EST. 2002

Vigyázz! Sebességmérési láz az utakon most hétvégén!

A TISPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) évente több alkalommal nemzetközi közúti ellen?rz? akciókat szervez. Ezeket az akciókat a TISPOL-hoz csatlakozó 29 ország területén egyidej?leg, egységes céllal hajtják végre. Minden egyes kampány egy-egy kiemelt közlekedésbiztonsági kockázatú jogsért? cselekmény, vagy jelenség visszaszorítására irányul.

Forrás: police.hu

A TISPOL Operational Group  éves ellen?rzési terve alapján az „European Operation Speed” közlekedésbiztonsági ellen?rzés európai szint? végrehajtása 2013. tizenhatodik hetében történik, mely kifejezetten a sebességellen?rzésre terjed ki.

Az akció hátterében az áll, hogy Európában – s ezen belül Magyarországon is – a sebességtúllépés a közúti tragédiák legf?bb oka. Évek óta az összes személyi sérüléses közúti baleset mintegy 27%-a, a halálos kimenetel? baleseteknek megközelít?leg 40%-a vezethet? vissza a gyorshajtásra.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a sebességtúllépés visszaszorítása nélkül a közösségi és nemzeti közlekedéspolitikai célkit?zések nem teljesíthet?ek. Európában a kampány egy hétig tart, ezen belül az egyes tagállamok, illetve tagszervezetek önállóan választhatják meg az ellen?rzés konkrét id?pontját.

Magyarországon a fokozott sebességellen?rzés 2013. április 18. és 2013. április 20. között tart. Az akció országos szint?. A f?városban, valamennyi megyében és a gyorsforgalmi utakon egyaránt számítani lehet a Megyei Kormányhivatalok Közlekedési F?felügyel?ségeinek munkatársaival együttm?ködve végrehajtott ellen?rzésekre.

Az akcióban a rend?rség valamennyi mobil és fix sebességmér? eszközét m?ködteti.

ugrás fel