EST. 2002

Ülést tartott a MAMS elnöksége.

A Dr. Tóth László által vezetett ülésen az elnökség tagjai áttekintették az
elmúlt id?szakot, különös tekintettel a Sportszakmai Alelnök beszámolójára.

Tulajdonképpen az új összetétel? Elnökség munkamódszerét keresi, miközben
egy egész sor fontos döntést hozott:

 • A MAMS Elnöksége 13 MAMS Tagot törölt a tagok sorából, mivel a tagdíjfizetési
  kötelezettségüknek (határid? január 31 volt) felszólítás után sem tettek eleget.
 • Az Elnökség tagjai sorába felvett kett? új jelentkez? egyesületet.
 • Az Elnökség a motocross szakág területén nevez?i licenccel rendelkez? MAMS
  Tagok véleményének kikérése után, annak figyelembevételével Ifj. Balogi Lajost
  a Motocoross Szakág vezet?jévé nevezte ki.
 • Az Elnökség Komáromi D. Zoltánt a Sportfelügyel?i Kollégium Elnökévé nevezte
  ki.
 • Az Elnökség Munkacsoportot hozott létre a MAMS Klub m?ködésének vizsgálatára.
 • Az Elnökség kinevezte a Fegyelmi Bizottság új Elnökét és tagjait.

www.brorganisation.hu

ugrás fel