EST. 2002

Saferider: két éven belül szériában?

Manapság már egy Opel is „tudja” hogy éppen mennyi az aktuális sebességhatár, Volvók anélkül állnak meg akadályok el?tt, hogy mi akár megpöccintenénk a fékpedált, Mercik látnak éjjel is, meg például szólnak, ha már ideje lenne pihennünk vezetés helyett – és még naphosszat sorolhatnánk az autók hasonló rendszereit. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, a motoros közlekedésbiztonság-technika nemhogy gyerekcip?ben jár az autóshoz képest, hanem kvázi nem is létezik.

Vannak már ABS-es és kipörgés-gátlós motorok, hogyne lennének, s?t légzsákos Gold Winget is kapni már, de aktív biztonsági rendszer, ami el?re szól, ha veszély közeleg; olyasmi, ami egyre több autóban jelenik meg, olyan motoron még nem volt. A Saferider rendszer fejleszt?i szerint azonban ez akár már két év múlva megváltozhat.

Saferider

Saferider: a mindent tudó motoros ?rangyal?

CERTH kezdeményezésre a MIRA (a néhai Brit Járm?ipari Kutató Egyesület) egy rendkívül összetett motoros figyelmeztet? és veszély-el?rejelz? rendszeren dolgozik jelenleg. A Saferider névre keresztelt eszköz fejleszt?i szerint a rendszer szinte minden elképzelhet? bajforrásra képes lesz felhívni a motoros figyelmét különböz? eszközökkel, mint például lézeres és radaros távolságmér?k és egyedi fejlesztés?, digitális térképpel kombinált GPS helymeghatározó. Természetesen a cél, hogy a kétkerek?ek horribilis baleseti statisztikái javuljanak.

Akinek most hirtelen a BMW által (is) fejlesztett ConnectedRide rendszer ugrott be, annak jár a piros pont: a bajorok is fejlesztik hasonló céllal saját rendszerüket, de míg az csak az útkeresztez?déseket tenné biztonságosabbá, addig a Saferider minden élet-, és közlekedési szituációban vigyázná a motoros biztonságát – elméletileg.

Saferider

Under construction: jelenleg még három dobozra van szükség, hogy a Ténéré elbírja a Saferider minden részegységét.

A Saferider rendkívül összetett, és mivel még javában a fejlesztési stádiumban jár, technikai felépítésének részletezését?l el kell, hogy tekintsünk, az egyes részegységek még közel sem szériaérettek. Nézzük inkább, hogy miket tud, vagy miket fog tudni! A Saferider lényegében két f? részre bontható: a támogató (ARAS – Advanced Rider Assistance Systems), és az informáló (OBIS – On-Bike Information Systems) alkalmazásokra.

Támogató rendszernek min?sül például a Sebesség Figyelmeztet? Funkció. Ez, akárcsak a bevezet?ben említett Opel Astra, a GPS adatok alapján tudni fogja, hogy az úton, melyen éppen haladunk, mennyi a megengedett legnagyobb sebesség, és jelezni fog, ha túllépnénk. Ezt a funkciót egészíti ki a Kanyarsebesség Figyelmeztet?, ami a GPS és a Saferider saját digitális térképét?l kapott információk alapján a m?szerfal kijelz?jén sebességjavaslatot tesz a következ? kanyarra, magyarul megmondja, hogy az el?ttünk elterül? soron következ? ív milyen sebességgel a legbiztonságosabb. Eddig mágikus, és még van tovább!

Saferider

Holttérfigyel? akció közben.

Frontális Ütközés Figyelmeztet? – talán nem kíván különösebb magyarázatot, de a Saferider itt kezd komplikálttá válni. A motor elejére szerelt távolságmér? detektálja a motor haladási irányában fellelhet? esetleges veszélyforrásokat (egyéb közleked?ket, járókel?ket, útakadályokat, stb.), és ezekre kétféleképpen hívja fel a figyelmet. A nem megfelel? nagyságú követési távolságra csak finoman egy fénnyel, de ha az ütközés elkerüléséhez a motoros részér?l elengedhetetlen az azonnali korrekció és/vagy vészfékezés, akár az ülés, illetve a sisak arcpárnáinak rezgetésével, és/vagy fény és hangjelzésekkel is figyelmeztethet.

