EST. 2002

Rossit tartaná a Honda

Hallani olyan hangokat ugyanis, melyek szerint a titulus várományosa elhagyni
készülne
jelenlegi kenyéradóját. Ezek a pletykák késztették reakcióra a
HRC vezet?jét, Carlo Fioranit, aki bizalmát és meggy?z?dését fejezte
ki a továbbiakat tekintve. Reméli, hogy Rossi még az október ötödiki, Csendes-óceáni
GP el?tt aláírja a kontraktust a következ? évre.

"Több ízben is találkoztunk Valentino menedzsereivel – mondta Fiorani
– és szerz?dést ajánlottunk a jöv?re is, már Estoril után. Ez a szerz?dés
jelenleg Japánban van, a Honda jogi osztályánál: Valentino képvisel?i javított
példányokat kapnak majd Londonban illetve Olaszországban. Reménykedünk abban,
hogy pozitív választ kapunk még Motegi el?tt, és folytatódhat a gyümölcsöz?
együttm?ködés."

Fiorani szerint az összhang teljes, pusztán néhány részletet kell tisztázni
még. Rossit például felmérgesítette az a kitétel, amely szerint jöv?re hat
versenyz?
is megkapná a hivatalos, gyári RC211V-t, mert nem volna
korrekt így semmissé tenné hosszú évek közös munkáját.

A szerz?dés 9o%-ában egyetértenek a felek. Nemsokára kiderül, mi a helyzet
a maradék 1o-zel?

ugrás fel