgokat vagy valóban tandemoktatás folyik. Azóta természetesen szomszédunknál is a már jól bevált autó üldözi a motorost-típusú oktatással találkozhatunk.

Ki ne emlékezne saját motoros tanulmányaira, én például a vizsgán 200 méter megtétele után elhagytam az MZ-r?l a komplett kipufogórendszert, de még a leöml?t is.

Azóta sok minden változott – leginkább a technika és annak kezelése. Az eszközök, amiket jelenet esetben motoroknak nevezünk, hihetetlen fejl?désen mentek keresztül. Sokan a motoroknál az er?forrásra gondolnak, pedig a gumik min?sége, a fékek ereje vagy a futóm?vek pontossága legalább ennyire meghatározó tényez? a mai motoros piacon. A jobb technika kifinomultabb és szélesebb spektrumú tudást igényel a felhasználótól is – jelen esetben a motorostól. 

Sajnos míg az egyik oldal drasztikusan tudott változni, addig az állami képzés szinte alig és nehezen veszi fel a lépést. Preventív eszközként is talán csak  a korhatár kitolását tudhatjuk magunkénak és némi reklámot a véd?felszerelések használatának fontosságáról.

A 2000-es évek motoros baleseti statisztikái rendkívül rosszak voltak, ugyanakkor a piac b?vült, er?södött és egyre inkább megjelentek azok a tudatos felhasználók, akik vagy bizonytalannak érezték magukat, vagy egyszer?en csak tudásukat szerették volna gyarapítani és lehet?ség szerint olyan trénerekt?l tanulni, akik szintr?l szintre segítik ?ket az el?rehaladásban.

A Honda Hungary talán els?ként érzékelte, hogy a Honda-filozófiában alapelvként megjelen? biztonságot át kell vinni a hazai motorozásba mint gyakorlati elemet és megteremteni azt a feltételrendszert, ami végigkíséri a folyamatot. Egyre több képzés van hazánkban is, de komplexitását tekintve a Honda által kifejlesztett és üzemeltetett rendszer, a Honda Safety egyedülálló. A rendszer azért különleges, mert nemcsak a képzésben segít, hanem a teljesen kezd?t éppúgy végigkiséri, mint egy képzett és mindennapi rutinnal rendelkez? motorost.

A Hondánál jol felismerték, hogy a biztonságot szintekre érdemes bontani és meg kell különböztetni 

aktív biztonsági eszközöket, mint a CBS vagy az ABS és lehet?leg minél több eszközt ellátni ilyen biztonsági fejlesztésekkel (ez a törekvés annyire sikeres volt, hogy a piac szinte nem is igényel már ezen biztonsági eszközök nélkül felszerelt motorokat);

passzív biztonsági eszközöket, melyek területén a Honda el?ször alkalmazott motoros légzsákjára érdemes odafigyelni és követni a fejlesztések irányát. A légzsák az egyik legfontosabb életment? termék lehet a közeljöv?ben, legyen ruhában vagy motorra szerelve akár kombinálva a kett?t egy azonos vezérléssel ellátva.

Valamint ott van a preventív oktatás vagyis a motoros képzés. A képzésnél van pár igen fontos szempont, ami megel?zi magát az aktust illetve az azon való részvételt.

 Egy pár éves kimutatást elemezve megfigyelhetjük, hogy a balesetek legnagyobb számban a humán oldalon keletkez? hibák miatt következnek be. Tehát ha ezt az oldalt képesek vagyunk fejleszteni és a megszerzett tudást szinten tartani, akkor nagymértékben csökkenthet? a balesetek száma.

A siker kulcsa a komplex rendszerben rejlik, amiben minden rész egymásra épül. Minden egyes Honda termék megvásárlásánál az értékesít? megpróbálja a vásárlót a gyakorlottságának megfelel? és a tudásához leginkább ill? termékkel megismertetni es ellátni átadás el?tti biztonságtechnikai tanácsokkal (PDSA). Minden egyes vásárló kap egy, a motorozás biztonságáról szóló kiadványt külön a kezelési könyv mellé. Valamint – és talán ez a legfontosabb – a vásárlók értesülhetnek és megismerhetik a Honda Safety képzéseit. (a képzésben résztvev?k 40%-át a Honda keresked?k delegálták).