A motorost támogató rendszerekhez tartozik még a Sávváltás Segít?, ami a motor mögötti teret, holttereket figyeli szintén egy távolságmér? radarral, az autók holttér figyel?ihez hasonlóan a tükrökre szerelt LED-ek felvillantásával, plusz az adott oldali kormánymarkolat vibrálásával jelzi a veszélyforrás irányát. A Keresztez?dés Segít? funkció alapvet?en a Frontális Ütközés Figyelmeztet? és a GPS-es helymeghatározó együttes alkalmazása, és lényegében a BMW ConnectedRide-dal azonos feladatokat lát el: villog, csipog és ülést rezget, ha veszély leselkedik ránk a közelg? keresztez?désben.

Saferider

Saferider

A holttérfigyel? a tükrökön LED-eket villogtat és még a markolatot is rezgeti, ha figyelmetlenek volnánk.

A támogató funkciók mellett a Saferider informáló rendszerekkel is rendelkezni fog. Az eCall akkor lép m?ködésbe, ha a motoros balesetet szenvedett: mobiltelefonos kapcsolaton keresztül értesíti a segítségnyújtó szerveket a baleset helyszínér?l, azaz a Saferider önm?köd?en hív segítséget a bajban. A Telediagnosztika Modul a motor m?ködési- és m?ködtetési paramétereit fogja figyelni számtalan szenzoron keresztül, és szól bármilyen rendellenesség esetén, még ha az a motoros hibájából alakult is ki. Az informáló rendszerek felsorolását maga a GPS zárja, azonban a Saferideren a navigáció funkció ki fog egészülni id?járás- és várható forgaloms?r?ség-el?rejelzéssel, valamint egy balesetekre figyelmeztet? szolgáltatással is.

Mindez szinte hihetetlenül hangzik, hiszen a számtalan szenzor, radar, lézer, GPS-antenna, az ülésrezget? ketyere, és ezek kezel? és kijelz? felületei nem létezik, hogy mind normálisan elférjenek egyetlen motoron – és ez így is van, még. A Saferider egyes részegységeit külön-külön fejleszti a MIRA: a Yamaha UK-t?l kapott 660-as Ténéréjükön dolgozik a GPS-es Kanyar Figyelmeztet?, a Holttér Figyel? és a kormánymarkolat rezget?, a Piaggio által biztosított MP3-asokon a fenékrezgetést és a különböz? informáló rendszereket fejlesztik/tesztelik, míg Triumph Sprint ST-jükön a radaros-lézeres Frontális Ütközés Figyelmeztet?t, a keresztez?dés figyel?t és a ‘rezg?bel?’ NZI bukókat reszelik.

Saferider

Jól kivehet? a Saferider távolságmér? szenzora a Triumph fejidomába faragva, a bukósisakokban pedig arcpárnarezget? is van.

De ez is csak azt példázza, hogy a motorgyártók is felfigyeltek már a Saferiderre, és meg is adnak minden segítséget, hogy a rendszer mihamarabb megjelenhessen szériamotorjainkon. Ennek kapcsán Jonathan Moore, a MIRA mérnöke a BBC-nek elmondta: „A Saferider jelenlegi kiforrottsága, megbízhatósága és fejlesztési üteme alapján úgy gondolom, a rendszer egyes részegységei akár már 18 hónap múlva teljesen bevethet? állapotban lesznek, két év múlva pedig már az utcán is megjelenhetnek.”

Ez pedig nyilván minden közleked? javára válna, noha fenntartásaink azért lehetnek. Ugyanis szinte az összes támogató Saferider egység alapvet?en olyan problémákat próbál megoldani helyettünk, melyekért a legtöbb esetben mi magunk vagyunk a felel?sek – hiányos motorozási tudásunk, figyelmetlenségünk, nem megfelel?en megválasztott sebességünk, például. Plusz ott vannak a kvázi felesleges funkciók, mint például a radaros holttér figyel?. Egy motoron mi okozhat holtteret, amikor nincs kasztni, ami kitakarjon? A válasz a nem megfelel?en beállított visszapillantó tükör, tehát megint csak visszaértünk az emberi tényez?höz.

Saferider

A legels? Kanyarsebesség Figyelmeztet? még így nézett ki, az MCN tesztelhette is egy évvel ezel?tt – akkor még kiforratlan volt.

Ennek ellenére persze nem vagyunk a Saferider, vagy az ahhoz hasonló közlekedésbiztonsági rendszerek ellen s?t, hiszen az autók példáján tudjuk, hogy valóban hasznosak, életeket mentenek. Ahogy a kötelez? ABS, úgy egy Saferider is biztos, hogy képes lenne csökkenteni a közúti balesetek számát, de talán a problémát érdemes lenne nem csak tünetileg kezelni, hanem gyökerénél fojtani el. Például egy, az eddiginél sokkal szélesebb spektrumú motoros jogosítványoktatással. De ez már egy másik téma…

ugrás fel