EST. 2002

No Speed Limits On Highways!

Megalakult az NSL Egyesület, amelynek els?dleges célja: ‘No Speed Limit On Highways!’, azaz annak elérése, hogy eltöröljék a sebességkorlátozást az autópályákon. Az NSL Egyesület civil szervezet, amelynek elnöke Árpa Attila.

Magyarországon a hatályban lév? KRESZ szerint az autópályákon a maximálisan megengedett sebesség 130 km/h . A valóság ezzel szemben az, hogy a vezet?k többsége az autópályán gyorsabban hajt a megengedettnél. Egy közvélemény-kutatás szerint a magyar vezet?k fele be is vallja, hogy rendszeresen gyorsabban szokott hajtani a megengedettnél, tehát a magyar vezet?k fele az autópályán szabályt sért.

A „No Speed Limit” kezdeményezés célja hogy eltöröljék az autópályákon a sebességkorlátozást. Elavult, nem életszer? szabályozásról van szó, mivel az autósok közel fele rendszeresen nem tartja be.

A sebességkorlátozás eltörlése és a balesetek számának növekedése között nincs összefüggés. A vezet?k többsége gyorsabban hajt, mint 130, a legkevesebb baleset mégis az autópályákon következik be. Magyarországon az autóbalesetek közül csak minden 24. történik autópályán, ami az összes baleset mindössze 4 %-a. A halálos balesetek pedig lakott területen belül hétszer, lakott területen kívül pedig 12-szer gyakoribbak, mint az autópályákon.

A 130 km/órás sebességhatár eltörlésére több európai példa is van. Németországban az autópályákon nincs sebességkorlátozás, csak egyes szakaszokon – ahol lakott terület van a közelben, vagy veszélyesebb az útszakasz – korlátozzák szakaszosan a sebességet. A legkevesebb baleset Németországban is az autópályákon történik, ahol nincs sebességkorlátozás, pontosan az összes baleset 7 %-a. A közlekedési szabályokat az ésszer?ség alapján alakították ki, ezért a németek be is tartják azokat.

A szomszédos Ausztriában az ország két meghatározó politikusa, Hubert Gorbach közlekedési miniszter és Wolfgang Schüssel kancellár a média nyilvánossága el?tt beismerte: el?fordult már, hogy az autópályán szabálysértést követtek el és a megengedett 130 km/h sebesség felett autóztak. Az osztrák közlekedési miniszter sajtótájékoztatón mutatta be azt a filmet, ahol egy tesztvezet?, két sávos úton átlagosan 152- 158 km/h sebességgel halad ott, ahol teszt-jelleggel be akarják vezetni a megemelt, 160-as sebességkorlátozást. A 12 kilométeres szakaszon a tesztautót 14-szer el?zték meg.

Gorbach a bejelentést követ?en ismertette a Tempo-160 programját, amelynek lényege, hogy az osztrák autópályákon emeljék meg a sebességhatárt az eddig 130 km/h-ról 160 km/h-ra. A Tempo-160 program els? lépéseként tesztszakaszt jelöltek ki Spittal és Paternion között az A10-es autópályán. A 12 kilométeres szakaszon 2006. május 2-tól 160 km/h-ra emelik a sebességhatárt és az 1 hónapos tesztid?szakot követ?en kiértékeli az eredményeket. Ausztriában a lakosság többsége támogatja a kezdeményezést.

A No Speed Limit kampány az autópályák sebességkorlátozásának eltörléséért, túlmutat a közlekedési táblák leszerelésén , hiszen arról szól, hogy a közlekedési szabályokat vegyék komolyan az autósok. Ezt pedig csak akkor fogják megtenni, ha azok ésszer? és életszer? szabályok.

ugrás fel