Ez rendkívül fontos, hiszen legtöbbször az ember a kisebb-nagyobb balesetek után méri csak fel, hogy szükséges lehet további képzésre és az igazi prevenció lényege pont az, hogy felismerjük a motorosok hiányosságait, megfelel? irányba tereljük ?ket olyan képzési alternatívákkal, amikkel ezen hiányosságokat megfelel? módon képesek pótolni vagy további tudást megszerezni.

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy felnövekv? generációk megszerzett tudása meghatarozó. Rengeteg baleset kerülhet? el azzal, hogy a fiatalok még az iskolában találkoznak és megismerkednek olyan közlekedési helyzetekkel es véd?felszerelésekkel. A Honda ezért speciális, iskolásoknak szóló tréningekkel enged bepillantást a közlekedési kultúrába az ifjaknak.

Ha áttekintjük mindazt, amit a Honda megvalósított hazánkban a Safety Hungary segítségével, láthatjuk körvonalazódni egy olyan strategiát, ami remélhet?leg hamarosan minél szélesebb körben ismerhetnek meg a hazai motorosok.  Ahogy ültem a sajtótájekoztatón, eszembe jutott egy barátom, aki kölcsönkérte a motoromat. El?tte megkérdeztem, hogy vezetett-e már hasonló erej? motort. Persze, hangzott a válasz, ‘egy 1000-es V2 motorom volt évekig’. Az elindulás után nem váltott már fel kettesbe, mert nem volt rá lehet?sége. Egy könyöktöréssel zárta a próbát, talán 100 méter egyenes út megtétele után.

Emlékszem, azon az estén ismét csak ropi jutott a közeli éjjel-nappaliból és miközben ültem a balesetin és vártam a barátomra, arra gondoltam, de jó lenne elkerülni az ilyen eseteket.

De térjünk vissza az oktatásra, hisz pont ett?l ennyire kerek az. amit a Honda nyújt a vásárlóinak és mindazoknak, akik igénybeveszik a több évtizede kifejlesztett képzést. A képzés többszint?, a hallgatók az alapoktól eljuthatnak a gyakorlati szintig, de akár betekinthetnek a terep világába is.

A 2008 óta itthon is m?köd? képzés folyamatosan b?vült a szintekkel, éppúgy, mint új instruktorokkal – akik több válogatáson és képzésen estek át, mire megszerezhették a kitüntet? instruktori címet.

Mikor megalakult a Safety Hungary, az egyik legfontosabb szempont a tökéletes kinti modell átvétele volt. A motorok állapota és felkészültsége, mindaz, ami az oktatást körülveszi, mondhatjuk, hondásan precíz és gördülékeny egyben.

Ami fontos és ez eltérés minden más oktatástol: a résztvev?k nem a saját motorjukkal, hanem a központ által biztosított motorokkal tanulnak, gyakorolnak.

Ennek több el?nye is van. A résztvev?knek nem kell félniük, hogy összetörik a motorjukat, illetve akik még motorvásárlás el?tt vesznek részt egy tréningen, könnyebben képesek bekalibrálni azt a köbcenti-tartományt, ami nekik megfelel?.

De mi mégsem ezekben látjuk a legnagyobb el?nyét a nem saját motorral történ? oktatásnak.  Rengeteg motoros társunk motorja nincs tökéletesen szervizelve. Elég, ha csak az átlagos futóm?-szervizelési intervallumokra vagy a gumik állapotára gondulunk. Ha valaki résztvesz a tanfolyamon egy jól felkészített motorral és mindazt, amit elsajátitott, nem képes a sajátjával pont olyan gördülékenyen végrehajtani, akkor tudni fogja, hogy bizonyos dolgokat meg kell csináltatni a motoron ahhoz, hogy tökéletesen lehessen használni és sok esetben ez is balesetmegel?z? hatást képes kifejteni.

Az oktatási központ téli oktatásra is alkalmas, így ha valaki a szezonkezdés el?tt szeretné a tudását pallérozni, vagy csak a télen hiányzik egy kis motorozás, keresse fel a központot és élvezze a száraz aszfalt el?nyeit.

A Safety eredményességét mutatja, hogy ma már éppúgy találkozhatunk a rend?rség kötelékéb?l itt gyakorló, jól képzett tisztekkel, mint a motoros ment?szolgálat orvosaival… Mi sem bizonyítja jobban a Honda társadalmi felel?sségvállalását, mint hogy a Safety Hungary által képzett vendéglétszám immár meghaladta az 5.000 f?t.

 

ugrás fel