EST. 2002

Megel?zhet?ek a motoros balesetek

A balesetek megel?zésében nagy szerep jut a megfelel? öltözéknek is. Fontos a bukósisak helyes megválasztása, valamint a kényelmes ruha, ami nem akadályoz a vezetésben. A statisztikai adatok szerint a balesetek legtöbbször a nem megfelel? sebesség megválasztása miatt következtek be. A motorosok sok esetben a sebesség megválasztásánál nem veszik figyelembe az útburkolat min?ségét, az id?járást, a látási- és a forgalmi viszonyokat.

Sok baleset adódik az irányváltoztatás, haladás, bekanyarodás szabályainak megszegéséb?l. A közleked?k gyakran nem tartják be a követési távolságot, nem a kijelölt forgalmi sávban közlekednek, szabálytalanul fordulnak meg, illetve szabálytalanul változtatnak forgalmi sávot.

Motorkerékpárral a kanyarodás különleges technikát kíván, meg kell választani a helyes kanyarodási sebességet, amelyet befolyásol a kerék gumiabroncsa és a talaj közötti tapadóer? is.

A járm?vezet? egyéb hibáiból is nagy számban következnek be balesetek, például figyelmetlenségb?l és gondatlanságból.
Viszonylag kevesebb de nem elhanyagolható számú baleset történt az els?bbség meg nem adásából (például a közúti jelz?táblák utasítása ellenére, egyenrangú útkeresztez?désben a jobbról érkez? járm?nek, villamosnak, a gyalogosok részére kijelölt gyalogátkel?helyen és kanyarodáskor), a szabálytalan el?zésb?l és a megállási kötelezettség (például tilos jelzés figyelmen kívül hagyása) elmulasztásából. Korlátozott számban a járm? (például világítóberendezés meghibásodása, hibás fékrendszer) és az útszakasz hibája is okozhat közúti balesetet.

Kevés tapasztalattal rendelkez? motorosoknak nem tanácsos széllel szemben közlekedni, amennyiben menetközben észlelik, hogy feltámadt a szél, olyan sebességet kell választani, hogy járm?vüket biztonságosan meg tudják tartani. Er?s szélben különösen a felüljárókon indokolt az óvatosság. Nagy vihar esetén biztonságosabb, ha megállnak, és csak a vihar elvonulása után indulnak tovább.

Motorkerékpárral közlekedni különleges élmény, azonban veszélyesebb, mint kerékpárral, illetve személygépkocsival. Ez az élmény csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával valamint a közlekedés más résztvev?ihez való alkalmazkodással válik teljessé.

Jelenleg és a következ? napokra jelzett szokatlanul magas h?mérséklet baleseti forrássá válhat, s nem hanyagolható el, hiszen e tényez? a trópusi, szokatlanul meleg id?járás a járm?vezet?kre s a gyalogosokra is hatást gyakorol.

Felhívjuk a gépjárm?vezet?k figyelmét a közlekedési szabályok fokozott betartására, a közúti veszélyhelyzetek elkerülésére, a biztonság fokozására. A közúti rend?ri ellen?rzések növelése a szabályszeg?kkel szembeni hatékonyabb fellépés a biztonság javításának az egyik fontos tényez?je. Nem várható azonban, hogy „csak” rend?ri ellen?rzés szavatolja a biztonságot. A közlekedésbiztonság érvényesülésének nélkülözhetetlen eleme – különösen az embereket próbára tev? nyári id?szakban – a szabályok betartásához való ragaszkodás.

(BAZ Megyei RFK Kommunikációs Iroda)

ugrás fel