EST. 2002

Motoros vezetéstechnikai tréninget indít a BMW

A BMW Motorrad neve motorkerékpárosok egész generációi számára egyet jelent a biztonság fogalmával. Innovációs erejének köszönhet?en éllovasa a járm?biztonsági fejlesztésnek, ami igen nyomós, hathatós érv termékei megvásárlása mellett. Kutatórészlegével töretlenül azon fáradozik, hogy még jobban kiépítse el?nyét, és még vonzóbbá tegye a motorozást ügyfelei számára.

A BMW Motorrad már a hetvenes években – az egyik els?ként a világ motorkerékpár-gyártói közül – aktívan elkötelezte magát a biztonság mellett. A biztonság fokozására irányuló tevékenysége el?ször 1976-ban, saját fejlesztés? bukósisak formájában öltött testet. 1986-ban saját motorosruha-kollekciót mutatott be, 1988-ra pedig elkészítette a világ els? motorkerékpár-ABS-ét. 2005 óta további fejlesztései szolgálják az aktív biztonságot, ilyen az abroncsnyomás-ellen?rz? funkció (RDC), a kipörgésgátló (ASC) és a tompított xenonfényszóró. Motorosruházati téren a ruhákba épített NP-protektorok, az új generációs siskakok és a 2007-ben bevezetett nyaktámasz (Neck Brace System) járul hozzá a passzív biztonsághoz.

Az ABS ma már minden BMW motorkerékpárhoz elérhet? vagy az alapfelszereltség részeként vagy rendelhet? gyári extraként. A fejlesztés egyik fontos mérföldköve volt, amikor a BMW

S 1000 RR szupersport-motor vásárlóközönségének igényeit figyelembe véve a BMW Motorrad 2009-ben bemutatta a blokkolásgátló berendezés versenypályás használatra való, speciális változatát.

Ezzel egyidej?leg piacra dobta az ASC továbbfejlesztett változatát, a Dynamic Traction Controlt (DTC). Utóbbi egyedülálló abból a szempontból, hogy m?ködése során figyelembe veszi a motor bedöntésének mértékét is. Ennek köszönhet?en még érzékenyebben tudja stabilizálni a járm?vet.

BMW K 1600 GT/GTL – átfogó biztonság gyárilag.

A BMW két luxus-túramotorja, a K 1600 GT és a K 1600 GTL számos biztonsági berendezéssel rendelkezik.

BMW Motorrad ABS-szel kiegészített fékrendszerük például a legmagasabb színvonalat képviseli, mind a lassulás hatékonyságát és az adagolhatóságot, mind az állóképességet és a szabályozás min?ségét tekintve. A „Rain”, „Road” és „Dynamic” menetprogram képében ráadásul három különböz? motor-karakterisztika – és vele együtt gázadási reakció, valamint nyomatékszint – közül választhat a motoros. A DTC-vel együtt ez számottev?en javítja a hátsó kerék útfogását vizes, csúszós úton, hiszen ellen?rzött keretek között megy végbe a nyomaték átvitele, és nem tud kipörögni a kerék.

Az elektronikusan állítható ESA II futóm? az útburkolat min?ségéhez és a mindenkori súlyterheléshez igazítja hozzá a rugózás és a lengéscsillapítás karakterisztikáját. A terhelés kiegyenlítésével nagymértékben javítja a menet és fékezés közbeni stabilitást.

Az ABS, a DTC és a választható üzemmódok mellett – a világ sorozatgyártású motorkerékpárjai közül els?ként – adaptív kanyarfényszóróval (gyári extrafelszerelés) is rendelkezik a K 1600 GT/GTL. Ez azáltal, hogy figyelembe veszi a motor bedöntését és vertikális mozgását, sokkal hatékonyabban világítja meg az utat kanyarban, rendkívüli mértékben fokozva ezzel az aktív biztonságot. Most el?ször a BMW személyautóiról ismert, jellegzetes helyzetjelz? fénygy?r?k is viszontláthatók a két túramodellen.

