EST. 2002

Január 13-tól változik a KRESZ vizsga

A hatóság célja, hogy a kérdésadatbázis b?vülésével a tanulók jobban rákényszerüljenek az elméleti ismeretek, és f?ként a KRESZ szabályainak valódi, értelmez? elsajátítására. Az új kérdésbankban nem csak a kérdések száma lesz nagyságrendekkel több, hanem azok min?sége is javul: az elavult, több évtizedes kérdésrendszert naprakész, m?szaki szempontból az új technológiákat is figyelembe vev? adatbázis váltja fel.

Január 12-ig vizsgaszünet van, január 13-tól pedig már az új rendszer lép életbe, az új kérdésekkel találkozhatnak a vizsgázók. Az újítás nem igényel rendszerátállást, hiszen az elméleti képzés el?írt tananyaga, a vizsga követelményrendszere, a számítógépes vizsgarendszer, a kérdések megjelenítése, mennyisége és pontozása, valamint a megoldásra rendelkezésre álló id? a vizsgán nem változik.

Az újítás minden lényeges vezet?i engedély kategóriát érint, és mindhárom f? vizsgatárgyra kiterjed (a tehergépkocsik és a nehéz pótkocsis járm?szerelvények vezet?i a Közlekedési alapismereteken kívül Szerkezeti és üzemeltetési alapismeretek, és egyes esetekben Munkavédelem, t?zvédelem, szállítás tárgyakból is vizsgáznak). Kikerültek az elavult kérdések, amelyeknek helyét a m?szaki témakörökben a korszer? technikai megoldásokra vonatkozó kérdések veszik át (pl. menetstabilizáló rendszer, kipufogógáz-tisztító berendezések, korszer? elektromos- és világítástechnikai eszközök).

Az alapkérdések adatbázisa mostantól az eddiginél négyszer több kérdésb?l áll, ami a vizsgákon tízszer több variációs lehet?séget jelent a kérdések felbukkanását illet?en.

A kérdésadatbázis ingyenesen, nyilvánosan hozzáférhet? az edukresz.hu oldalon.

változik a KRESZ vizsga 2015-ben

Természetesen üdvözlünk minden, a közlekedés biztonságosabbá tételét célzó kezdeményezést, és egyetértünk azzal, hogy a KRESZ vizsga és a vizsgakérdések felülvizsgálata id?szer? volt. De nem számítunk arra, hogy ez lényeges változást hoz a hazai közlekedésben.

A szükséges változás szerintünk a fejekben kellene megtörténjen. Nem lenne jó, ha az utakon a szabályokat és a többi közleked?t (autóst, motorost, biciklist és gyalogost egyaránt) tisztel?, egyenrangú partnerként kezel? pilóták töltenék meg, akik nem életük mindennapi frusztrációit próbálják levezetni egy-egy forgalmi helyzetben egy kisebbnek vagy gyengébb(nek t?n?) biciklisen vagy motoroson, hanem olyanok, akik értik, hogy a közlekedés egy rendszer, ami akkor hatékony, ha együttm?ködünk vele és egymással?

ugrás fel