EST. 2002

Száz éves a FIM

A napokban Genfben veszi kezdetét az ünneplés-sorozat,
összhangban a február 20. és 22. között esedékes általános gy?léssel.

A centenáriumi munkaév a FIM párizsi Kongresszusáig (október 18-23.) tart.

A kezdetben Féderation Internationale des Clubs Motocyclistes néven futó
szövetséget
1904. december 21-én alapították Párizsban, a Ledoyen étteremben.
A francia Motorklub az év szeptemberében nemzetközi kupaviadalt írt ki a Párizs-környéki
Dourdan-be, melyen öt ország (Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország és
Nagy-Britannia) képviseltette magát. A találkozó nem hozott osztatlan sikert,
f?ként szervezési hiányosságok miatt:
a Motocyle-Club de France nehézkesen
tudta összehangolni a nemzetközi részvételt.

A dologból az sült ki, hogy a fent említett öt ország sportdiplomatái megállapodtak
egy egyesült szövetség szükségességér?l, ez lett a pár hónappal kés?bb megalapított
FICM.

A szervezet m?ködése közben azonban újabb gondok vet?dtek fel, az alapvet?en
jó kezdeményezés a gyakorlatban kiforratlannak bizonyult. Másfél év elteltével
az alapító országok delegáltjai (Dánia kivételével) újból összegy?ltek, és megbeszélték,
hogy nem osztják a közös elveket, a szövetséget pedig feloszlatták. A
FICM egyedüli jogszer?, bejegyzett tagja Nagy-Britannia maradt 1907-ig.

Öt évvel kés?bb az angol Auto-Cycle Union kezdeményezésére gy?ltek össze
Belgium, Dánia, Franciaország, Olaszország, Hollandia és az Egyesült Államok
motorsport-képvisel?i. A kés?bb Párizsban megtartott els? kongresszusra Németország,
Ausztria és Svájc is meghívást kapott. A tíz alapító tag által újraszervezett
FICM történetének els? nemzetközi versenykiírása az 1913-as International
Six Days Reliability Trial volt
.

ugrás fel