A BMW Motorrad biztonsági kutatásai – nappali világítás motorkerékpárokon.

F?leg motorkerékpározáskor nagyon fontos, hogy jól lásson a motoros, és ? is biztonságosan észlelhet? legyen járm?vével. Ennek érdekében a BMW Motorrad továbbfejlesztette a BMW K 1600 GT/GTL-r?l ismert LED-es helyzetjelz? fénygy?r?ket, és a BMW K 1600 GT-b?l kialakított biztonsági kísérleti modellen bemutatta nappali világítással kiegészített változatukat (2010. óta motorkerékpárokon is megengedett a nappali világítás használata).

Jelent?sen megnövelte a fénygy?r?k fényerejét, így még hamarabb és még hatékonyabban tudják észlelni a motorost a szembe jöv?k. Rövid id?n belül megjelenhet a sorozatgyártásban ez az újítás.

Életment?: BMW Motorrad eCall automatikus bukásérzékel?vel (ACN).

Súlyos baleset alkalmával sokszor másodperceken múlik az áldozatok élete. Gyakran azért megy veszend?be értékes id?, mert csak kés?n és pontatlanul kapnak tájékoztatást a ment?k az eseményr?l. Ilyenkor tehet jó szolgálatot a BMW Motorrad eCall/ACN (Emergency Call/Automatic Collision Notification).

Személyautóiban már egy ideje alkalmazza a BMW ezt a rendszert, jelenleg azon dolgozik, hogy kétkerek?in is meghonosítsa. Középtávon ez is átkerülhet sorozatgyártásba.

Ha baleset helyszínére ér a BMW Motorrad eCall-lal felszerelt motorkerékpár vezet?je, egyetlen gombnyomással, manuálisan vészhívást kezdeményezhet. A hívás a baleset helyszínének pontos GPS-adataival együtt a BMW egyik call centerébe fut be, amely szükség esetén azonnal értesíti a legközelebbi ment?állomást.

Ha maga a motoros szenved balesetet járm?vével, a szenzorika (ACN) érzékeli a vészhelyzetet, és emberi beavatkozás nélkül, önállóan segélyhívást kezdeményez. Ebben az esetben automatikus kapcsolat jön létre a BMW call centerével, amely pontos tájékoztatást kap a baleset helyszínér?l és egyéb lényeges körülményeir?l.

Kamerára épül? információs és asszisztens-rendszer a BMW Motorradtól:

Egy másik kísérleti projekt keretében kameraalapú információs és asszisztens-rendszer motorkerékpáros adaptációján dolgozik a BMW Motorrad. Fejlesztése akár már a közeljöv?ben megjelenhet a sorozatgyártásban. Ez a rendszer képes aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy kezdett?l fogva elkerülhet?k legyenek a veszélyes közlekedési helyzetek.

A BMW K 1600 GT-b?l kialakított kísérleti járm? kamerával pásztázza saját környezetét. Közlekedési táblákat és legnagyobb megengedett sebességet felismer?, valamint azt a m?szerfalon kijelz? funkciója (Speed Limit Info) révén fokozott biztonsággal tud részt venni a közúti forgalomban.

A kamera észleli a környezetet, ezért képes rá, hogy automatikusan felismerje például az úton felbukkanó akadályokat. Szükség esetén haladéktalanul figyelmezteti a motorost az ütközésveszélyre. Ez az els? eset, hogy motorkerékpáron aktívan közrem?ködik vészhelyzetben, és szükséges intézkedéseket indítványoz biztonsági rendszer. A szükséges intézkedések közé tartozik például a látható figyelmeztetés, amivel külön is felhívja a motoros figyelmét a beazonosított tárgyra, valamint a fékrendszer el?készítése a hirtelen, intenzív beavatkozásra. Ezzel párhuzamosan, az „akadályt” figyelmeztetend?, felhívja magára a figyelmet a motorkerékpár: ütközésveszély esetén felkapcsolja a fényszórót, megnöveli annak fényerejét, továbbá m?ködésbe hozza az irányjelz?kben lév? LED-eket annak érdekében, hogy szélesebbnek t?njön.

