EST. 2002

Motorszerel?nek tanulnál? Tájékozódj!

A motorkerékpár szerel? képzés 1993-ben vált „szabad piaccá’, amikor bárki, aki teljesítette a szabott feltételeket (tanárok megfelel? képesítése, gyakorlata, taneszközök megléte), indíthatott oktatási intézményt, képezhetett szakembereket, emellett pedig szakközépiskolák vették fel a motorkerékpár-szerel? képzést a repertoárjukba, miközben az önkormányzati és állami szakképz? intézményeket ez a terület egyáltalán nem érdekelte.

A motoros szakma majd két évtized alatt fölépítette a saját motorkerékpár-szerel? képzési rendszerét, kialakult, felfutott, mondhatni beszabályozta önmagát, majd egyszer csak megjelent benne az állami „jóakarat’, ami oda vezetett, hogy mostanra a káosz látszik eluralkodni.

Az új alaptörvény szerint minden szakképzés állami monopóliummá vált, vagyis az állam csak a saját fenntartásában m?köd? intézményben fizet „fejpénzt’ a tanulók után. Ez a lépés nem érte teljesen váratlanul a magán intézményeket, a fejpénz-játék miatt az utóbbi években fokozatosan kellett szorosabbra húzniuk a nadrágszíjat.

A tanulói létszám és a támogatások kérdése fölött a Nemzetgazdasági Minisztérium diszponál, ami a Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára határozza meg, melyik szakmára hány diák képezhet? egy év alatt, az milyen regionális elosztásban valósulhat meg, és mely intézményekben. A kvótán felüli létszámra nem adnak támogatást, ami nem lenne baj, mert az évente kb. hetven f? felvev?képesség? szerel?-piacra az állami direktíva 440 f?t finanszírozott 2014-ben, jöv?re ez a szám pedig 556-ra növekszik.

motorkerékpár-szerel? képzés

Csakhogy mindez olyan intézményekben, olyan tanárokkal zajlik, akik az alaptörvény módosítást megel?z?en motorkerékpár-szerel? m?helynek még csak a közelében sem jártak soha, nemhogy a szakma oktatását felel?sen rájuk lehetne bízni. Érdekesség, hogy a legnagyobb létszám befogadására kijelölt Öveges József Szakképz? Iskola oktatója egy frissen végzett MAMI-s (Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakiskola) tanuló.

Hogy ezek az újonnan kijelölt intézmények mennyire nincsenek felkészülve a feladatra, azt jól példázza, hogy a tanárok szintén a MAMI csapatához fordulnak segítségért tananyagot és oktatási eszközöket illet?en. Elavult technika, hiányos tanm?helyek, felkészületlen oktatók a jellemz? kép, hiszen sem szakképzett oktatóik, sem eszközeik, sem tananyaguk nincsen.

motorkerékpár-szerel? képzés

A helyzetet jó lenne minél hamarabb megoldani, mert így rövid távon csak az új szakemberek tudásszintjének gyors csökkenése és hatalmas káosz várható. A MAMI vezet?sége folyamatosan dolgozik ennek megállításáért, törekszenek a minisztériummal és a kamarával egyeztetni, szakmai együttm?ködést kialakítani, egyel?re sajnos kevés sikerrel.

A motorkerékpár szerelés gyönyör? és felel?sségteljes szakma. Ahogy telik az id?, egyre komolyabb technikai szintre fejl?dik, amihez elengedhetetlen a precíz, komoly, naprakész tudás-alap, amit nem lehet megszerezni egy Riga vagy egy Babetta kétszeri szétszerelésével és összerakásával.

Aki ezt a szakmát választja, miel?tt döntene az intézményt illet?en, javasoljuk, hogy mindenképpen menjen el a kiválasztott iskolába, és gy?z?djön meg saját szemével az oktatás színvonaláról. Aki pedig már megkezdte tanulmányait, de úgy érzi, nem jó iskolát választott, annak bármikor van lehet?sége váltani, keresse fel a kiszemelt új intézményt, és kérjen segítséget a továbbiakat illet?en!

ugrás fel