EST. 2002

Jöv?re szabályos lesz el?remennünk a piros lámpánál

Már ?sz elejét?l tervben volt az ‘új KRESZ’ bevezetése, amelynek jogalkotói elfogadására most, hatálybalépésére pedig Újév napjától kerül sor. A jöv? közlekedési szabályozása olyan, motoros szempontból forradalminak tekinthet? változásokat hordoz magában, amelyek túl szépek, hogy igazak legyenek.

Amennyiben valóban megnyílik a buszsáv a motorosok el?tt, akik a jöv? szezonban már törvénybe iktatott menlevéllel bírnak a piros lámpánál ácsorgó kocsisorok közepette, egye fene, még a többhónapos késlekedés felett is szemet húnyunk. Január elsejét?l érvényes a KRESZ módosított változata az említett pozitív paragrafusokkal, legalábbis a távirati iroda információi szerint.

Az MTI-hez eljuttatott dokumentum szerint az ún. ‘védtelen közleked?k’, els?sorban a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságát hivatott javítani több intézkedés. Hogy konkrétan ez mit jelent, az ugyan meglehet?sen ködös, az irányelv vélhet?en a gyalogos átkel?helyek közelébe ér? autósok ‘megfékezése’, ha szükséges, táblás figyelmeztetéssel. A kétkerek? járm?vel közleked?k javára ennél jóval konkrétabban megfogalmazott engedményeket tesz az új KRESZ: a kerékpárosok behajthatnak forgalommal szemben is egyirányú utcába, illetve mentesülnek a jobbra tartás kötelezettségét?l és els?bbségük lesz a kanyarodó járm?vekkel szemben. Rendelkezik továbbá a jogszabály a kerékpárúton kempel? autók elszállíthatóságáról is.

Biciklisek és motorosok is el?remehetnek legálisan a piros lámpánál, ami óriási, életszer?, ragyogó. Sokak kitartó és kemény munkája fekszik abban, hogy sikerült ezt a változtatást elérni, elfogadtatni: emlékezzünk csak a tavalyi motoros demonstrációra és az ott széles bringás néptömegek által támogatott petícióra. Szóval: szabadabban közlekedhetünk 2010-ben, a sorok között legalábbis már nem kell fürkésznünk a rendfenntartói jelenlétet, hiszen állampolgári jog lesz ‘el?refurakodni’. Az autósok szolidaritását sajnos törvényileg lehetetlen szabályozni, de ez már más tészta. Sokkal nagyobb felel?sség rakódik azonban a jöv? évt?l a közlekedésben motorizált járm?vel résztvev?kre, a zebrák, kerékpársávok, iskolabuszok fokozottan védett zónák lesznek, ahol körültekint?, óvatos vezetést vár el a korszellem.

Külön öröm, hogy a rendszerváltás után húsz évvel sikerült meghatározni a quad fogalmát.

ugrás fel