EST. 2002

MAMI Szki: Forradalom és demokrácia

Nem egyszer?, és meglehet?sen hosszadalmas jogi cs?rcsavarok után végül is megszülettek, és kihirdetésre kerültek a megfelel? tartalmú jogszabályok, így 2005. január 1-t?l csak a következ? föltételek mellett indítható motorkerékpár-szerel? és javító oktatás:

Szakma új megnevezése: motorkerékpár-szerel? és javító,

Szakma új Országos Képzési Jegyzék száma: OKJ 33 5234 01,

Oktatás formája: kizárólag iskolarendszer? (nappali vagy levelez? tagozaton),

csak szakiskolák oktathatják,

Évfolyamainak száma: 2 év (nappali és levelez? tagozaton is),

Elmélet/gyakorlat aránya: 40/60 %,

Beiratkozás föltétele: nappali: elvégzett X. osztály,

levelez?: betöltött 16. életév,

Megszerezhet? végzettség szintje: középfokú.

A fentieknek megfelel?en a MAMI Szakközépiskola 2005. szeptember 1-t?l nappali és levelez? tagozaton is kíván motorkerékpár-szerel? és javító oktatást indítani.

Nappali tagozat:

A nappali tagozat természetesen a hivatalos tanévhez igazodva 35 + 37 heti oktatást jelent, napi 6-7 órában, két éven keresztül. A hét öt napjából 2 elméleti és 3 gyakorlati oktatási nappal. Tanulói jogviszony, diákigazolvány, stb. 2005. szeptember 1-t?l a második szakma megszerzését az állam nem finanszírozza, így az költségtérítéses!

Levelez? tagozat:

Szintén a hivatalos tanévhez igazodó 35 + 37 heti oktatás, heti 1×5 órában. Az öt órából 2 elméleti és 3 gyakorlati foglalkozás. Az oktatások hétköznap 14-t?l 19 óráig, hétvégén 9-t?l 14 óráig tartanak szintén két éven keresztül. A levelez? tagozat költségtérítéses. A befizetett tandíj 30%-a természetesen SZJA-ból visszaigényelhet?. Tanulói jogviszony, diákigazolvány, stb.

Jelentkezés módja:

Egyenl?re mindenkit?l egy jelentkezési szándéknyilatkozatot kérünk a tuning@mamiszki.hu emilcímre, vagy a MAMI Szakközépiskola, 1149 Budapest, Angol utca 36. levélcímre:

Név, születési hely, dátum, édesanyja neve, iskolai végzettsége, milyen tagozatra szeretnél jelentkezni (nappali, levelez?), összes elérhet?ség.

Az így el?jelentkezetteket augusztus elején közvetlenül értesítjük a hivatalos beiratkozás helyér?l és id?pontjáról.

B?vebb információk: www.mamiszki.hu ( e-suli , újdonságok, jelentkezés),

+36 (1) 463-0121, +36 (1) 463-0121

+36 (20) 933-7665, +36 (30) 906-0579 (hétköznapokon 9-18 óráig),

Tanulságok:

Az Állam még mindig azt hiszi, hogy jobban tudja, mit kell oktatni, s nem kérdezi meg az ipart, hogy milyen tudásszint? dolgozókra van szüksége. Ha mégis kérdez, akkor ezt a Kamaráktól teszi. Tehát a motorkerékpár import?röknek, forgalmazóknak, szervizeknek KÖTELEZ? belépni a kamarába, s ott az érdekeiket határozottan képviselniük kell.

Ha egy szakma képvisel?i összefognak és okosan lobbyzva, politikai támogatást szerezve pontos és részletes (jogszabályszer?) javaslatokat tesznek, akkor igen is meghátrálásra kényszeríthet? a megcsontosodott állami bürokrácia. Ez történt tavaly is a jogosítvány-oktatással kapcsolatban, illetve most is.

Még egy fontos dolog: az országban lesz több olyan iskola, amelyik motorkerékpár szerel?ket szeretne képezni. Ha valakinek a lakóhelyéhez lesz közel egy ilyen iskola, akkor nem csak azt nézze meg, hogy mennyi id? alatt lehet eljutni oda, hanem azt is, hogy mivel és hol tervezik az oktatást, különösen a gyakorlati részt. Csak szervizben történ? tanulást ne fogadjatok el, hisz az ott dolgozó szerel?knek els?sorban dolgozniuk kell, és csak másod-harmadrend? lesz náluk a Ti tanításotok. (Ezt nem a szerel?k ellen mondom, hiszen ?ket az elvégzett munka alapján fizetik. Sokat lehet a szervizben is tanulni, de csak akkor, ha már van valami alapotok!) Nézzétek meg az iskola tanm?helyét és felszereltségét, és csak ezután döntsetek a beiratkozásról!

Hurrá! M?ködik ez a fránya demokrácia!!!Köszönet azoknak, akik segítették munkánkat (Import?rök, Képvisel? Úr, F?igazgató Úr, GKM)!!!

Szívesen látunk minden érdekl?d?t, jelentkezni, tanulni vágyót!

A MAMI Csapata

ugrás fel