EST. 2002

Információs szupersztráda a motoron

Gyakorlati szempontból arról van szó, hogy bárhol is utazzunk a Föld nev? bolygó
vizein, útjain és fellegei között, egy GPS-készülék segítségével mindig könnyedén
megállapíthatjuk, hogy hol vagyunk, és hogy merre tovább. Miután a készülék
felszerelhet? bármely motorra, lássuk mire megyünk vele az országúton.

A rendszer (GPS: Global Positioning System / Globális Helyzetmegadó Rendszer)
tucatnyi Föld körül kering? m?holdból, a m?holdak által kibocsátott jeleket
fogadó vev?-eszközökb?l, és az eligazodást praktikussá és kényelmessé tév? szoftverekb?l
áll. Mindezek összehangolt m?ködésének köszönhet?en, bárki, bármikor beazonosíthatja
saját helyzetét, bármerre is járjon.

M?holdak, hasonló küldetéssel, már elég régen Föld körüli pályára kerültek
az amerikai haditengerészet jóvoltából. Az els?, ilyen elven m?köd? navigációs
rendszert 1964-ben kezdték használni Amerikában, akkor még kizárólag csak katonai
célokra. A megállapított földrajzi helyzetet a m?holdak által kibocsátott jelek
frekvenciáinak doppler-csúszásából sikerült meghatároznia a vev?-berendezésnek,
bonyolult számítások eredményeként. 1970-t?l a m?holdas navigáció hozzáférhet?vé
vált a polgári használat számára is, viszont a fejlesztés ekkoriban még súlyos
gyermekbetegségekkel küszködött. Az akkori eszközökkel történ? helyzet-meghatározás
ugyanis hosszú méréseket igényelt és nagy pontatlansággal dolgozott.

A mai GPS technológia a korábbiakhoz képest több m?holdat alkalmaz, m?holdjai
magasabb pályákon mozognak, és nagyobb frekvenciájuknak köszönhet?en gyorsabb
és pontosabb méréseket tesznek lehet?vé. A rendszer továbbra is amerikai, de
használata immár bárki számára id?járástól függetlenül, éjjel nappal ingyenesen
hozzáférhet? a megvásárolható készülékekkel. A vev?-készülék három beazonosított
m?hold frekvenciái alapján számolja ki a földrajzi elhelyezkedés koordinátáit,
és egy negyedik m?hold beazonosításával a tengerszint feletti magasságot is
kimutatja. Habár a gyakorlati igényeket kielégíti, de a mérések pontossága most
sem tökéletes, aminek manapság már nem annyira technikai, hanem sokkal inkább
biztonságpolitikai okai vannak. Ha jobban belegondolunk, egy tökéletes készülékkel
bármilyen objektum pontos koordinátáit meghatározhatnánk, ami után csak bizonyos
rakéták ‘start’ gombját kellene megnyomnia valakinek.

Vev?-készülékek közül nagyon sokféle kapható a piacon, különféle gyártók különféle
célokra kifejlesztett eszközei versenyeznek egymással. A legtöbb készülék alapszolgáltatásai
közé a következ?k tartoznak:

– Pillanatnyi földrajzi pozíciónk meghatározása és eltárolása a memóriában
(vízszintes pontatlanság 3-15 m, függ?leges pontatlanság 5-25 méter)
– A keresett célpont vagy objektum t?lünk mért távolságának, hozzánk viszonyított
irányának, az objektumhoz történ? közeledésünk sebességének, és a várható megérkezésünk
id?pontjának meghatározásai
– Pillanatnyi sebességünk meghatározása
– A pontos id? meghatározása

Egyéb, alapvet?en készülékfügg? funkciók:

– A mindenkori északi irány meghatározása
– Magasság-meghatározás
– Szoftverek (térképek, pont-adatbázisok) fogadása és kezelése
– Az általunk mért és rögzített adatok számítógépen történ? feldolgozhatósága
– A mért pozíció kijelzése az aktuális ország vetületi rendszerében


A gyártók speciális készülékeket fejlesztettek ki a legkülönfélébb felhasználóknak,
így a tengeri hajósoknak, a természetjáróknak, az utak vándorainak és a katonaság
igényeinek. Mi els?sorban a távoli úti célokat megcélzó motorosok szempontjait
tartottuk szem el?tt. Számukra is fejlesztettek már ki speciális készülékeket,
de a széles kínálatból számos egyéb modell is megfelel a motorosok igényeinek,
s?t, a motoron kívül egyéb helyzetekben is jó hasznukat lehet venni. Nézzük,
milyen szempontokat kell egy motorosnak figyelembe vennie.

A készülék lehet?leg legyen minél kisebb méret?, hogy ne bontsa meg a m?szerek
egységét, és rendelkezzen minél nagyobb kijelz?vel, hogy könnyen leolvashatóak
legyen az információk motorozás közben is. Legyen vízálló, hogy ne árthasson
neki az es?. Beépített antennáján kívül küls? antennához is lehessen kábellel
csatlakoztatni, ami biztosítja a vételi min?ség állandó szintjét. (Figyelem:
a küls? antenna kiválasztása és megfelel? felszerelése szakembert kíván!) Természetesen
a készüléknek rögzíthet?nek kell lennie a motorra. Mindezt együttesen szerencsére
több készülék is nyújtani képes, s?t a készülékek bármikor lekaphatóak a motorról,
és segítségünkre lehetnek más helyzetekben is: használhatjuk ?ket gyalogosan
vagy autóval, hegyekben, tengereken vagy világvárosokban, mindig elférnek a
zsebünkben, vagy használat közben a markunkban.


