EST. 2002

Pünkösdi közlekedés: fokozott rend?ri jelenlétre számítsunk

Pünkösd id?szaka és az ahhoz kapcsolódó hosszú hétvége rendszerint a közúti forgalom növekedésével jár és ezzel együtt sajnálatos módon a közút közlekedési balesetek bekövetkezésének kockázata is megn?. Az utakon megjelen? járm?vek, a gyakori torlódások és az id?járás széls?séges hatásai próbára teszik a közleked?ket, akik gyakran sietnek, figyelmetlenek és nem elég toleránsak egymással.

Forrás: police.hu, ORFK Kommunikációs Szolgálat  

Az elmúlt hétvégén 7 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt útjainkon, melyekben 7 személy vesztette életét. Ezek a sajnálatos esetek figyelmeztetnek arra, hogy az el?ttünk álló id?szakokban, amikor a balesetek bekövetkezésének kockázata megn?, a közleked?knek nagyobb figyelmet kell fordítani a tragédiák megel?zésére, és az ezzel kapcsolatos rend?ri intézkedések fontosságára.

 

2013. május 17-én és 2013. május 20-án a rend?rség fokozott jelenlétet biztosít a forgalom szempontjából leginkább érintett gyorsforgalmi úthálózaton, ahol sebességellen?rzések várhatók. A rend?rségnek az alaptevékenységéb?l adódó egyéb tevékenysége mellett fontos intézkedni a külföldi és hazai turisták személy- és vagyonbiztonságának meg?rzése érdekében is. Ezen belül különösen fontos a kiemelt turisztikai centrumokhoz vezet? autópályák forgalmának zavartalan biztosítása, az esetlegesen bekövetkez? rendkívüli és intézkedést igényl? eseményekre történ? gyors és hatékony reagálás, valamint a gyorsforgalmi úthálózatra jellemz? vagyon elleni b?ncselekmények – trükkös lopások – elleni hatékony fellépés. A rend?ri jelenléttel elérni kívánt cél, hogy szabályszeg? magatartás nem maradjon rend?ri reagálás nélkül.

ugrás fel