EST. 2002

Supermoto Magyar Bajnokság versenykíírás

1. A verseny id?pontja: 2003. május 11., vasárnap
2. Helyszíne: Kiskunlacháza, Repül?tér
3. A versenyt engedélyezte: MAMS
4. A verseny száma:
5. Versenyrendez?: VEGA MOTORSPORTKLUB
6. A versenypálya: hossza: 1 850 méter, minimális szélessége: 8 méter,
talaja: aszfalt, föld, beton

7. A verseny jellege:

– A Magyar Köztársaság Nemzetközi Bajnoksága Prestige osztályban (az Alpok-Adria
Bajnoksággal együtt)
– A Magyar Köztársaság Országos Bajnoksága Open osztályban
– MAMS KTM Junior Kupa 125 ccm

8. A verseny hivatalos vezet?i:

Zs?ri elnök: Lukácsy Fanni
Rendezvényigazgató: Kökényesi György
Vezet?bíró: Nagy László
Versenytitkár: Boros Boglárka
Id?mérés vezet?je: Sutus Juhász Tímea

9. Részvételi jog

A Bajnokságok versenyein indulhatnak a MAMS által kiadott, érvényes MAMS I,
MAMS N supermoto versenyz?i licenccel rendelkez? versenyz?k az Open, a Prestige
és a KTM Junior 125 ccm osztályokban. Az osztályba sorolást alapvet?en a versenymotor
és a versenyz? supermoto versenyz?i gyakorlata határozza meg.
A versenyen részvételre jogosultak azok az érvényes MAMS versenyz?i licenccel
rendelkez? versenyz?k, akik nevezésüket a nevezési határid? el?tt a rendez?
postacímére (faxon, vagy e-mailen) eljuttatják vagy helyszíni nevezésüket a
rendez? elfogadja.
A versenyek résztvev?inek a Versenykiírás, a Supermoto Élsport, Tömegsport és
Utánpótlás Alapversenykiírás, valamint MAMS Sportkódex el?írásainak betartása
kötelez?.

10. Nevezési határid?: 2003. Április 30.

A nevezési határid? leteltével a rendez? nevezést csak büntetés ellenében fogad
el. (Lásd Supermoto Alapversenykiírás.)
Nevezéseket hivatalos formanyomtatványon az alábbi címre kérjük küldeni:
Vega Motorsportklub, 1581 Budapest, Pf.: 60.
Fax: (1) 352 97 00
E-mail: koki@motorsport.hu

Nevezési díjak versenyenként
Az a versenyz?, aki indul a Supermoto Alpok-Adria Bajnokságon, nem fizet külön
nevezési díjat a Magyar Bajnokság versenyén.
– Prestige, Open: 9 000 Ft Áfá-val
helyszíni nevezés esetén, büntetéssel együtt: 11 000 Ft Áfá-val
– KTM Junior 125 ccm: 5 000 Ft Áfá-val
helyszíni nevezés esetén, büntetéssel együtt: 6 000 Ft Áfá-val
– Alpok-Adrai nevezési díj: 80 € + 20 € reg.-díj
A nevezési díj tartalmazza a felel?sségbiztosítás díját.
A Prestige és Open osztályok versenyz?i csak egy osztályban szerezhetnek pontot.
Az Open osztály versenyz?i indulhatnak az Alpok-Adria versenyen is.

11. Géposztályok
1. Kiemelt (Prestige) osztály: Bajnoki futam
2. Nyílt (Open) osztály: Bajnoki futam
3. KTM Junior 125 ccm: Utánpótlás sport

A résztvev?k alsó korhatára: Prestige osztályban 16 év, Open osztályban 14
év.
A KTM Junior Kupa résztvev?inek minimum korhatára 14 év, maximum korhatára 19
év.
18 éven aluli versenyz?k részére a licenc kiadásához szül?i engedély szükséges!
A rendez? egyesület a versenyz?k rajtszámait a nevezések beérkezése után határozza
meg és azt a versenyz?kkel közli.

12. A versenymotorkerékpárok felszerelése
A Supermoto Alapversenykiírás szerint.
A motorkerékpárokon terepgumik nem használhatók.
Az összes motorkerékpáron a folyadékelvezet? csöveket egy jól rögzített, üríthet?
tartályba kell gy?jteni és azt a futamok között üríteni kell. Supermoto versenyen
a motorkerékpárok gumiköpenyein a rovátkamélység illetve a bütyökmagasság sehol
nem haladhatja meg a 6 mm-t.