A motoron használni kívánt GPS készüléknek azonban els?sorban közúti navigálásra
tervezettnek kell lennie, és emellett kaphatnak benne helyet egyéb funkciók,
igény szerint. A közúti navigálásra kialakított készülékek különféle, szoftverként
feltölthet? térképeket tudnak kezelni. Ezek a térképek lehetnek egyes országok
vagy egyes városok térképei, amelyeken az utakon és utcákon kívül egyéb hasznos
objektumokat (benzinkutak, hotelek, bank-automaták, kórházak, stb.) is feltüntetnek.
Ezek a készülékek a beazonosított pozíciónkat nem csak koordinátákkal adják
meg, hanem egyb?l megjelenik kijelz?jükön az aktuális térkép, és az azon elfoglalt
pozíciónk. Így motorozás közben is folyamatosan láthatjuk, hogy hol vagyunk
és merre haladunk a térképen. A közutakra tervezett készülékek egy magasabb
osztálya nem csak a térképen elfoglalt pozíciónkat mutatja folyamatosan, hanem
egyben mindig jelzi számunkra, hogy a következ? sarkon vagy útkeresztez?désben
merre haladjunk tovább. A legjobb közútra tervezett készülékeket az autósok
használatára fejlesztették ki, amelyek természetesen kiválóan megfelelnének
a motorosok igényeinek is, ha nem lennének valamivel nagyobbak a kelleténél.
Mindenki döntse el ezért maga, hogy mekkora kütyüt t?r el a motorja m?szerfalán!

Miután láttuk, hogy mi mindenre használhatunk egy GPS készüléket, most lássuk,
hogyan megy mindez a gyakorlatban. A készüléken és a kiegészít?kön (küls? antenna,
felfogatás) kívül szoftverekre is szükségünk lesz, melyeket gyakran a készülékhez
ad a forgalmazó.

A szoftvereket CD-ROM-ról tölthetjük fel a GPS-készülékre a PC-r?l. Ebb?l a
szempontból érdemes odafigyelni, hogy mekkora memóriával rendelkez? készüléket
vásárolunk, hiszen azon el kell férniük az általunk használt szoftvereknek.
Egyel?re sajnos még jelent?s különbségek vannak a Nyugat-Európáról és a Magyarországról
készült térkép-szoftverek között. Míg a nyugat-európai szoftverek az összes
szolgáltatást teljes kör?en biztosítják, a Magyarország-térképet tartalmazó
szoftver egyel?re nem tartalmazza az összes település utca- szint? térképét
(csak Budapestét és a megyeszékhelyekét), és nem teljes az objektumok (hotelek,
benzinkutak, stb.) listája sem. Így Magyarországon nem tudunk házszám-pontosságú
keresést végezni, és az a funkció is hiányzik amely folyamatosan tájékoztatna
minket vezetés közben arról, hogy a következ? sarkon merre menjünk. A fejlesztés
azonban folyamatban van.

A nyugat-európára vonatkozó szoftverek mindezt alapszinten nyújtják, de az
egyes szoftverek ott is különféle prioritásokkal rendelkeznek. Vannak kisebb
memóriát foglaló, alapvet?en útvonaltervezést segít?, valamint nagyobb tárhelyet
igényl?, széleskör? objektum-információt nyújtó szoftverek. El?bbiek az országúti,
utóbbiak a városon belüli eligazodást segítik. De természetesen többféle szoftvert
is használhatunk készülékünkön.


Vegyünk végre egy konkrét példát! Párizsba szeretnénk motorozni Budapestr?l,
az Alpokon keresztül. Készülékünkre még otthon feltöltjük a szükséges szoftvereket,
aztán a térképen kijelölve megadjuk a készüléknek azokat a fontos pontokat,
melyeket mindenképpen érinteni szeretnénk utunk során. Ezután eldönthetjük,
hogy például a legrövidebb, vagy a legjobb min?ség? útvonalat kívánjuk követni.
Az útvonaltervezés során rengeteg apró dologról kapunk információt a szoftver
segítségével, aminek megfelel?en el?re testre szabhatjuk útitervünket. Motorozás
közben pedig csak a kijelz?t kell figyelnünk, és a készülék folyamatosan navigálni
fog minket. Mindig tudni fogjuk, hogy következ? célpontunk milyen irányban található,
milyen messze van t?lünk, és mikor érjük majd el várhatóan. Ha valamilyen érdekes
objektumra leszünk figyelmesek, információkat kérhetünk le arra vonatkozóan.
Ha az útikönyv valami érdekességre hívja fel figyelmünket, a pontos cím megadásával
odairányíthatjuk magunkat. Utunk során rögzíthetjük azokat a fontosabb pontokat,
melyeken keresztülhaladunk, így kés?bb a teljes útvonalat rekonstruálhatjuk
otthoni számítógépünkön. Párizsba érve házszám-pontosan oda navigáltatjuk magunkat,
ahová érkezni akarunk, bármit megtalálunk a készülék segítségével, és folyamatosan
jutunk információkhoz mindarra vonatkozóan, ami mellett elhaladunk. Ha kés?bb
a motort letéve, gyalog akarunk bolyongani a városban, csak lekapjuk a készüléket
a motorról, és zsebre vágjuk. Még a taxisokat is tudjuk ellen?rizni, hogy tényleg
a legrövidebb úton visznek-e haza minket éjjel, a hotelünkbe. S?t, azok is,
akik el szokták felejteni, hogy hol hagyták el?z? este a motorjukat, a GPS segítségével
mindig meg fogják találni a gépet.

Az érdekl?d?k a www.worldgate.hu weboldalon, vagy az (1) 326-0293-as telefonszámon kaphatnak b?vebb információt.

ugrás fel