EST. 2002

Szezonkezdet több szemszögb?l, önkritikusan

A korai felmelegedésnek köszönhet?en, a megszokottnál korábban elkezd?dött a motoros szezon, ami sajnálatos módon a hétvégéket követ? baleseti krónikákból is kiderül. Nem ismerve a konkrét esetek okait, inkább csak általános gondolatokat kívánnék a témához f?zni. Régóta közlekedem autóval, néhány éve motorozom is, ráadásul esetenként oktatom is a leend? járm?vezet?ket a KRESZ szabályaira.

Gyakran hallhatunk, olvashatunk negatív hangvétel? nyilatkozatokat hazánk közlekedési moráljáról. Véleményem szerint ‘csupán’ a társadalmi morál tükörképe jelenik meg a közutakon. Mindenki tapasztalhatja környezetében az arrogancia, az irigység, a rosszindulat, az er?szakosság különböz? mérték? megjelenési formáit, melyeket tovább fokozhat a járm? mozgásából, zártságából adódó védettség érzete is. Ki ne látott volna már olyan vezet?t, aki adott szituációban kismérték? kormánykorrekció helyett elvörösödött arccal magából kikelve rázza az öklét az általa vétkesnek ítélt közlekedési partner felé. Pedig csupán némi toleranciára és megértésre lenne szükség és mindkét fél nyugodtan folytathatná útját.

Miután az együttm?ködési hajlam egyesekb?l teljesen hiányzik, nekünk motorosoknak érdemes mindezt fokozottan figyelembe vennünk a saját jól felfogott érdekünkben, amikor az abszolút és relatív sebességhatárokat feszegetjük, vagy az el?zési szabályokat alkalmazzuk rugalmasan.

Manapság a motorkerékpár inkább hobby, szórakozás, adrenalinfokozó, semmint közlekedési eszköz. (Tisztelet a kivételeknek) Ezt és a mai motorok teljesítményadatait figyelembe véve, azt hiszem kijelenthet?, hogy motorkerékpár vásárlásakor nem a szabályok betarthatósága az els?dleges szempont. A legfontosabb azonban, hogy fel tudjuk mérni azokat a helyzeteket, amikor ezzel sem a saját, sem mások biztonságát nem veszélyeztetjük, és a közlekedés többi résztvev?jéb?l sem váltunk ki rosszalló megjegyzéseket. Az autóvezet?k semmit sem érzékelnek azokból az el?nyökb?l, amit a motorozás nyújt, így bizonyos helyzetekben nem is várható el t?lük a számunkra kedvez? reakció. Ezért ha el?relátóak vagyunk, akkor inkább a rosszra készüljünk fel. A defenzív vezetési technika motorosok részére kifejezetten ajánlott. Felmérhet? egy 200 körüli tempóval érkez? vagy a sávok közt lavírozó, vagy az autós holtterében lév? motoros? Elvileg igen, ha valaki erre folyamatosan számít. De miért tenné? Van épp elég gondja-baja, talán járm?ve technikai kezelése is problémás még, netán a kedvenc cd-t hallgatja, vagy esetleg meg van gy?z?dve róla, hogy ? a Fittipaldi.

Összegezve, motorosként mások hibáztatása helyett -még ha igazunk is van – jó el?re mérjük fel az adott közlekedési helyzetet, ‘lássunk’ a partnerek szemével, és úgy motorozzunk, mintha mindenki ránk vadászna. A bizalmi elv nem kötelez?, „csak amolyan útmutató !”

Kálmán Zoltán
www.motoroskepzes.hu

ugrás fel