EST. 2002

Pályamatrica után kötelez? biztosítás-szüneteltetés

Az RRACE MONO Motoros Nonprofit Érdekvédelmi Szervezet egyik f? célkit?zése volt az idei évre az, hogy elérje a Gépjárm? Felel?sség Biztosításra (GFB) vonatkozó rendelet módosítását. A 190/2004. (VI. 8.) Korm. Rendelet értelmében ugyanis, a forgalomból ideiglenesen kivont gépjárm?vekre a kivonás id?tartamára a GFB díjfizetés is szüneteltethet?, kivéve a motorkerékpárok esetében. (1.sz melléklet 6. bekezdése)

Így hiába is vonatnánk ki a téli hónapokra motorkerékpárunkat ideiglenesen ( ez egyszeri 1000 Ft-os költséggel és egy okmányirodai látogatással könnyen elintézhet? ), a kötelez? biztosítás továbbra is medd? költségként jelentkezik.

Szervezetünk súlyát mutatja, hogy elegend? volt még tavasszal (Budapest Motorkiállítás) egy formális egyeztetés a GKM illetékesével ez ügyben, és felvetésünk ért? fülekre talált.

Demo

Idén szeptember 15-én lesz a tavaly ?szihez hasonló – akkor több, mint 12 ezer résztvev?t megmozgató – motoros demonstráció, melynek helyszíne egyel?re még titkos.

‘A DEMO üzenete idén is a motoros társadalom egységének, összetartásának és társadalmi erejének bemutatása, ahol a motorosok fegyelmezetten, csendben és politikától mentesen állnak ki magukért.’

2007. július 1.-t?l lépett hatályba az a módosítás, mely a gépjárm?vek felel?sségbiztosítását több ponton is módosítja. Ez nekünk, motorosoknak is örömteli hír, hiszen a módosítás következményeképpen kikerült a rendeletb?l a motorosokat diszkriminatívan érint? passzus, mely szerint nem lehetett a motorkerékpárok kötelez? felel?sségbiztosítását szüneteltetni.

Ezt a bekezdést azonban a most hatályba lép? rendelkezés az alábbiak szerint módosította:

‘6. (1) A biztosítási szerz?dés forgalmi engedélyre kötelezett gépjárm?vek esetében szünetel, ha az üzemben tartó bemutatja a gépjárm? forgalomból történ? ideiglenes kivonását igazoló forgalmi engedélyét, vagy a hivatalból történ? ideiglenes kivonásra vonatkozó határozatot. A szünetelés a bejelentés napjától kezd?dik és legfeljebb a kivonás tartamának forgalmi engedélybe bejegyzett lejártáig, vagy a gépjárm? ismételt forgalomba helyezésig, de legfeljebb hat hónapig tart. A díjfizetés kezd? id?pontjára az e melléklet 3. pontjának (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ha az üzemben tartó az újbóli üzembe helyezést hat hónapon belül nem jelenti be, a szerz?dés érdekmúlással megsz?nik.’

Természetesen továbbra is szem el?tt kell tartanunk, hogy a kivonás hossza nem lehet több, mint 3 hónap, különben a bónuszunk emelkedését kockáztatjuk vele.

Lovász Gergely

RRACE MONO

ugrás fel