13. Depo
A depoban a versenyz?k géposztályonként a számukra kijelölt helyen nyernek elhelyezést.
A rendez? erre vonatkozó utasításainak be nem tartása a nevezés visszautasítását
eredményezi. Szerel?k és segít?k csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.

14. Üzemanyag
A versenyen kizárólag ólommentes üzemanyag használható!

15. Id?terv:

Nevezés, gépátvétel 7.00-8.30
Versenyz?i eligazítás 9.10
Szabad edzés 9.30-10.40
Id?mér? edzés 11.00-12.30
Versenyfutamok 13.30. órától a helyszíni id?terv szerint

Az edzések id?tartama alatt a meghatározott gépátvételi jelzéseket kötelez?en
viselni kell. E jelzések meg nem léte a versenyz? versenyb?l való kizárását
vonja maga után. Gépátvételi jelzés nélkül a pályára motorkerékpárt vinni nem
lehet.

16. Edzések
2003.május 10, 16.00 és 18.00 közt. A szabad edzés díja 5 000 Ft.

17. Rajt
Járó motorral. Az indítás rajtrácsról történik. Részletek az Supermoto Alapversenykiírás
szerint.

18. Futamid?k

Kategória
Kör
PRESTIGE 2×15’+2 kör
OPEN 2×15’+2 kör
KTM JUNIOR 2×10’+2 kör

19. A verseny kezdési ideje
1. futam 2003. május 11.vasárnap 13.30 -folyamatosan a helyi id?terv szerint.

20. A versennyel kapcsolatos szabályok
– A versenyen csak a kijelölt pálya területén és a kijelölt irányban lehet haladni.
Más versenyz?k nyilvánvaló akadályozása a versenyz? versenyb?l való kizárását
vonja maga után.
– A durva sportszer?tlenséget vagy szabálysértést elkövet? versenyz?t vagy versenyz?ket
a rendez? megbünteti.
– Bukás esetén – a versenyz?k biztonságba helyezése után – a sérült motorkerékpárokat
azonnal el kell a pályáról távolítani. Idegen segítség igénybe vétele tilos!
– A rendez? által nyújtott segítség – közvetlen balesetveszély elhárítása esetén
– nem min?sül idegen segítségnek.
– Szerel?k és segít?k csak a szerel? zónában adhatnak segítséget versenyz?iknek.
– Pihen? versenyz?k, szerel?ik és segít?ik a futamok ideje alatt kizárólag az
erre kijelölt helyen vagy a néz?téren tartózkodhatnak.

21. Értékelés
A versenyek kétfutamosak. Az éves összesítésbe minden futam önállóan külön értékelend?
a Supermoto Alapversenykiírások szerint. A két futam együttes eredménye adja
a napi helyezéseket, amely szerint a díjazás történik. A versenyfutamok akkor
érnek véget, amikor az élen haladó versenyz? a teljesített körszámok után áthalad
a célon. Pontértékelés a Supermoto Alapversenykiírása szerint történik. Ha a
két futam összesítése után több versenyz?nek azonos pontszáma van, akkor a második
futamban elért jobb helyezés határozza meg a napi helyezési sorrendet.

22. A futam vége
A gy?ztes leintése után minden beérkez? versenyz? leintésre kerül. A gy?ztes
leintése után 3 perccel a futam befejezettnek tekintett.

23. Óvás
Minden óvást írásban kell bejelenteni a versenybíróság elnökének az eredmény
kifüggesztését?l számított 30 percen belül.
Óvási díj esetenként 20 000,- Ft
Technikai 50 000,- Ft + 30 000,- Ft kaució a motor tulajdonosának.
Helybenhagyott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül.

24. Díjazás
A bajnoki versenyek napi összetett I-III. helyezettje tiszteletdíjazásban részesül.

25. Egyéb
A rendez? egyesület a versenyz?k esetleges baleseteiért és az általuk okozott
károkért felel?sséget nem vállal. Minden versenyz? a saját felel?sségére vesz
részt a versenyen. A rendez?nek joga van szükséges módosítások esetén végrehajtási
utasítást kiadni.

Jelen versenykiírás a Supermoto Alapversenykiírás alapjaira épül. Meg nem határozott,
vagy vitás esetekben a MAMS, az UEM és a FIM általános és supermoto szabályok
ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Budapest, 2003. április 15.

ugrás fel