EST. 2002

Jogvita a Dragbike sport körül.

Többnyire megjelent egy magát Magyar Gyorsulási Szövetségnek nevez? szervezet a láthatáron, és igyekezett meghiúsítani a MAMS által jóváhagyott eseményt.

A MAMS kénytelen volt jogi útra terelni a dolgot saját, és tagszervezetei érdekeinek
védelmében.

Tegnap érkezett a MAMS-hoz meg a Tolna Megyei F?ügyészség levele, amelyben
a következ?kr?l tájékoztatják a MAMS-ot:

 • A Magyar Gyorsulási Sportszövetség sportegyesületként került bejegyzésre,
  ugyanakkor sportági szakszövetségként viselkedett, amelyhez nem volt jogosultsága.
 • A Nemzeti Sportszövetség a Magyar Gyorsulási Szövetséget nem vette nyilvántartásba,
  és nem is kívánja ezt megtenni.
 • A Tolna Megyei F?ügyészség óvást nyújtott be a Magyar Gyorsulási Szövetség
  alapszabálya ellen. Többek között a névhasználat ellen, mivel a ‘magyar’
  és a ‘sportszövetség’ megjelölés együttes használata nem felel meg
  a névvalódiság követelményeinek. Azt a látszatot kelti, hogy a társadalmi
  szervezet nem sportegyesület, hanem jelent?sége és m?ködése ennél lényegesen
  több, sportági szakszövetségi feladatokat ellátó szervezet.
 • A f?ügyészség felhívta az egyesület figyelmét arra, hogy amennyiben m?ködése
  továbbra is sérti mások törvényes jogait, az egyesület feloszlatására irányuló
  keresetet nyújthat be a bírósághoz.

Tehát a MAMS törvényben leírt jogai megvédésre kerültek az ügyészség által.
Ez jó. Az viszont nem, hogy a Dragbike sport körül, amely egyik legfiatalabb
ága hazánkban a motorsportnak, ilyen kellemetlen zöngék keringtek.

Reméljük, hogy a békés jöv? tovább segíti ezt a sportot a fejl?dés útján, hiszen
már nyílt titok, hogy a sport irányítói egyre inkább nyitni kívánnak a nagyobb
nemzetközi versenyek, így egy UEM Európa Bajnoki verseny megrendezése felé,
amelynek 2004-re reális esélye van!

www.brorganisation.hu

ugrás fel