EST. 2002

Szót kérünk!

Áprilisban kaptuk egy kollégától az alábbi cikket. Akkor még csak reméltük, hogy többekben elindít valamit: talán egy leheletnyivel el?bb lassít egy számára ismeretlen kanyar el?tt, jobban körülnéz, ha el?zni szeretne valakit. Persze csodát nem lehet várni egy olyan írástól, ami az internet egy eldugott „sarkában porosodik”, senkit nem érdekelve. Bár olvasottságunk rekordokat döntöget az utóbbi hetek eseményei okán, mi valahogy mégse ilyen népszer?ségr?l ábrándoztunk.

És most már a média fenegyerekei is egymásnak estek. Továbbra is tartjuk azt az állításunkat, miszerint erre abszolút nincs szükség, nem ilyen példát kéne a honi kirakatembereknek mutatni. És azt gondoljuk, alapvet?en a fejekben van a probléma. Míg a „dögöljön meg a szomszéd tehene is” mentalitással fogjuk fel létünket, addig nem fog változni a meglév? közlekedési morál. Ezen sem az „1 méter” akció, sem pedig a bravúrosan megfogalmazott körmondatok nem segítenek. Éppen ezért, mint ahogy nem lesz Valentino Rossi az utcán szaladgáló Nagymen?kb?l, Ford Fairlane pedig nem fog misére járni vasárnaponként, úgy a nagyon fekete autóban ül?, nagyon rövid hajú úriember sem fog maga elé engedni a Körúton.

Szóval mit jelent ez leegyszer?sítve? Ne azért kattintsatok többször a [motorinfo.hu]-ra, hogy anyázzatok a fórumokban, a véleményeteket más módon is meg lehet fogalmazni, továbbá közlekedjetek a szokottnál is körültekint?bben. Végezetül, pedig álljon itt Kálmán Zoltán írása, talán most másképpen olvassátok majd ezeket a sorokat.

A motorinfo.hu szerkeszt?i

Szezonkezdet több szemszögb?l, önkritikusan

A korai felmelegedésnek köszönhet?en, a megszokottnál korábban elkezd?dött a motoros szezon, ami sajnálatos módon a hétvégéket követ? baleseti krónikákból is kiderül. Nem ismerve a konkrét esetek okait, inkább csak általános gondolatokat kívánnék a témához f?zni. Régóta közlekedem autóval, néhány éve motorozom is, ráadásul esetenként oktatom is a leend? járm?vezet?ket a KRESZ szabályaira.

Gyakran hallhatunk, olvashatunk negatív hangvétel? nyilatkozatokat hazánk közlekedési moráljáról. Véleményem szerint ‘csupán’ a társadalmi morál tükörképe jelenik meg a közutakon. Mindenki tapasztalhatja környezetében az arrogancia, az irigység, a rosszindulat, az er?szakosság különböz? mérték? megjelenési formáit, melyeket tovább fokozhat a járm? mozgásából, zártságából adódó védettség érzete is. Ki ne látott volna már olyan vezet?t, aki adott szituációban kismérték? kormánykorrekció helyett elvörösödött arccal magából kikelve rázza az öklét az általa vétkesnek ítélt közlekedési partner felé. Pedig csupán némi toleranciára és megértésre lenne szükség és mindkét fél nyugodtan folytathatná útját.

Miután az együttm?ködési hajlam egyesekb?l teljesen hiányzik, nekünk motorosoknak érdemes mindezt fokozottan figyelembe vennünk a saját jól felfogott érdekünkben, amikor az abszolút és relatív sebességhatárokat feszegetjük, vagy az el?zési szabályokat alkalmazzuk rugalmasan.

Manapság a motorkerékpár inkább hobby, szórakozás, adrenalinfokozó, semmint közlekedési eszköz. (Tisztelet a kivételeknek) Ezt és a mai motorok teljesítményadatait figyelembe véve, azt hiszem kijelenthet?, hogy motorkerékpár vásárlásakor nem a szabályok betarthatósága az els?dleges szempont. A legfontosabb azonban, hogy fel tudjuk mérni azokat a helyzeteket, amikor ezzel sem a saját, sem mások biztonságát nem veszélyeztetjük, és a közlekedés többi résztvev?jéb?l sem váltunk ki rosszalló megjegyzéseket. Az autóvezet?k semmit sem érzékelnek azokból az el?nyökb?l, amit a motorozás nyújt, így bizonyos helyzetekben nem is várható el t?lük a számunkra kedvez? reakció. Ezért ha el?relátóak vagyunk, akkor inkább a rosszra készüljünk fel. A defenzív vezetési technika motorosok részére kifejezetten ajánlott. Felmérhet? egy 200 körüli tempóval érkez? vagy a sávok közt lavírozó, vagy az autós holtterében lév? motoros? Elvileg igen, ha valaki erre folyamatosan számít. De miért tenné? Van épp elég gondja-baja, talán járm?ve technikai kezelése is problémás még, netán a kedvenc cd-t hallgatja, vagy esetleg meg van gy?z?dve róla, hogy ? a Fittipaldi.

Összegezve, motorosként mások hibáztatása helyett -még ha igazunk is van – jó el?re mérjük fel az adott közlekedési helyzetet, ‘lássunk’ a partnerek szemével, és úgy motorozzunk, mintha mindenki ránk vadászna. A bizalmi elv nem kötelez?, „csak amolyan útmutató !”

Kálmán Zoltán
www.motoroskepzes.hu

ugrás fel