BMW Motorrad ConnectedRide – intelligens asszisztensekkel.

A járm?vek közötti kommunikáció területén végzett kutatásaiból egyértelm?en kit?nik, hogy hosszú távú biztonság-fejlesztési stratégiával is rendelkezik a BMW Motorrad. A BMW-csoport kutató- és fejleszt?részlegével közösen beindított ConnectedRide kísérleti projekt keretén belül számos egyéb, el?re mutató fejlesztést valósított meg. A járm?vek közötti kommunikációra épül? asszisztens-rendszerek a jelenleginél is sokkal biztonságosabbá teszik a közlekedést, kés?bb a sorozatgyártású motorkerékpárok is profitálhatnak bel?lük. A BMW Motorrad egyedüli gyártóként jelenleg is öt kísérleti járm?vet üzemeltet nagyszabású gyakorlati teszt céljából.

A BMW Motorrad már 2009-ben bemutatta a ConnectedRide csomag hat elemét a Stuttgartban megrendezett Nemzetközi Járm?biztonsági Szakvásáron (International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, röviden ESV). A BMW fejleszt?i a keresztirányúforgalom- és a közlekedésilámpa-asszisztens mellett három, kimondottan kétkerek?ek használóinak szánt figyelmeztet? rendszert is kidolgozott: az els? a rossz id?re, a második váratlanul felbukkanó akadályra, a harmadik megkülönböztet? jelzést használó gépjárm? közeledésére hívja fel a figyelmet.

A negyedik az elektronikus féklámpa, amely azonnal m?ködésbe lép, ha feltorlódott járm?oszlopban hirtelen fékeznie kell a motorosnak, és egyértelm?en jelzi a veszélyt a mögötte haladóknak.

2011 májusában mutatkozott be továbbá a szembe jöv?k balra kanyarodását felügyel? asszisztens, majd az el?zésasszisztens, amely egyel?re az utolsó a vonatkozó fejlesztések sorában.

A keresztirányúforgalom-asszisztens elemzi a keresztez?dés felé közeled? járm?veket, azt, kinek van els?bbsége, mekkora az ütközés valószín?sége, és hogyan viselkednek az els?bbségadásra kötelezett autósok. Utóbbiakat a m?szerfalon megjelen? üzenet emlékezteti az érvényben lév? közlekedési szabályokra, például abban az esetben, ha fennáll a veszélye, hogy nem adják meg az els?bbséget a motorosnak. Ha nem figyelnek fel erre a jelzésre, fokozatosan egyre felt?n?bb – látható, érzékelhet? és hallható – figyelmeztetésben részesíti ?ket gépkocsijuk. A motorkerékpáron a vészhelyzet fokozódásával párhuzamosan egyre er?sebb fénnyel világít a fényszóró, és felkapcsolódnak az érintett gépkocsi oldalára es? irányjelz?kbe épített LED-ek annak érdekében, hogy szélesebbnek t?njön, ill. jobban észlelhet? legyen a kétkerek? járm?. Súlyos ütközésveszély esetén még a motorkerékpár kürtjét is megszólaltatja a rendszer.

A közlekedésilámpa-asszisztens lényege, hogy kapcsolatba lép egymással a fényjelz? berendezés és a motorkerékpár. Abban az esetben, ha a motoros a sebességét tartva úgy érne a keresztez?désbe, hogy közben már pirosra váltott a lámpa, akkor erre külön jelzés figyelmezteti a m?szerfalon, vagyis marad ideje nyugodtan lelassítani. Azt a sebességet is meg tudja mutatni neki az asszisztens, amellyel haladva még zöld lámpánál jut át a keresztez?désen.

