EST. 2002

Michelin 16,5′

A 2000-es évben az el?ször Garry McCoy által használt innovatív
hátsó volt ehhez fogható áttörés. A pilóták és a csapatok nagyrésze az el?zetes
híradások szerint sokat vár az új anyagtól: de vajon mit mond maga a fejleszt?
Michelin
?

Nicolas Goubert, a francia gyár felel?se a következ?ket mondta:

"Legf?képpen az Aprilia csapat visszajelzéseire kezdtük el a 16
és feles abroncsokkal való munkát: Haga és Edwards kértek t?lünk altarnatívát.
Év végén a versenyz?k elégedetten nyilatkoztak, így arra gondoltunk, hogy más
csapatok véleményét is kikérjük még a tél folyamán. Ennek ellenére egy abroncs
hivatalos homologizációja
igen hosszú folyamat."

"Egy új gumi piacra érkezésének legf?bb feltétele az, hogy ne legyen
befolyással a motor stabilitására és alap-beállításaira
" folytatta
Goubert úr.

A legkisebb paraméterek megváltoztatása is jelent?s változásokkal járhat egy
versenymotor egészére nézve. Magunk részér?l meg vagyunk gy?z?dve
a 16.5-ös els? teljesítményér?l
, de azt a gyakorlatba csak a csapatokkal
együtt lehetséges átfordítani, ami nem egy kimondottan egyszer? feladat. Szerencséje
volt Garry McCoynak, akit 2000-ben Welkomban gy?zelemre segített ez a merész
változtatás: akkor többen a jöv? abroncsaként kezdtek tekinteni az innovációra."

"A versenyben részt vev? motorok folyamatosan változnak, és a pályák
sem egyformák. Ez a változás az oka annak, amiért egyel?re nem lehet egyértelm?en
kielemezni a 16.5-ösben rejl? valódi lehet?ségeket."

"A 16.5-ös és a 17-es, azaz hagyományos abroncsok között nem a méret az
egyetlen különbség, a két abroncs szerkezetében is
más
. Más faktorok is közrejátszanak, mint a keverék, a profil illetve
a gyártási eljárás."

ugrás fel