EST. 2002

Lemondott a MAMS elnöke.

A Hungaroring sport Rt. vezérigazgató-helyettese els?sorban azzal indokolta,
hogy megválik a MAMS elnöki posztjától, hogy a munkahelyi elfoglaltsága és leterheltsége
lehetetlenné teszi, hogy az elnöki feladatot ellássa.

Köztudott, hogy ez évben hatalmas átalakulási munkák kezd?dnek a versenypályán,
amelyek szinte napi programozás szerint kell, hogy lebonyolódjanak, és a 2003.
évi Forma 1 verseny el?tt el kell hogy készüljenek. Ez olyan méret? feladatot
ró Gaál úrra, amely mellett nem képes a MAMS elnöki feladatait is ellátni. Mint
elmondta, ? nem alkalmas arra, hogy a szövetség elnökeként ‘disz pinty’
szerepet töltsön be. Ha nem tudja az igazi elnöki szerepkört ellátni, jobb,
ha megválik a pozíciótól, és átadja a helyét egy agilis, a feladatot ellátni
akaró és tudó utódnak.

Gaál Attila 2001. májusában került a MAMS élére. A ‘szétes? félben’
lev? Szövetséget sziszifuszi munkával sikerült talpra állítania. (Új vezetési
stílus, munkamegosztás, pénzügyi fegyelem). Egy több éves munkaprogramot dolgozott
ki, amelynek megvalósításában partnerre talált az Elnökség tagjaiban. A 2002.
évi közgy?lésen egy mer?ben új alapszabályt fogadott el a MAMS tagsága. Érdekes,
hogy a MAMS új elképzeléseit (az Elnökség tagjai egy-egy szakterület felel?sei,
mintegy munkaszervezet tagjai) az UEM is magáévá tette, és ezt a módszert követve
dolgozik ma az UEM Igazgató Tanácsa is. A 2002-es év nagy változását a MAMS
új sport koncepciója jelentette. Az Elnökség egy vadonatúj koncepciót dolgozott
ki a motorsport irányítására, és ehhez igazította a Sportkódexét és a licenc
rendszerét. Ennek a ‘pudingnak’ a próbája a 2003-as versenyszezon.

Most, Attila lemondásának id?szakában már egy újabb koncepció csírái voltak
kibontakozóban. A Szövetség megkezdte a ‘nem vagyoni jogainak’ értékesítésével
kapcsolatos elképzelés kidolgozását. Ez tulajdonképpen a MAMS m?ködésének anyagi
bázisát jelent? marketing tevékenység beindítását célozta meg, egy ‘magyar
Dorna’ létrehozását és az azzal kötend? szerz?dést jelenti. Sajnos ezt
a tevékenységet már nem Gaál Attila fogja irányítani.

Ami a motorosok és a Hungaroring kapcsolatát illeti nem várható különösebb
változás. Mint Attila elmondta, a HUngaroring Sport Rt. nem tett le arról a
szándékáról, hogy a versenypályát egy igazi motorizációs központtá alakítsa.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a jöv?ben is helyet kívánnak adni a Motoros Napok
eseményeinek.

Új elnököt keres a MAMS. Nem lesz egyszer? megtalálni. Nehéz ma olyan társadalmi
munkát vállaló, áldozatkész vezet?t találni, aki egy ilyen szerteágazó szövetség
irányítását el tudja és kívánja látni.

Csak egyet tudok kívánni magunknak a kutatáshoz: sok sikert.

Gaál Attilának pedig köszönjük az eddigi (és a jöv?beni) munkáját, amelyet
a Magyar Motorsport érdekében tett.

www.brorganisation.hu

ugrás fel