EST. 2002

Piaggio-Aprilia

Hivatalos. A Piaggio-Aprilia folytatásos
teleregény utolsó (egyben els?) epizódjának id?pontja
2004. december 10.:
ekkor kerül aláírás a szerz?désekre. Ezt Roberto Colaninno, a Piaggio elnöke
mondta egy, a márka fennállásának 120. évfordulójára szervezett ünnepélyen.

‘A jogászok már készítik a szerz?déseket. Ez egy hosszabb folyamat. Azt
hiszem, a Kínából való hazaérkezésünk, azaz december 6-7-e után kerülhet sor
az aláírásra, de a közös munka már a jöv? héten megkezd?dik, mikor találkozunk
az Aprilia menedzsmentjével és szakszervezeti képviseletével.’

A Piaggio meger?sítette azt a szándékát, ami szerint a csoport t?zsdei szerepl?
kíván lenni 2007-ig bezárólag.

ugrás fel