EST. 2002

24 órás Veterán Megbízhatósági Verseny

A rendezvény elnevezése
24 órás Veterán Megbízhatósági

A rendezvény jellege
Szabadid?s technikai sportrendezvény

Helyszín
Kunmadaras, Repül?tér

Id?pont
2003. július 19-20.

Szervez?k
Motorbarátok Egylete, valamint valamennyi résztvev? csapat

Elérhet?ségek
cím: 5301. Karcag, Pf.:17.
tel.: (30) 9-639-942,(30) 402-5863
e-mail: mek@externet.hu
Számlaszám: 70100114-10006461

Verseny leírás
A versenyz?k feladata, hogy a helyszíni adottságok és lehet?ségek figyelembevételével,
3 vagy 4 f?s csapatokban, csapatonként egy motorkerékpárral, a rendelkezésre
álló 24 óra alatt minél több kört tegyenek meg a kijelölt pályán. A verseny
ideje alatt tetszés szerinti id?ben válthatják egymást, javíthatják, szervizelhetik
gépüket, ha úgy látják jónak, id?szakosan ki is állhatnak. A pálya kb. 2.200-2.300
m hosszú ‘körpálya’, helyenként lassító kanyarokkal. Felülete 5×6
m-es betonlapokból álló, legtöbb helyen 20 m, legkeskenyebb pontján kb. 10 m
széles, átlagos közúti min?ség?. Az éjszaka folyamán a depóterület kivilágított,
a pálya többi része fényvisszaver?kkel kijelölt.

Nevezési kategóriák
1; Magyar egyhengeres (m1)
2; Magyar kéthengeres (m2)
3; Külföldi 350 (Jawa, Mz, Izs, Junak, Ural stb.) (k1)
4; Külföldi 250 (nyugati) (k2)
5; Robogó (max. 80 ccm, évjárat korlát nélkül) (r)

Nevezési feltételek

Személyi feltételek:

Életkor
Betöltött 18. életév. Ett?l eltérni még szül?i engedély birtokában sem lehet.

Egészségi állapot
Az indulóknak a versenyt megel?z?en és tartama alatt általánosan jó egészségi
állapotban kell lenniük. Nem lehetnek alkohol, drog, vagy egyéb szer hatása
alatt, nem rendelkezhetnek sérüléssel (pl. gipszelt végtag). Sérülés esetén,
7 napnál nem régebbi sportorvosi igazolás szükséges, mely igazolja, hogy orvos
hozzájárul a 2003. júl. 19-20.-én zajló versenyben való részvételhez.

Ruházat
A versenyen kötelez? a zárt ruházat. A közúti el?írásoknak megfelel? zárt bukósisak,
szükség esetén motoros szemüveg, keszty?, csizma vagy magas szárú cip?, bukás
esetére kell? védelmet nyújtó fels? ruházat, 20 LE felett b?r motoros ruha.

Egyéb
Az el?z? évek tendenciájának további er?sítéséért, s hogy igazán a magatokénak
érezhessétek a rendezvényt, valamennyi indulónak MEK tagsággal kell rendelkeznie.

M?szaki el?írások

A járm? kora
A motorkerékpár gyártási ideje csak 1975. január 01. el?tti lehet. X kategória
esetén lehet fiatalabb. Kérdéses esetben a bizonyítás a nevez? feladata.

M?szaki állapota
A motorkerékpár a váz, a futóm? és a kormány tekintetében elégítse ki a közúti
követelményeket. Rendelkezzen elöl távolsági és/vagy tompított fényszóróval,
hátul a közúti el?írásoknak megfelel? helyzetjelz? világítással és fényvisszaver?
prizmával. Féklámpa, kürt, irányjelz?k használata megengedett, nem javasolt.
Tükör használata megengedett, nem javasolt. A gumik állapota a start id?pontjában
elégítse ki a közúti el?írásokat. Elöregedés miatti repedések, illetve egyéb
sérülések nem megengedettek. A motorkerékpáron bárminem? m?szaki átalakítás
megengedett, mely a biztonságot nem veszélyezteti és nem változtat a járm? veterán
jellegén. A motorkerékpároknak nem kell forgalmi engedéllyel és m?szaki vizsgával
rendelkeznie. Az alkalmazott üzemanyagra nincs megkötés. A gépeken a verseny
folyamán bárminem? javítás, illetve bármely alkatrész cseréje megengedett, kivéve
a számozott f?darabok, vagyis a váz és a blokk-közép cseréjét.

Résztvev?i költséghozzájárulás
Magyar résztvev?k számára: 15.000 Ft/csapat (ebbe beleszámít a befizetett tagdíj)
Külföldi résztvev?k számára: 40 Euro vagy 10.000 Ft/f?

Nevezési határid?
2003. július 01.

Részvételi feltételek
A Versenykiírásban és a Versenyszabályzatban foglaltak elfogadása.A tagdíj (1.500
Ft/f?) befizetése 2003. június 30.-ig.2003. július 1 után, de legkés?bb a helyszíni
adminisztráció lezárásáig, a teljes nevezési díj befizetése.Megjelenés a rendezvény
helyszínén az adminisztráció lezárása el?tt.Aláírt szándék- és felel?sségvállalási
nyilatkozat.

Értékelés
Azok a csapatok kerülnek értékelésre, melyek a verseny folyamán legalább 16
órát töltöttek a pályán, valamint megtett köreik száma több mint kategóriájuk
els? helyezettjének körszámának 50%-a. (A tervek szerint a leállással- és a
depóban töltött id? regisztrálásra kerül. Max. kiállási id? 8h!)

Díjazás
Az értékelésre kerül? csapatok kategóriánként. I. hely serleg, a csapat tagjainak
érem, valamint oklevél
II. hely serleg, a csapat tagjainak érem, valamint oklevél
III. hely serleg, a csapat tagjainak érem, valamint oklevél
további helyezetteknek oklevél. Értékelésre nem került csapatok tagjainak emléklap.A
legtöbb kört megtett csapat különdíjként, egy évre elnyeri a vándorkupát.

Id?terv
2003. július 19.
8:00 Programkezdet, helyszíni adategyeztetés, el?zetes gépátvétel
12:00 Helyszíni adminisztráció zárása.Eligazítás, szabályismertetés.
13:30-14:30 Szabadedzés.
15:30 Start
2003. július 20.
15:30 A verseny leintése
17:00 Eredményhirdetés

Információ kérés a MEK címén és telefonszámán

ugrás fel