EST. 2002

Motorral állna el? az Audi

Az Audi marketingigazgatójának, Peter Schwarzenbauer úrnak volt egy olyan kijelentése – amelyet a jeles Autocar magazin idéz – , mely szerint a Ducatit épphogy felvásároló négykarikások készek arra, hogy saját márkanév alatt fejlesszenek és bocsássanak piacra motorokat avagy robogókat.

A terv keretein belül felhasználnák ugyan az olaszok technológiáját és mérnöki tapasztalatát, de a járm?vek teljesen Audik lennének. A konkrétum persze nagyon kevés, de nem t?nik valószín?tlennek az az elmélet, amely szerint a BMW C600-as robogócsaládjának kívánnának konkurenciát teremteni az ingolstadtiak.

Mind több járm?ipari szerepl? kezdi belátni, hogy az ún. „last mile” (utolsó mérföld) koncepció nagyon fel fog er?södni az elkövetkezend? id?szakban, azaz a hatékony városi személyszállítás kis méret? kocsikkal, robogókkal és egyéb kis méret? járgányokkal egyre inkább teret nyer. Ebbe a gondolatmenetbe nagyon is bele tudna tagozódni egy Audi motor, amit viszont a jelek szerint nem úgy kell elképzelnünk, hogy a marketingesek fognak egy Ducatit és ráteszik a négy karikát. Mert, ahogy Rupert Stadler Audi-ügyvezet? korábbi bolognai látogatásakor fogalmazott, „a Ducati Ducati marad.”

ugrás fel