EST. 2002

Lavina a közutakon, október utolsó hetét?l sz?rik a gyorshajtókat

Október utolsó hetét?l az ORFK Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint újabb pénzbeszed? balesetmegel?zési akciót indít a magyar rend?rség a közutakon, ötvözve az elmúlt id?szakok tapasztalatait. Az egyik ilyen, hogy a sebességmérési pont után a közleked?k általánosságban újra a megengedettnél gyorsabban hajtanak. Erre érdemes lesz odafigyelni. Részletek a lenti tájékozatóban.

A sebesség nem megfelel? megválasztása és az ezzel összefügg? sebességtúllépés hazánkban, és Európa más országaiban továbbra is az els? helyen szerepel a közúti közlekedési balesetek okai között. Az ilyen jelleg? szabályszegésekre visszavezethet? balesetek megel?zése, valamint a szabályszeg?k hatékony kisz?résének érdekében számos gyakorlat létezik. A rend?rség preventív tevékenysége mellett nem maradhat el a hatósági ellen?rzés, amelynek keretében a rend?rök a közutakon gyakran és visszatér?en végeznek – els?sorban a leginkább balesetveszélyes cselekmények, és más jogsértések visszaszorításának érdekében – sebességellen?rzést.

Gyakran el?forduló magatartás, hogy a sebességellen?rzést észlel? gépjárm?vezet? az adott helyszínen lassít, de azt elhagyva – bízva a további rend?ri ellen?rzés hiányában – ismét a megengedett legnagyobb sebességet túllépve folytatja útját.

A rend?rség egy régi gyakorlatát követve ismételten végrehajtja „Lavina” elnevezés? ellen?rzését, amely a sebességmérések láncszer?, gördül? jelleggel történ? végrehajtását jelenti. A sebességellen?rzési helyek egymáshoz viszonylag s?r?n, egy adott út teljes hosszára, vagy annak éppen egy meghatározott szakaszára összpontosulnak.

Az ellen?rzéseket a rend?ri szervek 2013. október végét?l 2013. december közepéig hajtják végre. Az országos „Lavina” sebességellen?rzés érinti a legforgalmasabb utakat, beleértve a gyorsforgalmi úthálózatot is. A fokozott rend?rségi kontrollra már ezen a héten számítani kell. A rend?rök nemcsak a sebességtúllépések ellen lépnek fel, hanem ellen?rzik többek között a gépjárm?vezet?k ittasságát és a biztonsági öv használatát is.

A szabályszegések visszaszorítása sokszor csak a járm?vek megállításával, és a helyszínen történ? intézkedéssel lehet igazán hatékony, ezért a rend?rség a meghirdetett ellen?rzéssorozatának keretében leállításos, kitereléses ellen?rzéseket egyaránt alkalmaz mind az autópályákon, mind a f?utakon. A láncszer? ellen?rzéseken túl más rend?ri kontrollal is találkozhatnak a közleked?k, a „Lavina” ellen?rzésekre minden megyében több alkalommal sor kerül a 2013. év végéig.

Kérjük a járm?vezet?ket, hogy fokozott óvatossággal és minden esetben a közlekedési szabályokat betartva közlekedjenek!

ugrás fel