EST. 2002

Nyíltan kitört a háború a MAMS elnökségén belül

A vita minden szabályt átlépve, az alapszabályban és a MAMS Sportkódexében
leírtakat figyelmen kívül hagyva az elnök dönt? szavazatával zárult le.

A vita tárgya tulajdonképpen lényegtelen. A lényeg az, hogy az elnökség áprilisban
megválasztott elnöke, gazdasági alelnöke, és két nem a sportszakmai területre
választott tagja 4:4 arányú szavazást produkált az elnökség sportszakemberekb?l
álló mások felével szemben. Az Alapszabály értelmében ilyen esetben az Elnök
szavazata dönt! És ? döntött, a sportszakma ellen!

Soha nem fordult még el?, hogy sportszakmai kérdésben, az elnökség leszavazta
volna a szakembereket. Az pedig végképpen nem, ami ez alkalommal: nem vettek
figyelembe semmilyen érvet, szabályt, törvényt. Számukra csak egyetlen dolog
volt fontos, legy?rni a sportszakmai alelnököt!

Tehát a háború kitört! Az újonnan érkezett elnökségi tagok nyílt háborút indítottak
a több tíz éves szakmai gyakorlattal, és tudással rendelkez? "öregek"
ellen. Nem szép dolog. Meg nem is vezet sehova.

Különösen akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy az elnökségi ülés megkezdése
el?tt néhány perccel vettük kézhez a Legf?bb Ügyészség hivatalos okiratát, amely
arról szól, hogy egy osztályvezet? f?ügyész óvást nyújtott be a négy tisztségvisel?
megválasztásával kapcsolatban. Azaz, hamarosan a MAMS tagságának ismét egy közgy?lésen
arról kell döntenie, hogy a négy f? továbbra is tagja maradjon-e az elnökségnek,
vagy sem.

ugrás fel