EST. 2002

Kérdések és válaszok a motoros felvonulásról

Miképp értékelitek a szeptember 22-i motoros demonstrációt? Hogyan alakult
a résztvev?k száma az elözetes várakozásokhoz képest?

10 ezer feletti létszámot vártunk! A ‘mogyoródi versenypályára’
(tudjátok, még a nevet sem használhatjuk) közel 20 ezer motorost
reméltünk, a megváltozott helyszín és körülmények szerényebb várakozást
indikáltak bennünk. Kevesebben voltak, mint a tavalyi demón, de így is
közel 12 ezer motoros gurult együtt.

Felemás az értékelésünk, hiszen egyrészt a sok motoros aktív kiállása az
ügyeink mellett, vagy a közvetlen kérd?íves megkérdezésekb?l nyert
azonnali információk olyan értékek, melyekkel kevés szervezet
büszkélkedhet. Azonban a helyszínváltozásnak és a s?r? programnak a demó
néhány ‘szakrális’ eleme áldozatul esett. Amit szerettünk volna, azt elértük, hiszen ismét legitimálta
szervezetünket és törekvéseinket a hatalmas létszám, és a demó f?
üzenete. A motoros felvonulás a vártnál is jobban sikerült, feledhetetlen
élményt adva sok-sok motorosnak!

Az esemény idén mintha a tavalyinál nagyobb szerepet kapott volna a tömegmédiában (vezet? hely a híradókban stb.), elégedettek vagytok-e a visszhanggal?

Igen! Azt gondoljuk, ez a helyszínváltozás kapcsán felmerült politikai
felhangnak és monstre motoros felvonulásnak is köszönhet?. De nem
szeretnék kihagyni a sorból az elmúlt egy év alatt a sajtóval ápolt
kapcsolataink és elismertségünk erejét sem! Ezen nagyon sokat dolgoztunk!


Az egyik kereskedelmi csatorna híradója úgy számolt be, hogy a motorosok a KRESZ módosítását szeretnék keresztülvinni, hogy ‘cikázhassanak a kocsisorok között’. Ez talán nem a legárnyaltabb megfogalmazás volt a szerkeszt? részér?l.

Itt a szórólapunk. Szinte minden újságíró ebb?l dolgozott és
megértette a szándékainkat. Azt, hogy valaki ennyit – és így – olvasott ki
az általunk szerintem precízen kommunikált képb?l, nem tudom kommentálni…!


A demó egy napra került a Critical Mass-szal. Így utólag, szerencsésnek
találjátok-e ezt? Volt-e valami érintkezés a cangásokkal?

Volt egyeztetés. Nagyon rosszallották a dolgot. Hosszas levelezés,
telefonbeszélgetések és aktív fórumozás után a rendezvény el?tti
napra minden indulat elcsitult és egymást biztatva-er?sítve vágtunk
bele. Én azt gondolom nem ‘kereszteztük’ egymás útját. A 22-i id?pont
kiválasztása részünkr?l kényszer volt, nem találtunk már más
lehet?séget, de ezt most nem fejtem ki!


A tapasztalatok szerint a résztvev?k betartották-e az el?zetesen
meghirdetett viselkedési kódexet?

Igen! Szinte kivétel nélkül! Egy-két emberre kellet figyelmeztet?leg
szólni, de komolyabb nézeteltérésünk nem akadt a résztvev?kkel. A
rendezvény békésen, politikamentesen, balesetmentesen zajlott le, amire
nagyon büszkék vagyunk!

A felvonulást sokan összekeverték egy motoros találkozó magamutogató
felvonulásával, hangosan-, sokszor tiltásig pörgetve motorjaikat. Szervezetünknek err?l nehéz állást foglalnia! Ezt ugyanis nem tiltottuk
a viselkedési kódexben. Sokan úgy értelmezték a ‘csendesen’
demonstrálni kifejezést, hogy ‘motorommal sem hangoskodom’. Mi ezt a
kitételt a skandálástól, jelszavaktól, bekiabálásoktól mentes értelemben
használtuk a kódexben, így a felvonulásra értelmezni nem releváns. Külön nehéz azért állást foglalnunk, mert az út szélén minket váró,
biztató, fényképez? és éljenz? tömeg sokszor maga buzdított a
gázfröccsök alkalmazására. Err?l állásfoglalást elnökségi ülésünk után alakítunk ki…

Érzésre, hány % politika és hány % motoros szolidaritás-demonstráció volt
szeptember 22., ha számszer?síteni szeretnénk?

A kérdés nem értelmezhet?! Ezt nem lehet %-os bontásban arányítani!
100%-ban és 100%-ban. Mindenki megértette, hogy itt és most (a
tavalyihoz hasonlóan) politikamentesen állunk ki az érdekeinkért.
Természetesen minden motorosnak van egyéni politikai véleménye, f?leg e
kérdéskörben, azonban – és ez a kuriózum – ismételten 12 ezer motoros
ezen felülemelkedve kiállt egymásért! De, ha a fórumokból számított tapasztalati arányra vagy kiváncsi, akkor azt mondhatom (ez Enyedi Ferenc és nem az RRACE véleménye), hogy 85%
érti, hogy itt félre kell tenni a politikai nézeteket, míg 15%-a a
velünk kommunikáló motorosoknak számon kéri rajtunk a saját politikai
nézeteinek képviseletét.


Mi lesz a folytatás?

?sszel: ÁAK és GKM egyeztetés az autópályamatrica véglegesítésér?l. Súlyadó tárgyalások folytatása és lezárása. A kerékpárosok bevontak az ?szi KRESZ módosítás konzultációjába. Közlekedési ‘kerekasztalt’ hívott össze az OBB, ott a motorosokat képviseljük. Tavasszal: Motoros Közlekedésbiztonsági konferenciát tartunk. Lobbizunk a KRESZ módosításért. Reményeink szerint propagáljuk az adómérséklést… a többi még titok…:-).

ugrás fel