EST. 2002

Motoros razzia, májusban kétszer!

A tavaszi hónapokra jellemz?, hogy ugrásszer?en megn? a közúti forgalomban résztvev? motorkerékpárosok száma, s vele egyidej?leg egy új közlekedésbiztonsági kockázat jelenik meg a mindennapok forgalmában, ezért az ORFK fokozott közúti ellen?rzéseknek veti alá a motorosokat az összes elérhet? motoros rend?r bevonásával.

2010. májusában a rend?rség két alkalommal, három-három nap id?tartamban kiemelten ellen?rzi a motorkerékpárosok és a segédmotor-kerékpárosok közlekedését. A motoros kétkerek?ek vezet?i és utasai 2010. május 7-9. és 28-30. között az ország bármely szegletében számíthatnak fokozott közúti ellen?rzésre. Az ellen?rzések során kiemelt szerep jut a rend?rségi motorkerékpáros jár?röknek.

Az ellen?rzés során az intézked? rend?rök az alábbi szabályok megtartására fordítanak kiemelt figyelmet:

– Járm?vezet?i jogosultság (vezet?i engedély, illetve megfelel? járm?vezet?i kategória megléte),
– Bukósisak használata,
– Megengedett sebesség betartása,
– Hatósági engedély megléte, érvényessége, a járm? m?szaki állapota,
– Hatósági jelzés elhelyezése,
– Személyszállításra vonatkozó szabályok betartása,
– Ittas, illetve bódult állapotban történ? járm?vezetés.

Forrás: baleset-megelozes.eu

ugrás fel