EST. 2002

Nyírád: megvolt az els? Short Track Quad bajnoki

Április utolsó, de az id?járást tekintve a nyár els? napjaival együtt elérkezett a MAMS supermoto szakága legújabb versenysorozatának idény-nyitó eseménye. A Magyar Quadsport Szövetség által rendezett Short Track Quad Bajnokság – ahogy az elnevezéséb?l is kit?nik – csak quadoknak szól, lebonyolításában pedig a supermoto szabad szellemének is a legküls? határait feszegeti.

Kis történelemleckével kezdve: az talán köztudott, hogy a supermoto a motocross és a gyorsasági (terep és utcai) versenyzés keresztezéséb?l született mutáns, versenygépeiben, pályáiban, szabályrendszerében egyaránt, és hivatalosan szinte ez fogadta el el?ször külön kategóriaként a négykerek? motorokat. A short track quad (röviden STQ) a mára önállóságig fejl?dött magyar quadversenyzés legfrissebb génmanipulációja, az autocross-szal beoltott superquadok új generációja – ha már ezeknek is kivan a négy kereke… A koktél egészen egyszer?: végy egy quadot; ültesd le jobban, mint a crosshoz, de kevésbé mint a supermotohoz; ereszd rá egy „puhatest?eknek” is biztonságos autocross pályára; és ha már elég sokan vannak, rendezz nekik versenyt autocross szabályok szerint, egy autocross bajnoksággal kombinált eseményként. Na, ez az autós-quados, pályaversenyz?s legkisebb közös többszörös a supermoton kívül másba tényleg aligha férne be hivatalosan!

Április 28-án reggelre zsúfolásig telt a nyirádi rallycross pálya depója a halmozott rendezvény rengeteg résztvev?jével. A Mammut Autocross országos-bajnokságra, FIA Autocross Közép-Európai Zóna Trófeára, és STQ bajnokságra összesen közel 100 versenyz? érkezett, ami délutánba nyúló gépátvételt és sötétedés miatt megszakított edzéseket eredményezett. Az autocrossos versenyigazgatóság külön hálás volt quadosaink együttm?ködéséért, hogy lemondtak a szombati második mért edzésükr?l – amire kb. este 9-kor került volna sor – és elfogadták az els? mért edzés által adott rajtbesorolást a vasárnapi els? el?futamra. Ez alapján az 1000cc-s géposztály „A” selejtez?jének els? sorából három suzukis – Tóth Demeter, Kazár Miklós és Kunkli Tivadar –, míg a 440cc-seknél Kovács János (Yamaha), Tóth Attila (Suzuki), és Kósa Béla (Suzuki) rajtolhatott.

Annak ellenére, hogy egy négykörös el?futam rapid összecsapásokat ígér, mégis sikerült szétzilálni a mez?nyöket, így az se el nem vett, se hozzá nem tett a verseny izgalmához, hogy a három selejtez?ben elért helyezésekért szerzett pontok, és nem az id? szerint alakul a dönt?be jutás. Az 1000cc-s géposztályban továbbra is a mért edzés leggyorsabbjai domináltak, és noha Tóth Deme többször megjegyezte, hogy a 12 méter széles pályán „elveszetten” bolyong jobbra-balra az ideális ívek után kutatva, mindhárom selejtez?ben második lett. Kazár Miki az els? két el?futamot nyerte, a harmadikat pedig kihagyta – mert csak az el?futamokban elért két legjobb pontszámot összesítik a dönt?höz –, ezzel átengedte az els? helyet az addig harmadikként beérkez? Kunkli Tivadarnak. Az nagykategória dönt?jében aztán az els? el?futamok eredménye ismétl?dött meg a Kazár-Tóth-Kunkli befutóval, és inkább a maradék helyezések kiosztásánál került sor kisebb párharcokra.

A 440cc kategória futamai már cifrábbra sikerültek, mivel a nagyobb létszám miatt két csoportot kellett felállítani, de a csoportbeosztások selejtez?r?l selejtez?re változhattak az id?eredmények nyomán (is), hogy mindenki a hozzá méltó ellenféllel mérhesse össze tudását. Ezek után a mért edzés el?rejelzését?l kicsit eltérve Kovács János, Huba Dávid (Yamaha), Farkas János (Suzuki) és Kósa Béla jutottak tovább a legel?kel?bb pozíciókban a dönt?be, amib?l végül Kovács, Tóth Attila, és Kósa került ki gy?ztesen.

A következ? fordulóra a csehországi Prerovban kerül sor 2007. május 5-6-án, szintén egy aktuális autocross versennyel közösen. Quadosaink körül akkor nem csak a leveg? lesz „idegen”, de több külföldi versenyz? is jelezte részvételi szándékát, hogy a magyarországi superquados-aszfaltos mérk?zések után most a murvás terepen is kiálljanak egymás ellen.

További információ: www.quadszovetseg.hu , www.supermot.hu

Szöveg és képek: Lukácsy Fanni

ugrás fel