EST. 2002

A Talma-saga folytatódik…


„Aki Stefanót támadja, az engem támad.” – kezdi levelét Gábor, reagálva a nálunk, és más médiumokban olvasott, Gábor felmondását Stefano számlájára író, kedvesnek és tárgyilagosnak nem mindig nevezhet? olvasói és újságírói véleményekre.

Mi tagadás, a Gábor körül kialakult helyzetet kívülállóként követve valóban könnyen hihet? a gondolat, miszerint Stefano Favaro, Gábor menedzsere mozgatta a szálakat a háttérb?l, hogy miatta, az ? nyomására mondott fel Talma, hogy nem állt más a háttérben, mint a piszkos anyagiak. De ez, Gábor szerint nem más, mint alaptalan vádaskodás. ? akart felmondani, ? az, aki a döntéseket hozza a saját életér?l és karrierjér?l, és ez, nekünk, mint szurkolóknak, megnyugtató.

A kételyek és valótlan vélemények eloszlatását célozva Gábor a következ?ket kívánja megosztani veletek, kedves olvasók:

Talmácsi Gábor sajtóközleménye

„Aki a barátomat és egyben menedzseremet támadja, az engem támad.”

„Mi továbbra is készek vagyunk megoldást találni a folytatást illet?en, azonban ez idáig nem keresett Martinez úr sem engem – ellentétben állításával, miszerint többször is próbált utolérni –, sem pedig barátomat és menedzseremet, Stefanót.”

„Péntek délután sajtótájékoztatót tartott Martinez úr Le Mans-ban, majd a Balatonring Team kommunikációs osztálya által kiküldésre került egy közlemény is, angol és magyar nyelven. Felettébb érdekes, hogy a két közlemény tartalmilag eltér egymástól, holott mindkett?t elviekben a Balatonring Team küldte és mindkett? ugyanarról a témáról szól. A közleményben Martinez úr kijelenti, hogy csak velem óhajt tárgyalni és a jelenlegi helyzet el?idézéséért kizárólag Stefanót teszi felel?ssé.”

„Bevett szokás, hogy a profi sportban a sportolót érint? kérdésekben mindig az ?t képvisel? menedzserrel kell tárgyalni, a versenyz? feladata pedig, hogy tudása legjavát adva, mindig a maximumot nyújtva versenyezzen. Mindezt pont egy profi motorversenyz?, Jorge Aspar Martinez ne tudná? Velem kapcsolatban 2002 óta így m?ködik a dolog és Martinez úrral Stefano már két szerz?désr?l is egyeztetett, majd azok aláírásra is kerültek, nem értem, hogy most mi a baj?”

„Aki Stefanot támadja, az engem is támad. Mondhat bárki bármit, a döntés az enyém volt. Martinez úrnak pedig pontosan tudnia kell, hogy mi történt a háttérben, hiszen többször is próbáltunk kompromisszumot keresni, mindhiába. Az állandó stresszhelyzet miatt úgy döntöttem, nem kockáztatom tovább testi épségemet, nem akarok még egyszer dühb?l motorozni, így szerz?dést bontottam. Stefano az a személy, aki jogilag képvisel és vele lehet egyeztetni a feltételeket. Én motorversenyz? vagyok. Bár még engem nem értesített Martinez úr, de olvastam az interneten a nyilatkozatát, hogy a héten Budapestre jön, hogy egyeztessen velem a folytatásról. Nagyon szívesen találkozom vele, szívesen ebédelek majd vele, vagy beszélgetek vele a versenyzésr?l, de a szerz?dés feltételeir?l továbbra sem velem, hanem jó barátommal és egyben menedzseremmel Stefanóval kell tárgyalni.”

„Folyamatosan forródróton vagyok Stefanóval és pontosan tudom, hogy most is azon dolgozik, hogy miel?bb újra versenyezhessek. Maximálisan megbízom benne, hiszen évek óta együtt dolgozunk. Ha valakire, akkor rá mindig, mindenben számíthatok. Velem van jóban-rosszban. Olasz emberként, amit csak tudott megtett értem és a magyar motorsportért. Az én sikerem pedig hozzájárult az egész ország hírnevének növeléséhez és mindebben óriási szerepe volt/van Stefanónak is, aki nem magyar állampolgár.”

Üdvözlettel:
Talmácsi Gábor

ugrás fel