BMW Motorrad Haladó Tréning

A rossz id?re figyelmeztet? funkció szintén a m?szerfalon megjelen? üzenettel – vagy fejlettebb változatában szóbeli figyelmeztetéssel –, id?ben felkészíti a motorost az egy adott útszakaszon várható mostoha id?járási körülményekre, például ködre, es?re, hóra vagy jégre. Arról is tájékoztatja, mikor fogja elérni a kritikus útszakaszt. A kutatók elképzelése szerint bizonyos számú, ködlámpát vagy ablaktörl?t használó személygépkocsi lenne a m?ködését kiváltó impulzus. A környezeti h?mérséklet értékét is felhasználva akár havazásra vagy jéges?re is tudna következtetni a rendszer. További információforrásként képzelhet? még el az es?szenzor, a kipörgésgátló (DSC) vagy a bekapcsolt hátsó ködlámpa.

Az akadályra figyelmeztet? funkció is a m?szerfalon keresztül – vagy szóbeli figyelmeztetéssel – tudatja a motorossal, ha valamiféle akadállyal, például olajfolttal, kavicsokkal vagy vesztegl? járm?vel kell számolnia menet közben. Itt is része a tájékoztatásnak az akadály várható távolsága. Az elöl haladó járm? továbbítaná az utána jöv?knek a figyelmeztet? jelzést és az akadály helyére vonatkozó információt.

A megkülönböztet? jelzést használó gépjárm? közeledésére figyelmeztet? funkció szintén külön jelez a m?szerfalon. Szükség esetén szóbeli felhívást is alkalmaz a közeled? járm? távolságának megadásával.

Az elektronikus féklámpa kifejlesztéséhez az a felismerés szolgált alapul, miszerint a feltorlódott járm?oszlopban intenzív fékezésbe kezdett járm? féklámpáit eltakarja a mögöttes forgalom. Emiatt a csak némi késéssel tudnak reagálni a hátrébb haladók, aminek akár ráfutásos baleset is lehet a következménye. Annak érdekében, hogy mindenki id?ben tudomást szerezzen a veszélyr?l, járm?r?l-járm?re továbbítódna a figyelmeztetés. A forgalom többi résztvev?je a m?szerfalon megjelen? üzenet vagy szóbeli figyelmeztetés formájában értesülne a hirtelen megváltozott körülményekr?l.

A szemb?l jöv?k balra kanyarodását felügyel? asszisztens annak ismeretében fejti ki áldásos hatását, milyen nagy veszélyt jelent e közlekedési helyzet a motorosokra nézve. A visszapillantó tükrök házába beépített külön LED-ek és a távolsági fényszóró felvillantásával hívja fel a balra kanyarodók figyelmét a motorkerékpárra. Az ütközésveszély felmérése a járm?vek közötti kommunikáció útján továbbított adatok alapján történik. Ha nagy a veszély, automatikusan lefékezne a gépkocsi, hogy még véletlenül se keresztezze a motoros útját.

Az el?zésasszisztens felhívja a forgalom többi résztvev?jének figyelmét a motorkerékpár által megkezdett el?zésére. Azoknak az érzékel?knek a segítségével, amelyeket az ABS és a DTC is hasznosít, felismerhet? a kétkerek? járm? el?zési man?vere. Ez azért fontos, mert nagy veszélybe kerül a motoros és utasa, ha kivág eléjük az el?ttük haladó gépkocsi, csak mert nem vette észre ?ket. Az irányjelz?kbe épített külön LED-ek gondoskodnak róla, hogy a perifériás látómez?ben is jól észlelhet? legyen a motorkerékpár. Ezáltal jelent?s mértékben n? a valószín?sége annak, hogy a gépkocsivezet? felfigyel rá még azel?tt, hogy szem el?l vesztené a holttérben.

ugrás fel