EST. 2002

S.O.S. Box

Az S.O.S. BOX egy 4 cm átmér?j?, szelence formájú, életmentést segít? adathordozó, melynek anyaga csúcsmin?ség?, 150 Celsius fokig h?álló m?anyag. A fedelén az S.O.S. felirat és a vörös kereszt, amely baleset esetén könnyen észrevehet?vé teszi, egyértelm?en jelzi küldetését.

Tartalma

Egy magyar-angol nyelv? fényképes adatlap, amely tartalmaz minden, a sürg?sségi ellátáshoz szükséges információt. A szelence fed?lapjában egy speciális tömít?párnát helyeztek el, amely a lezárás után megóvja az adatlapot a nedvességt?l, párától. A szelence rögzíthet? a talpán lév? ragasztólapocska segítségével, illetve a mellékelt szorító szalaggal, amellyel rögzíthetjük minden olyan helyen, ahol a termék komolyabb mechanikai vagy id?járási hatásnak van kitéve.

Az adatlap

Az els? oldal tartalmaz minden olyan adminisztratív információt, amely szükséges ahhoz, hogy az eszméletét vesztett, vagy gyermek sérült személyazonosságát megállapíthassák. Lehet?ség van megjelölni azt a hozzátartozót és annak elérését, akit baleset esetén el?ször szeretnénk értesíteni, valamint megjelölhetjük nem életveszély esetén azt a kórházat, ahol kezeltetni szeretnénk magunkat.

A második oldalon a fontos egészségügyi jellemzők olvashatók. A balesetek nagy százalékánál el?fordul, hogy a sérült eszméletlen vagy sokkhatás alatt áll, ezért nem képes hatékonyan segíteni az ellátó személyek munkáját. A második oldalon található adatok ezért létfontosságúak. Ezek a következ?k:

1/ Vércsoport

Szükséges információ abban az esetben, ha rövid idon belül nem lehet vércsoportot meghatározó eszközhöz jutni.

2/ Vírushordozás

A kezelést és az ellátó személyzet biztonságát nagyban meghatározó információ.

3/ Gyógyszerallergia

Ismerete kiemelt fontosságú a sürg?sségi ellátásban, meghatározó a gyógyszerek kiválasztásakor, mivel szerencsétlen esetben éppen az allergiás reakciót kiváltó szer okozhatja a sérült halálát.

4/ Alapbetegségek

Meglétük megjelölhet?, kiegészítés az ‘egyéb’ rovatban hozzáf?zhet?. Az ellátó orvos ezen adatok birtokában eleve kizárhat olyan gyógymódokat, amelyek esetleg hátráltathatják a beteg felépülését.

Egyéb

Minden olyan betegséget, amely a felsorolásban nem szerepel, az egyéb rovat alatt jelöljük meg.
Az ellátó orvos ezen adatok birtokában eleve kizárhat olyan gyógymódokat, amely esetleg hátráltathatja a beteg felépülését.

5,/ Rendszeresen szedett gyógyszerek

Informálva a kezel?orvost a rendszeresen szedett gyógyszerekr?l, teljes biztonsággal kiválasztható az alkalmazandó terápia, és elkerülhet?k bizonyos gyógyszerek együttes alkalmazásából fellép? komplikációk.

6./ Háziorvos/kezel?orvos

A háziorvos vagy kezel?orvos elérésének feltüntetése szintén segíti a betegr?l történ? pontosabb információhoz jutást, hiszen az ? birtokában is vannak olyan adatok, melyek tovább segítik a gyógyítást.

B?vebb információ és megrendelhet?: www.sosbox.hu

ugrás fel